e-Devlet Kapısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
26/11/2019
Toplantı Saati
-
Toplantı Yeri
Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
7 Bozkurt Belediye Meclisinin 01/10/2019 tarih, 60 sayılı ve 04/11/2019 tarih, 72 sayılı kararları ile kabul edilen Bozkurt Belediyesi 2019 yılı ek bütçe kararlarının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesine göre görüşülmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
8 Pamukkale Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
9 Merkezefendi Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
10 Çivril Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
11 Acıpayam Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
12 Tavas Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
13 Honaz Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
14 Sarayköy Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
15 Buldan Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
16 Kale Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
17 Çal Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
18 Çameli Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
19 Serinhisar Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
20 Bozkurt Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
21 Güney Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
22 Çardak Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
23 Bekilli Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
24 Beyağaç Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
25 Babadağ Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
26 Baklan Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
27 Belediyemizin 2020 yılı performans programı tasarısının incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
28 Belediyemizin 2020 yılı ücret tarifesi tasarısının incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
29 Belediyemizin 2020 yılı ve izleyen iki yıla ait bütçe tasarısının incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
30 Pamukkale Belediye Meclisinin 07/10/2019 tarih ve 2019/155 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi sınırları içerisinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığının ve Pamukkale Belediye Başkanlığının 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı, revizyonu ve değişikliklerini onama yetkisinin bulunduğu alanlar içerisinde plan hükümleri ile değişen kanun ve yönetmeliklere atıfta bulunulması nedeniyle imar durumu verilmesi aşamasında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, genel plan hükmü belirlenmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,622 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -