e-Devlet Kapısı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı.