e-Devlet Kapısı

Arnavutköy Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

İçerik

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
07/10/2019
Toplantı Saati
00:00
Toplantı Yeri
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
- 2020-2024 Yılı Stratejik Planı ve 2020 Yılı Performans Programının Görüşülmesi. -
- 2020 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi. -
- Araç Tahsisi Hususunun Görüşülmesi. -