e-Devlet Kapısı

Beylikdüzü BelediyesiEncümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
28/05/2020
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
Belediye Encümen Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
194 Belediyeye Ait Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi -
195 Encümen Çalışmaları / Encümen Gündemi -
209 İfraz, Tevhid, İhdas ve Terk İşlemleri / İfraz İşlemi -
210 İfraz, Tevhid, İhdas ve Terk İşlemleri / Tevhid İşlemi -