e-Devlet Kapısı

Denizli Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
12/07/2021
Toplantı Saati
-
Toplantı Yeri
Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Beyağaç ilçesi, Geriçam Mahallesi, 141 ada 5 no.lu 129,92 m² yüzölçümlü, “Kargir köy odası” niteliğindeki taşınmazın “Cami lojmanı olarak kullanılmak üzere” 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesinin (d) bendine göre Beyağaç İlçe Müftülüğü adına 10 (on) yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis verilmesi ve tahsise ilişkin protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
2 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında “Çocuk Bahçesi - Belediye Hizmet Alanı” olarak planlı 1384 no.lu 5.761,00 m² yüzölçümlü parselin “Alzheimer Bakım Evi” binası yapmak ve kullanmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesinin (d) bendine göre 5 (beş) yıllığına bedelsiz olarak Pamukkale Belediye Başkanlığına tahsis edilmesi ve Pamukkale Belediye Başkanlığı ile tahsise ilişkin protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
3 İlimiz Çivril ilçesi, Gümüşsu Mahallesinde Şelale’nin bulunduğu 389 ada 40 no.lu parselde yapımı Belediyemiz tarafından tamamlanmış olan Gümüşsu Sosyal Tesislerinin İşletmesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın sonraki yıllar kira artış miktarları Belediye Encümeni tarafınca belirlenmek üzere, 3 (üç) yıl süre ve belirlenecek aylık bedelle Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’ye kiralanması hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
4 Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Merkezefendi ilçesi, Şirinköy Mahallesi, 1820 no.lu 281,00 m² yüzölçümlü parselde yapımı Belediyemiz tarafından tamamlanmış olan çay bahçesinin işletmesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın sonraki yıllar kira artış miktarları Belediye Encümeni tarafınca belirlenmek üzere, 3 (üç) yıl süre ve belirlenecek aylık bedelle Beltaş Denizli Büyükşehir Belediyesi Temizlik Ulaşım San. ve Tic. A.Ş.’ye kiralanması hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
5 Denizli Büyükşehir Belediyesi 2021 Yılı Ücret Tarifesi’nin “Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile İlgili Ücretler” bölümündeki; “Asfaltlama Ücreti” kısmında belirtilen ücretlerin, güncel bitüm fiyatlarının aşırı değişkenlik göstermesinden dolayı tamamının kaldırılarak ekte bulunan ücret tarifelerinin kullanılması hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
6 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi uyarınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Belediyemiz arasında, 213 numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığına ait yollar ile ilgili; bakım, onarım, banket ve şev ıslahı, sanat yapılarının bakımı, kar direklerinin tamiri ve karla mücadele çalışmalarının yapılması, bu çalışmaların bedellerinin belirlenmesi ve bu konular ile ilgili protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
7 İlimiz Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi sınırları içerisinde kalan ve niteliği mera olan 7301 ada 1 no.lu 13.804,49 m² parsel alanının Mera Komisyonunda görüşülebilmesi ve mezarlık alanı olarak tahsis edilebilmesi için söz konusu alanda kamu yatırımı olduğuna dair gerekli karar alınması hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
8 Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi, M22A19C ve M22A20D numaralı paftalarda, Denizli İdare Mahkemesinin farklı tarih ve sayılı kararları imar planı ile 18. madde uygulaması iptal olmuş alanlar ve çevresi ile ilgili 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının onanması hususunun incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
9 Mehmet Bulut Turizm Seyahat Taşımacılık Soğuk Hava Deposu Gıda Otomotiv Petrol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Koçak Mahallesi, 159 ada 298, 302, 363 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planının onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
11 Acıpayam Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Alaattin Mahallesi'ne ait 1/5.000 ölçekli nazım imar planının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre yeniden düzenlenmesi hakkındaki konunun onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
12 Çameli Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan 39 ada 11-15 no.lu parseller ve 366 ada 1 no.lu ve 488 ada 4 no.lu parsellerin bulunduğu alan ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
13 Merkezefendi Belediye Meclisinin 07/06/2021 tarihli ve 111 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, 275 ve 276 no.lu imar adalarını kapsayan alanla ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-00298788 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
14 Çameli Belediye Başkanlığının talebi üzerine, tapunun Denizli ili, Çameli ilçesi, Yeni Mahallesi, Dere mevkii 33 ada 4 no.lu parsel ve 541 ada 1 no.lu parselle ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
16 Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 2021/120 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Zeytinköy Mahallesi, 154 ada 5 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20815489 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
17 Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kurulan ve işletilen kooperatiflerin yapacağı tarımsal amaçlı yapılara ilişkin plan hükmü belirlenmesi ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
18 Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesi idari sınırları içerisinde, tapunun Çömleksaz Mahallesi, 319-620-635 no.lu adalar ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
19 Güney Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan; Güney ilçesi, Yağcılar Mahallesi, 419 ada 38 no.lu parselde Güneş Enerjisi Santrali amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
20 Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 2021/119 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Dokuzkavaklar Mahallesi, 4594 ada 5 ve 6 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20307315 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
21 Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 127 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Şemikler Mahallesi, M22A17D4A pafta, 905 ada 11 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20321199 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
22 Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 2021/117 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi, 9026 ada 1 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20005435 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
24 Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 2021/121 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Zeytinköy Mahallesi, 257 ada 1 ve 2 no.lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20526360 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
25 Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Hacıeyüplü Mahallesi, 171 ada 1 no.lu parselin batısında ve Bozburun Mahallesi, 8178 ada 22 no.lu parselin güneyinde yer alan mevcut trafo alanları ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20934051 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
26 Pamukkale Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarihli ve 2021/118 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Deliktaş Mahallesi, 5374 ada 2 ve 3 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20889288 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
27 Denizli ili, tapunun Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi 195 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile tapunun Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi 436 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı yapılması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
28 Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/07/2021 tarih ve 125 no.lu kararı ile kabul edilen 2021 yılı ek ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
29 Acıpayam Belediye Meclisinin 04/06/2021 tarih, 42 no.lu kararı ve 02/07/2021 tarih, 48 no.lu kararı ile kabul edilen 2021 yılı ek ödeneklerinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu Komisyonu raporu. -
30 Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında “1000 okul iyileştirme” projesi kapsamında ilimizde bulunan 14 adet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin fiziki olarak iyileştirilmesi ve okul öğrencilerinin eğitimi sosyal, kültürel, sportif faaliyetler olarak desteklenerek okullar arasındaki başarı farkının azaltılması için iş birliği protokolü yapılması ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
31 Denizli ili sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin, lise ve dengi okullarda okuyan öğrencilerine verilen öğrenim yardımının; 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kaç öğrenciye ve ne kadar miktarda verileceğinin belirlenmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
32 Denizli Katı Atık Düzenli Depolama Sahası 3. Etap Yapımı İnşaatı işi için İller Bankası A.Ş.’den 11.000.000,00 TL kredi kullanılması, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
33 Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine kayıtlı Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy Mahallesi, 8997 ada 2 no.lu parsel ile mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, 907 no.lu ve Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, 2956 ada 2 no.lu parsellerin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18’inci maddesinin (e) bendine istinaden takasının yapılması, bu konuda Encümene, konuyla ilgili protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususlarına ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
34 Honaz Belediye Meclisinin 04/03/2021 tarihli ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi, 2421 (yeni 232 ada 6) no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20790625 plan işlem numarasıyla kayıtlı, ilave 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -