e-Devlet Kapısı

Sosyal Güvenlik Kurumu Güvenlik Korucusu Aylığı Alanlar ile Hak Sahibi Olanların Aylığının Kesilmesi Talebi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka