e-Devlet Kapısı

Arnavutköy BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
05/10/2020
Toplantı Saati
11:00
Toplantı Yeri
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
- Protokol Yapma Yetkisi Verilmesi Hususunun Görüşülmesi. -
- Demirköy Belediyesi’nin Kardeş Belediye Olma Talebinin Görüşülmesi. -
- Kofçaz Belediyesi’nin Kardeş Belediye Olma Talebinin Görüşülmesi. -
- İrtifak Hakkı Devri Hususunun Görüşülmesi. -
- İlçe Emniyet Müdürlüğüne Bina Tahsis Süresinin Uzatılması Hususunun Görüşülmesi. -
- 2021 Mali Yılı Bütçesinin Görüşülmesi. -
- 2021 Yılı Performans Programının Görüşülmesi. -