e-Devlet Kapısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

İçerik

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
21/05/2019
Toplantı Saati
-
Toplantı Yeri
Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
55 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A1C pafta, 164 no.lu imar adasının batısında yer alan resmi tesis alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,424 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
56 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A2D pafta, 318 no.lu imar adasının kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,421 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
57 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A3B pafta, 210 no.lu imar adasının kuzeydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,416 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
58 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21-B-25-A-2-C pafta, 201 no.lu imar adasının batısında bulunan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,418 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
59 Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarih ve 43 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sümer Mahallesi, M22A22B2C pafta, 4307 ada 3 no.lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,431 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
60 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A2D pafta, 453 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,422 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu -
61 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, 285 no.lu imar adasının güneydoğusundaki alan ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,428 Plan işlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
62 Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 1078 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili kent bütününde, Denizli Büyükşehir Belediyesinin plan onaylama yetkisinin bulunduğu alanı kapsayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-35166 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/02/2019 tarih ve 124 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına askı süreci içinde yapılan itirazların incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
63 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi sınırları içerisinde, M21B25B1A pafta, 309 no.lu imar adasının kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,427 plan işlem numaralı 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
64 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 37 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A2A pafta, 146 no.lu imar adasının güneyinde yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,425 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
65 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A2C pafta, 321 no.lu imar adasının batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,420 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
66 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21-B-25-A-2-D pafta, 240 no.lu imar adasının güneydoğusunda bulunan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,419 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
67 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21-B-25-A-3-B pafta, 216 no.lu imar adasının güneydoğusunda bulunan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,417 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
68 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 35 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A2D pafta, 179 no.lu imar adasının batısında yer alan ağaçlandırılacak alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,423 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
69 Merkezefendi Belediye Meclisinin 01/02/2019 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Göveçlik Mahallesi, M21B25A2B pafta, 261 no.lu imar adasının güneydoğusunda yer alan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,426 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
70 Acıpayam Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen; Acıpayam ilçesi, Aşağı, Yukarı, Çamlık, Yeni ve Pınaryazı Mahalleleri 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının, 3.2. Konut Alanlarına ilişkin plan hükmünü kapsayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,50 plan işlem numaralı plan notları değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -