e-Devlet Kapısı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Su Makinaları (Pompa, Su Alma Vanası vb.) Deneyleri Yapılması Talebi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka