e-Devlet Kapısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
18/02/2019
Toplantı Saati
-
Toplantı Yeri
Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 5957 sayılı Kanun ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31’inci maddesine göre Toptancı Halinde faaliyet gösterenlerden 2019 yılında alınacak teminat tutarının belirlenmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
2 Mülkiyeti Tavas Belediyesine ait Denizli ili, Tavas ilçesi, tapunun Ovacık Mahallesi, N22a03d3c pafta, 246 ada, 34 no.lu (11.329,90 m²) yüzölçümlü taşınmazın “Mezarlık” olarak kullanmak amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden Belediyemiz adına bedelsiz devir alınması hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
3 775 sayılı Gecekondu Yasası uyarınca, mülga Denizli Belediyesi tarafından “Denizli Belediyesi Gecekondu Önleme Bölgesi Toplu ve Ucuz Konut Alanı” içinde kalan, mülkiyeti Belediyemize ait dar gelirli vatandaşlara arsa tahsis belgesi ile tahsis edilen Merkezefendi ilçesi, tapunun Bereketler, Çakmak ve Şirinköy Mahallelerinde bulunan, konutlarını yapmış ve tahsis şartlarını sağlayanlar ile Merkezefendi ilçesi, Umutkent-1, Umutkent-2 ve Umutkent-3 Sosyal Konutlarındaki bağımsız bölümlerden Belediyemize borcu olmayan ekli listedeki hak sahiplerine, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre tapu devirlerinin yapılması hususlarının incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
4 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü ve 75’inci maddelerine istinaden Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesi, 559/1 Sokak, No: 11 adresinde bulunan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Denizli Şubesi binasında muhtelif tadilat ve boya işlerinin yapılması ve bu konuda protokol imzalanması hakkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
5 Arat Petrol Ürünleri ve Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.’nin, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Korucuk Mahallesi, 268 ada 3 ve 4 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
6 Çameli ilçesi, Yeni Mahallesi, Elmapınarı mevkii, 187 ada, 12 no.lu parselde imar planı yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması hususunun incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
7 Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık Mahallesi sınırları içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün kavşak projesi doğrultusunda hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
8 Merkezefendi Belediye Meclisinin 07/01/2019 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sevindik Mahallesi, 5994 ada ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,413 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
9 Buldan Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Buldan ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 256 ada 57, 209, 210, 328, 329, 330, 331, 332, 333 no.lu parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususunun incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
10 Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sırakapılar Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Saltak Mahallesi, M22A22B4C pafta, 258 ada 358 ve 574 no.lu parseller ile ilgili 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Denizli İdare Mahkemesinin 08/11/2018 tarih 2018/645 Esas ve 2018/1208 sayılı kararı ile iptal edildiğinden, mahkeme kararı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,432 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
11 Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2019 tarih ve 2019/9 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 5075 ada, 15 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,601 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili kararın onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
12 Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Saruhan Mahallesi sınırlarında, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.07.2010 tarih ve 3046 sayılı kararı ile tescil edilen ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30/01/2015 tarih ve 3561 sayılı kararı ile sınırları son şeklini alan I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarını kapsayacak şekilde yaklaşık 22 hektar alanda hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-33999 ve UİP-34000 plan işlem numaralı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Saruhan Koruma Amaçlı İmar Planı Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18/01/2019 tarih ve 9002 sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, kurul kararı doğrultusunda karar alınması hususunun incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
13 Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/12/2017 tarih ve 1386 sayılı kararı ile onaylanan; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Servergazi Bölgesi, 1. Derece ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı imar planının Denizli İdare Mahkemesinin Esas No: 2018/460 Karar No: 2018/1348, Esas No: 2018/499 Karar No: 2018/1349 ve Esas No: 2018/821 Karar No: 2019/24 sayılı kararları doğrultusunda iptal edilmesi hususunun incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
14 Türkiye Diyanet Vakfının, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Bala Mahallesi, M21B09C1C pafta, 575 ada 1 no.lu parsel ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
15 Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescil harici alanda imar planı yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması hususunun incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
16 Çal Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, İsmailler Mahallesi, 38 ada 130 no.lu parselin doğusunda kalan park alanında trafo yeri ayrılması ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1127,11 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
17 Merkezefendi Belediye Meclisinin 07/01/2019 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Yeni Mahallesi, tapunun Gümüşçay Mahallesi, 633 no.lu ada ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,414 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
18 Çal Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarih ve 14 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, Hüseyinler Mahallesi, 130 ada 117-118 no.lu parseller ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1127,12 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
19 Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/02/2019 tarih ve 42 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
20 Acıpayam Belediye Meclisinin 11/02/2019 tarih ve 18 sayılı kararıyla kabul edilen; Denizli-Antalya Karayolu Acıpayam Şehir Geçişine ait, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-795,51 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
21 Pamukkale Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2019/26 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kınıklı Mahallesi, 1565 ve 1566 no.lu adalar ve çevresi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,604 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
22 Pamukkale Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarih, 2018/266 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih, 1052 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Eldenizli Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-34640,1 PİN Numaralı 1/1.000 ölçekli revizyon ve ilave uygulama imar planı ile ilgili kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2019/31 sayılı kararının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
23 Türkiye Diyanet Vakfının, Denizli ili, Çivril ilçesi, Yukarı Mahallesi, 1318 ada, 1, 2, 3 ve 6 no.lu parseller ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
24 Pamukkale Belediye Meclisinin 09/10/2018 tarih, 2018/267 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/11/2018 tarih, 1053 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Irlıganlı Mahallesi ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-7236,5 PİN Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirildiği Pamukkale Belediye Meclisinin 06/02/2019 tarih ve 2019/32 sayılı kararının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
25 Ali Eyiden’e vekaleten Hakan Yılmaz’ın, Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Karataş Mahallesi, 163 ada, 2 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlatmış olduğu 1/5.000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
26 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 sayılı kararı ile büyükşehir il ve ilçe belediyeleri arasında yollarla ilgili görev ve yetki paylaşımı doğrultusunda Acıpayam ilçesi, Aliveren Mahallesi’nin Yeni Çameli-Denizli Karayolu’na ulaşımını sağlayan 10 metre genişliğinde, 1063 metre uzunluğundaki trafik yolunun Denizli Büyükşehir Belediyesi görev yetki kapsamına alınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Ulaşım Komisyonu raporu. -
27 Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 27/03/2014 tarih ve 1826 no.lu kararına istinaden Denizli Büyükşehir Belediyesine devri yapılan Denizli Cam San. ve Tic. A. Ş.’nin 31/12/2018 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden 6.000.000,00 TL nakit şirket sermayesinin %150 oranında 9.000.000,00 TL nakit artırılarak 15.000.000,00 TL’ye çıkarılmasına karar verildiğinden dolayı payımıza tekabül eden oranda sermaye artırımına katılınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
28 Belediyemizin cari ve yatırım harcamalarında kullanılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesi gereği yurtiçi bankalardan tek seferde ya da peyderpey 1 yıl anapara geri ödemesiz toplam en fazla 5 yıl vade ile 75.000.000,00 TL + faiz tutarı kadar kredi kullanılmasına, kredi kullanma tarihinin tespitine, kredi geri ödemesiz süresini değiştirmeye, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm işlemleri yapmaya, sözleşme ve evrakları imzalamaya Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
29 Pamukkale Belediye Meclisinin 02/11/2018 tarih ve 2018/292 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Dokuzkavaklar Mahallesi, 3334 no.lu imar adasının batısında yer alan alanla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-28803,2 Plan işlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
30 Çal Belediye Meclisinin 04/12/2018 tarih ve 97 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, Hançalar Mahallesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-35851,1 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
31 Pamukkale Belediye Meclisinin 04/01/2019 tarih ve 2019/13 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, 15 Mayıs Mahallesi, M22A22B3D pafta ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-759,570 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ahmet Bakırtaş’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
32 Merkezefendi Belediye Meclisinin 05/11/2018 tarih ve 200 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Altıntop Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Çaybaşı Mahallesi, 1484 ada, 2 ve 3 no.lu parsellerde kayıtlı tescilli taşınmazların koruma alan sınırlarının imar planı üzerine işlenmesi ile ilgili Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/09/2018 tarih ve 8435 sayılı kararı doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-886,403 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
33 Çardak Belediye Meclisinin 07/09/2018 tarih, 40 sayılı kararı ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/10/2018 tarih, 941 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çardak ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 168 ada 2 no.lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-774,14 PİN Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine kanuni askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirildiği Çardak Belediye Meclisinin 04/01/2019 tarih ve 5 sayılı kararının onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
34 Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/11/2018 tarih ve 1078 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili kent bütününde, Denizli Büyükşehir Belediyesinin plan onaylama yetkisinin bulunduğu alanı kapsayan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-35166 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25.000 ölçekli nazım imar planına askı süreci içerisinde yapılan itirazların incelendiğine dair 1 ve 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -