e-Devlet Kapısı

Arnavutköy BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
04/01/2021
Toplantı Saati
11:00
Toplantı Yeri
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
- Arnavutköy Merkez ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçindeki Boğazköy 4661 Ada 13 Parsel ve Arnavutköy 422 Parselin, Boğazköy 559 Parselin, Boğazköy 4676 Ada 1 Parselin ve Tescil Dışı Alanının Bir Kısmına Ait UİP. 1497,90 Plan İşlem Numaralı 1 -
- Arsa Tahsisi Hususunun Görüşülmesi. -
- Sosyal Denge Sözleşmesi için Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülmesi. -
- 2021 Yılında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Sayısının ve Ücretlerinin Belirlenmesi. -
- Denetim Komisyonu Üyelerinin Seçimi. -