Dışişleri Bakanlığı Akredite Misyonlar

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi ile tanımlanan; "Misyon binaları", misyon şefinin ikametgâhı dâhil olmak üzere ve mülkiyete bakılmaksızın, misyonun maksatları için kullanılan binalar veya bina bölmeleri ile bunlarla irtibatlı arazi için sorgulama hizmetidir.
Akredite Misyonlar
Ülkeler ve Misyon