e-Devlet Kapısı

Arnavutköy BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
04/07/2022
Toplantı Saati
11:00
Toplantı Yeri
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
- Tahsis Hususunun Görüşülmesi -
- Tahsis Hususunun Görüşülmesi -
- İrtifak Hakkı Devrinin Görüşülmesi -
- İrtifak Hakkı Devrinin Görüşülmesi -
- İrtifak Hakkı Devrinin Görüşülmesi -
- İrtifak Hakkı Devrinin Görüşülmesi -
- Arnavutköy 1394 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP. Değişikliğinin Görüşülmesi -
- UİP-34600126 Plan İşlem Numaralı Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy 15303 Parsel ve Tescil Dışı Alanın Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazın Görüşülmesi -