e-Devlet Kapısı

Arnavutköy BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
06/07/2020
Toplantı Saati
11:00
Toplantı Yeri
ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
- Encümen Üyeliği Seçimi. -
- İhtisas Komisyonlarının Kurulması ve Üye Seçimlerinin Yapılması. -
- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi. -
- Boş Kadro Değişikliğinin Görüşülmesi. -
- Memur Kadro İhdasının Görüşülmesi. -
- İşçi Kadro İhdasının Görüşülmesi. -
- 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi. -
- İlçe Kaymakamlığına Ayni Yardım Yapılması Hususunun Görüşülmesi. -
- Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülmesi. -
- Yetki Verilmesi Hususunun Görüşülmesi. -
- İrtifak Hakkı Devrinin Görüşülmesi. -
- İrtifak Hakkı Devrinin Görüşülmesi. -
- İrtifak Hakkı Devrinin Görüşülmesi. -
- Arnavutköy İlçesi Eski Edirne Asfaltı, Fatih Caddesi ve Yakın Çevresi Cephe Rehabilitasyonu Kentsel Tasarım Uygulama Projesinin Görüşülmesi. -
- Arnavutköy İlçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Berfin Sokağın Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Görüşülmesi. -