e-Devlet Kapısı

Denizli Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
14/09/2020
Toplantı Saati
-
Toplantı Yeri
Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Çal Belediye Meclisinin 01/09/2020 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen Çal Belediyesi 2020 yılı ek bütçe kararlarının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37’nci maddesine göre görüşülmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
2 Tavas Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde Mekanik Ayırma ve Kompost Tesisi Yapımı İşi İçin İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
3 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesi uyarınca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Belediyemiz arasında, 213 Numaralı Taşınabilir Hava Radar Kıta Komutanlığına ait yollar ile ilgili; bakım, onarım, banket ve şev ıslahı, sanat yapılarının bakımı, kar direklerinin tamiri ve karla mücadele çalışmalarının yapılması, bu çalışmaların bedellerinin belirlenmesi ve bu konular ile ilgili protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
4 Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde TÜBİTAK destekli bir bilim merkezi kurulması için TÜBİTAK tarafından yürütülen “4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı” kapsamında bilim merkezi destek başvuru sürecimizin başlatılması, bilim merkezi kurulması ile ilgili gerekli protokollerin ve formların imzalanması ve ilgili tüm işlemlerin yürütülebilmesi adına Belediyemizi temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
5 4 adet tabanca ve 4 adet şarjörün sehven Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna hibe edilmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/07/2020 tarih ve 294 sayılı kararının iptal edilerek, Fatih13 marka 7.65 mm. çapında 989750 seri numaralı 1 adet tabanca ile Kırıkkale marka 7.65 mm. çapında 73121336 seri numaralı 1 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjörün belediyemiz demirbaş kayıtlarından çıkarılarak Emniyet Genel Müdürlüğüne, Kırıkkale marka 7.65 mm. çapında 85182537 seri numaralı 1 adet tabanca ile Kırıkkale marka 7.65 mm. çapında 7096732 seri numaralı 1 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet şarjörün belediyemiz demirbaş kayıtlarından çıkarılarak Jandarma Genel Komutanlığına hibe edilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
6 Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Çameli ilçesi, Belevi Mahallesi, 1.124,10 m² yüzölçümlü 102 ada 24 parsel no.lu taşınmazın belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendi gereği 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Çameli Belediyesi adına tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
7 Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Acıpayam ilçesi, tapunun Gölcük Mahallesi, 113 ada 3 parsel üzerindeki “Gölcük Kur'an Kursu” binasının Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre 10 (on) yılığına bedelsiz olarak Acıpayam İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
8 Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, İlimiz Merkezefendi ilçesi, tapunun Şemikler Mahallesi, 520 ada 1 parsel üzerindeki “Gümüşler Akçeşme Camii” altında bulunan yaklaşık 99,00 m² alanın Kur'an Kursu olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendine göre 10 (on) yıllığına bedelsiz olarak Merkezefendi İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
9 Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı, Pamukkale ilçesi, Gözler Mahallesi, 643 no.lu parsel üzerindeki binanın; zemin kat 1, zemin kat 2 ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Gözler İtfaiye Şubesinin bulunduğu üst kat dışındaki bölümlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75’inci maddesinin (d) bendi gereği Pamukkale Belediyesi adına 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
10 Belediyemiz ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hisseli olan ekli listede bulunan parsellerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18’inci maddesinin (e) fıkrası gereği Toplu Konut İdaresi Başkanlığından satın alınması, bedellerin belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Encümenine, satın alma işlemi için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
11 Denizli çevre yolu üzerinde Kumkısık Kavşağından başlayarak 2.2 km boyunca yolun her iki tarafında bulunan yeşil alanlar ve yine Denizli çevre yolu üzerinde Salihağa Kavşağından Akhan yönüne 1.8 km boyunca yolun her iki tarafında bulunan yeşil alanların Denizli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda tekrar düzenlenmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
12 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan “Şirinköy Kahvehanesi Restorasyonu Yapımı İşi”ne ait ihalenin; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesi gereğince 2020 yılı için %40 ve 2021 yılı için %60 ödenek dilimleri kapsamında yapılması hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
13 Büyükşehir Belediye Meclisinin 18/04/2014 tarih ve 211 sayılı kararı ile büyükşehir il ve ilçe belediyeleri arasında yollarla ilgili yapılan görev ve yetki paylaşımı doğrultusunda Merkezefendi Belediyesi sınırları içinde kalan Saraylar Mahallesi, 469, 470, 471, 481, 482, 486, 475 Sokaklar ile 474, 485, 489, Şadırvan, Tuhafiye Sokakların bir kısmının Üst Örtü ve Cephe Sağlıklaştırması yapılabilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki kapsamına alınması ve etaplar halinde yapılacak olan Denizli Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Kaleiçi bölgesindeki sokakların Üst Örtü ve Cephe Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında; cephe sağlıklaştırma, üst örtü ve kentsel tasarım çalışmalarının uygulamasının yapılması ve bu kapsamda KDV dahil harcamaların ne kadarının yapı sahibi, ne kadarının belediyemiz bütçesinden karşılanacağı, yapı sahibince karşılanacak ise bu kısmın ödeme süresi ve şeklinin belirlenmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu raporu. -
14 Denizli Merkez Gazi İlkokulunun restorasyonun yapılabilmesi için hazırlanması gereken rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projelerinin hazırlanmasına ilişkin Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yetki ve sorumlulukların belirlenmesi yönünde protokol yapılması ve düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
15 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Kaleiçi 1. Bölge (469, 470, 471, 481, 482, 489, Şadırvan, Tuhafiye Sokak) üst örtü projesi ve cephe sağlıklaştırması yapım işine ait ödenek dilimlerinin belirlenmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
16 Hasan Kasapoğlu’na vekaleten Selma Kısa’nın; Denizli ili, Honaz ilçesi, Dereçiftlik Mahallesi, Sarnıçaltı mevkii, 120 ada, 39-40 no.lu parseller ile ilgili hazırlattığı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
17 Çal Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarihli ve 41 sayılı kararıyla kabul edilen, Çal ilçesi, Akkent Mahallesi, 282 ada, 119-125-179-242-246-247 no.lu parseller ile ilgili hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20052971 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli ilave uygulama imar planının onanması talebinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
18 Çivril Belediye Meclisinin 06/03/2020 tarihli ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen, Denizli ili, Çivril ilçesi, Çarşı Mahallesi, L23A20C3D-L23A20C4C-L23A20C4D-L23A25B1A-L23A25B1B paftalarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-1158,50 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
19 Denizli ili, Çivril ilçesi, Işıklı Mahallesinde bulunan, Eumeneia Antik Kenti 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve çevresiyle ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-41110 ve UİP-41111 plan işlem numaralı koruma amaçlı 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planının onanması hususunun incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
20 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin “n” bendine istinaden; Denizli Valiliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında, mesleki ve teknik eğitim konularında işbirliği yapılabilmesi için gerekli olan ayni yardımın şartlarının belirlenmesi ve yenilenebilir enerji alanındaki eğitim düzeyinin arttırılması için gerekli çalışmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla düzenlenecek olan protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
21 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesine istinaden; 2021 yılı için “Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı” ve “Akaryakıt Alımı” işlerinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının birleştirilerek ihale edilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
22 Denizli Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerimiz altındaki tüm çalışanlarımız ile birlikte Denizli sınırları içinde ikamet eden tüm vatandaşlarımıza yönelik mesleki yeterliliğin yaygınlaştırılması ve nitelikli iş gücünün artırılması için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belge zorunluluğu getirilen meslekler doğrultusunda yetkilendirilmiş olan belgelendirme kuruluşlarının kriterlerinin belirlenmesi ve teşvik süresince gerekli koordinasyonu sağlayarak teknokta başvuru protokolü imzalamak için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
23 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca; Büyükşehir Belediyesi ile Merkezefendi Belediyesi arasındaki spor ve kültürel tesislerin görev ve yetki paylaşımı doğrultusunda Merkezefendi Belediye Başkanlığının yetkisinde olan Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 7940 ada, 1 no.lu parselde planlı Belediye Hizmet Alanının görev ve yetkisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
24 Buldan Belediyesinin 26/08/2020 tarih E.2578 sayılı yazısı ile tahsisi talep edilen; mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Buldan ilçesi, tapunun Yalçınkaya Mahallesi, 52 ada 1 parsel üzerindeki İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21/11/2001 tarih ve 10242 sayılı kararı ile tescillenen Tarakçı Konağı’nın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendine istinaden “Sosyo-kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere” Buldan Belediyesine 5 yıllığına tahsis edilmesi ve protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
25 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü ve 75’inci maddeleri gereğince; Denizli’nin tarihi sosyal yaşamı, kültürel yapısı, ekonomik imkanları ve kent kimliğini akademik bir yaklaşımla değerlendirmek, gençlerimizin sosyal ve kültürel bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, tapunun Değirmenönü Mahallesi, 1794 ada 22 no.lu (310,00 m²) parselde “Türk-İslam Medeniyetleri ve Kent Belleği Düşünce Merkezi” projesi kapsamında Türk Ocakları Denizli Şubesi ile Belediyemiz adına, her türlü çalışma ortak hizmet projesi ve işbirliği konularında protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonu raporu. -
26 Pamukkale Belediye Meclisinin 04/09/2020 tarihli ve 2020/104 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Kale Mahallesi, 786 no.lu parselin doğusunda yer alan trafo alanı ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20215799 Plan İşlem Numaralı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
27 Merkezefendi ilçesi, Kayaköy (Bozburun) Mahallesi, 584 no.lu parsel ve çevresi ve Pamukkale ilçesi, Kuşpınar Mahallesi, 250 ada 1 no.lu parsel ve çevresi ile ilgili, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5.000 ölçekli ilave revizyon nazım ve 1/1.000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -
29 Merkezefendi ilçesi, Akçeşme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan (tapunun Şemikler Mahallesi), Hüseyince Tepe Höyüğü I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanında Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması ile ilgili kamu yararı kararı alınması hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No.lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. -