e-Devlet Kapısı

Arnavutköy Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
03/02/2020
Toplantı Saati
11:00
Toplantı Yeri
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
13 Harç ve Ücret Tarifelerinde Değişiklik Yapılması Hususunun Görüşülmesi. -
12 İrtifak Hakkı Devrinin Görüşülmesi. -
10 Protokol Yapma Yetkisi Verilmesi Hususunun Görüşülmesi. -
- Araç Tahsisi Hususunun Görüşülmesi. -
- Araç Tahsisi Hususunun Görüşülmesi. -
7 Araç Tahsisi Hususunun Görüşülmesi. -
- Hadımköy 358 Ada 7 Parsel, Hadımköy 597 Ada 1 Parsel ve Tescil Dışı Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi. -
- İrtifak Hakkı Devri Hususunun Görüşülmesi. -
- Araç Tahsisi Hususunun Görüşülmesi. -