www.türkiye.gov.tr

Kullanıcı Menüsü

Hoş geldiniz, sunulan hizmetlerden faydalanmak için sisteme giriş yapmalısınız. Sisteme Giriş

Devlet Kurumları

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Bitkisel ürünlerde üretimi, verimliliği ve çeşitliliği artırmak; Bitkisel üretimde kullanılan girdilerin ve üretim teknolojilerinin kullanımının uygunluğunu ve standartlarını belirlemek ve denetlemek; Bitkisel üretimi, tarım ve sanayi sektörü ile entegrasyonunu sağlayacak şekilde yönlendirmek; İnsan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek yeni üretim şekilleri belirlemek, bunları desteklemek, yaygınlaştırmak ve görev alanına giren faaliyetler sonucu ortaya çıkabilecek kirliliğin önlenmesine yönelik ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak; Çayır, mera, yaylaklar ve kışlakların ıslah ve muhafazasını sağlamak, korumak ve gerekli tedbirleri almak; Bitkisel üretim ile ilgili bilgi sistemlerini kurmak ve kullanılmasını sağlamak.
Tarım havzalarının faaliyet ve işleyişi ile ilgili hizmetleri yürütmek; Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Kamu kurumları ve görevlileri ile ilgili istek, öneri, şikayet ve ihbarlarınızı Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) hizmetini kullanarak veya 150 numaralı çağrı merkezini arayarak iletebilir, başvurunuzun durumunu takip edebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
İnternet Sitesi
http://www.bugem.gov.tr
Telefon
Work-
Faks
Faks-
E-Posta
Adres
Eskişehir Yolu 9. km Bakanlık Yeni Bina 12-13. Kat Lodumlu/ ANKARA       TÜRKİYE