e-Devlet Kapısı

Bağcılar Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
10/10/2019
Toplantı Saati
16:00
Toplantı Yeri
Belediye Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
86 2020 Mali yılı Performans Programının Görüşülmesi. -
87 2020 Mali Yılı Bütçe Teklfinin Görüşülmesi. -
88 2020-2024 Yılları arasını Kapsayan Stratejik Planın Görüşülmesi. -
89 Norm Kadro iptal/ihdas işlemlerinin yapılması. -
90 Bosna Hersek Cumhuriyetinde bir adet Türkçe sınıfı Oluşturulması için Nakdi Yardım Yapılması. -
91 Kastamonu ili Küre Belediyesinin "Kardeş Belediye" Talebinin Değerlendirilmesi. -
92 Rize ili İkizdere Belediyesinin "Kardeş Belediye" Talebinin Değerlendirilmesi. -
93 Sinop ili Durağan Belediyesinin "Kardeş Belediye" talebinin değerlendirilmesi. -
94 Yavuzselim Mahallesi 1075 ada, 1 parselin kuzeyi ve 1075 ada 2 parselin güneyinde bulunan tescil harici kısmın "Bağcılar Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu" olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne süreli tahsis edilmesi. -
95 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Ruhsat Devirlerini Yapabilmesi Hususunun Değerlendirilmesi. -