e-Devlet Kapısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
17/02/2020
Toplantı Saati
-
Toplantı Yeri
Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 WEB TAPU sistemini kullanmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında protokol yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a protokol imzalama yetkisi verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
2 Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Pamukkale ilçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 5424 ada 8 ve 9 no.lu parsellerin mülkiyetinin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden Pamukkale Belediyesi adına bedelsiz olarak; Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin parklardaki görev ve yetki paylaşımını içeren Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/05/2019 tarih ve 252 sayılı kararının “Pamukkale İlçesi Denizli Büyükşehir Belediyesi Görev ve Yetkisindeki Parklar Listesi”nde 16. sırada yer alan, İlimiz Pamukkale ilçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 5424 ada 8 ve 9 no.lu parsellerin bulunduğu parkın (Kınıklı Mahallesi - Kınıklı Caddesi ile 6036 Sokak arası) yapım, bakım, onarım, düzenleme, tasarruf ve tahsisinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7’nci ve 27'nci maddesine istinaden Pamukkale Belediyesi görev ve yetki kapsamına devir edilmesi hususlarının incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
3 5957 sayılı Kanun ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31’inci maddesine göre toptancı halinde faaliyet gösterenlerden 2020 yılında alınacak teminat tutarının belirlenmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
4 Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş.’nin 124.050.000,00 TL olan sermayesinin 2014-2020 yılları arasında şehir içi ulaşım hizmetlerini yerine getirirken azalma olması sebebiyle 2020 yılında yapılacak olan giderlerini karşılayabilmek için şirket sermayesinin ek 30.000.000,00 TL artırılması hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
5 İl sınırlarımız içinde alınan güvenlik tedbirlerinde mesai mefhumu gözetmeksizin profesyonel anlayış ve özveri ile görev yapan Emniyet personelinin moral motivasyonunu arttırmak, birlik ve beraberlik hissini kuvvetlendirmek amacıyla görev mahallinde sıcak, soğuk içecek ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere 28/02/2017 tarihinde faaliyete geçmiş olan “Gayret Sizden İkram Bizden” adlı proje kapsamında; 31/12/2020 tarihine kadar yapılacak olan ikramların Belediyemizce karşılanması hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (b) bendine istinaden, Denizli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ile protokol yapılmasına ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
6 Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek olan 5. Berlin Tiyatro Festivaline Belediyemizi temsilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğünde görev yapan hizmet alımı personelleri Ozan Özdemir, Eda Aydınlı, Özge Taşyapan, Cevat Özalp, Emel Çıralı, Abidin Koçak ve dışarıdan oyuncular Selahattin Doğramacı ile Yıldız Duyar’ın, 02 – 06 Nisan 2020 tarihlerinde Berlin’e görevlendirilmeleri hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
7 İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi Hibe Anlaşması” (TF0A5029) kapsamında, İller Bankası A.Ş.’nin Dünya Bankası (DB) kaynaklarından temin ettiği ve Belediyemize “Sürdürülebilir Şehirler Projesi (Bileşen A)” projesinin finansmanı için kullandırılacak avro hibeye ilişkin Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dokümanları imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yetkili kılınması hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
8 İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi Hibe Anlaşması” (TF0A5029) kapsamında, İller Bankası A.Ş.’nin Dünya Bankası (DB) kaynaklarından temin ettiği ve bağlı İdaremiz olan Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne “Sürdürülebilir Şehirler Projesi (Bileşen A)” projesi için kullandırılacak avro hibeye ilişkin Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dokümanları müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yetkili kılınması hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
9 Pamukkale Belediye Meclisinin 06/01/2020 tarihli ve 2020/12 sayılı kararı kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, 277 ada 29 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,630 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
10 Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih 236 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, M22a22b4a-4d pafta, 3552 ada 13 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,483 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
11 Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2019 tarih ve 767 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesi 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanının çevresine yönelik hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-35166,2 NİP-1014,178 ve UİP-886,485 Plan İşlem Numaralı 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli ilave nazım ve 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planına askı süreci içerisinde yapılan 13 adet itirazının incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
12 Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarih 235 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, M22a22b4c pafta, 425 ada 11 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,482 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
13 Tavas Belediye Meclisinin 05/02/2020 tarihli ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Orta Mahalle, 545 ada 1 no.lu parseli ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-459,33 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
14 Turkuaz Motorlu Araçlar Tic. ve San. A.Ş.'nin, Pamukkale ilçe sınırları içerisinde bulunan, Eskihisar Mahallesi, Merdanlarkırı mevkii, M22a18d4b pafta, 2359 no.lu parselle ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
15 Tavas Belediye Meclisinin 05/02/2020 tarihli ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Tavas ilçesi, Yeni Mahalle, 18 ada 387 no.lu parseli ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-459,34 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
16 Pamukkale Belediye Meclisinin 06/01/2020 tarihli ve 2020/14 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3231 ada 17 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,631 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
17 Mehmet Tahir Sarıkaya’nın, tapuda Denizli ili, Tavas ilçesi, Orta Mahalle, M22D17D pafta, 349 ada 70, 71, 72 ve 73 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
19 Çal Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarih ve 18 sayılı kararıyla kabul edilen; Çal ilçesi, Hüseyinler Mahallesi, 144 ada, 13-14-15-16-17-18-19-20-32-34 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1127,14 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
20 Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/12/2019 tarih ve 772 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Mehmet Akif Ersoy ve Muratdede Mahalleleri sınırlarında (tapuda Bereketler, Esentepe ve Yeşilyurt Mahallelerinde) M22A22A no.lu paftasında Zindan ve Koru Deresinin çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-35166,3 NİP-1014,177 ve UİP-886,484 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlarının incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
21 Denizli ili, Çivril ilçesi, Işıklı Mahallesinde bulunan Eumeneia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili hazırlanan koruma amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması hususunun incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
22 Pamukkale Belediye Meclisinin 06/12/2019 tarih ve 2019/191 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi, 317 no.lu ada ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,625 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
23 Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 7822 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
24 Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarih ve 33 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, 343 ada 3-4-5-6 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,496 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
25 Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarih 32 sayılı kararıyla reddedilen; Çetin İnşaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin, tapunun Merkezefendi ilçesi, Bereketler Mahallesi, 7959 ada 1 parselle ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,495 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili kararın onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
26 Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarihli ve 34 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Şirinköy Mahallesi, M22A22D1A ve M22A21C2B pafta, 5502 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,497 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili kararın onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
27 Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, M22A16C2B pafta, 8194 ada 1 no.lu parsel sınırları içerisinde tesis edilecek trafo alanı ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,494 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
28 Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarihli ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi 1/25.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında plan hükümleri belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,499 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
29 Merkezefendi Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, tapunun Bereketler Mahallesi, M22A22A4D pafta, 7816 ada 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,465 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
30 Pamukkale Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarihli ve 2020/32 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi 1/25.000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında plan hükümleri belirlenmesi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,638 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
31 Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Deliktaş Mahallesi, 4363 ada 1 no.lu, 4362 ada 1 no.lu, 4361 ada 2 no.lu ve 4360 ada 1 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
32 Pamukkale Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarih ve 2020/30 sayılı kararı ile reddedilen; Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5084 ada 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,657 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
33 Çivril Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarihli ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, Hammam Mahallesi, 44 no.lu ve Yukarı Mahallesi, 11 no.lu adaların Uşak Caddesine cepheli parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,49 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
34 Pamukkale Belediye Meclisinin 07/02/2020 tarihli ve 2020/27 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesi, 3595 ada 2, 5, 6, 7, 13, 14 no.lu, 258 ada 1 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,632 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
35 Pamukkale Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarihli ve 2020/31 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Gürcan Mahallesi, 1610 ada 9 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,403 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
36 Pamukkale Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Akhan Mahallesi, M22A18C pafta 641 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
37 Denizli ili Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 239 ada 1 no.lu parsel ve 7796 ada 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
38 Pamukkale Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Cankurtaran Mahallesi, 7009 adanın kuzeyinde bulunan yaklaşık 6.3 hektar alan ile ilgili 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
39 Pamukkale Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi, 358 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
40 Merkezefendi Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 4532 ada 6 ve 7 no.lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
41 Buldan Belediye Meclisinin 09/09/2019 tarih ve 178 sayılı kararına istinaden; mülkiyeti Buldan Belediyesi adına kayıtlı, İlimiz Buldan ilçesi, tapunun Bölmekaya Mahallesi, 279 no.lu (1.820,00 m²) parselin mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
42 Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi ortaklığında hazırlanacak “Yerinde Öğreniyoruz” projesi kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi’nin geliştireceği iş birlikleri için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ıncı maddesi gereğince protokol yapmak ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
43 Çivril Belediye Meclisinin 04/12/2019 tarih ve 129 sayılı kararı ile kabul edilen, Çivril İlçe Merkezinin 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının plan notları ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,48 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
44 Pamukkale Belediye Meclisinin 09/12/2019 tarihli ve 2019/193 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Pınarkent Mahallesinde eski Çömleksaz ve Koyunaliler yerleşimlerinin imar uygulaması mahkeme kararıyla iptal edilen bölgesi ve güneyinde imar uygulaması tamamlanmış bölgesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-6537,13 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -