Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama
Döner Sermaye Ödeme

Bu hizmet ile Tapu Harç Sorgulaması yapıp, Döner Sermaye Ödemelerini yapabilirsiniz.
Tapu Müdürlüğünden size iletilen 12 veya 13 haneli numara