e-Devlet Kapısı

Denizli Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
16/03/2020
Toplantı Saati
-
Toplantı Yeri
Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Siirt’in Tillo, Şirvan, Pervari ilçeleri ve Pervari’nin Beğendik Beldesi ile işbirliği çerçevesi içerisinde kardeş şehir ilişkisi kurulması, ekonomik ve sosyal ilişkileri gerçekleştirmek amacıyla karşılıklı yardımlaşma hizmetlerinin aktif hale getirilmesi hususunun incelendiğine dair Genel İşler Komisyonu raporu. -
2 Denizli ili kent bütünü 1/25.000 ölçekli nazım imar planına plan notu eklenmesi ile ilgili hazırlanan, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
3 Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2020 tarih ve 83 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Çakmak Mahallesi, 475 ada 1 no.lu parselin doğusunda kalan alan ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP- 35166,7 Plan İşlem Numaralı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, NİP- 1014,182 Plan İşlem Numaralı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve UİP- 886,490 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 4 adet itirazın incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
4 Denizli ili, Buldan ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 73 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-3821,26 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliğinin onanması hususunun incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
5 Çivril Belediye Başkanlığının talebi üzerine, Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Yukarı Mahallesi, 1295 ada 59 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
6 Merkezefendi Belediye Meclisinin 06/01/2020 tarih ve 9 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Adalet Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Bereketler Mahallesi, 366 ada 3 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,487 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
8 Merkezefendi Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 4895 ada 7 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
9 Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Pelitlibağ Mahallesi, 18L-III, 18L-IV paftalar, 2371 ada 6 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
10 Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi, 258 ada 300 no.lu parsel ve 146 ada 19 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
11 Büyükşehir Belediye Meclisinin 25/11/2019 tarih ve 696 sayılı kararı ile kabul edilen; Serinhisar Belediye Başkanlığının talebi üzerine hazırlanan Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Aşağı Mahallesi, 168 ada ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-10883,7 Plan İşlem Numaralı 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süreci içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2020 tarihli ve 66 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süreci içinde yapılan 1 adet itirazın incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
12 Serinhisar Belediye Meclisinin 10/02/2020 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen; Serinhisar ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 199 ada 177 no.lu parselin batısında bulunan alan ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-29133,1 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
13 Acıpayam Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarih 35 sayılı kararıyla kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Yeni Mahallesi, 774-775 no.lu imar adaları ve çevresi ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20161435 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
14 Pamukkale Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarih ve 2020/53 sayılı kararı ile kabul edilen; Pamukkale ilçesi, tapunun Kınıklı Mahallesi, 2939 ada 2 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20432671 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
15 Acıpayam Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarih 36 sayılı kararıyla kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Alcı Mahallesi, 2179 no.lu parselle ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20042408 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
16 Pamukkale Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarih ve 2020/50 sayılı kararıyla kabul edilen; Pamukkale ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 346 ada 41 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20079634 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
17 Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarihli ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Selçukbey Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çakmak Mahallesi, M22A21A3B pafta, 1035 no.lu parseldeki bina altı adlı trafo alanının yer değişikliği ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20511607 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
18 Pamukkale Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarih ve 2020/49 sayılı kararı ile kabul edilen; tapunun Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesi, 6 ada 21 no.lu parselinde bulunan tescilli yapı (Denizli Lisesi) ve koruma alanı ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20003263 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
19 Merkezefendi Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarihli ve 47 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Sırakapılar Mahallesi, 5561, 5562, 5565, 5567 ve 5568 no.lu imar adaları ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20721245 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
20 Pamukkale Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarih ve 2020/51 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesi, 2 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
21 Acıpayam Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Acıpayam ilçesi, Yeşilyuva Mahallesi, 638 ada 1 no.lu parsel ile 639 ada 9-10-11 no.lu parsellerin arasında kalan yol ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20427897 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
22 Sarayköy Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Sakarya Mahallesi, 195 ada 2 ve 22 no.lu parseller ile ilgili, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
24 Pamukkale Belediye Meclisinin 09/03/2020 tarihli ve 2020/52 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Atalar Mahallesi, tapunun Kuyupınar Mahallesi, 22 ada 14 no.lu parseldeki tescilli yapı ve koruma alanı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20971170 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
25 2020 Denizli yılı etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Türk Halk Oyunları Federasyonu arasında Uluslararası Altın Güneş Halk Oyunları Festivali ve Yarışması İşbirliği protokolü yapılmasına ve söz konusu protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
26 10-16 Şubat 2020 tarihleri arasında İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen Büyükler Güreş Avrupa Şampiyonası Serbest Stil 92 kilogramda üstün başarı göstererek Avrupa Şampiyonu olan Süleyman Karadeniz’e ödül verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu raporu. -
27 Çardak Belediye Başkanlığının talebi üzerine Denizli ili, Çardak ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 19-20-K-L pafta, 168 ada 2 no.lu parsel ile 3 ada 208 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -