e-Devlet Kapısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı.