e-Devlet Kapısı

Bağcılar Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
05/10/2018
Toplantı Saati
16:00
Toplantı Yeri
Belediye Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
81 2019 Mali yılı bütçe teklifinin görüşülmesi. -
82 Yıldıztepe Mahallesi 1227 parsel ile 937 ada, 6, 9 ve 24 parseller arasında kalan 393,06 m2'lik yerin, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına süreli tahsis edilmesi. -
83 100.Yıl Mahallesi 1934 ada, 5 parselde bulunan taşınmazın, İl Sağlık Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi. -
84 Yıldıztepe Mahallesi 357 Sokak No: 2'de bulunan taşınmazın zemin ve bodrum katının Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi. -
85 Bağcılar 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarının 10. Maddesine ekleme yapılması. -