e-Devlet Kapısı

İzmir Büyükşehir BelediyesiEncümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
07/12/2023
Toplantı Saati
-
Toplantı Yeri
-
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Sebze Halleri Şube Müdürlüğünce yapılan denetim sırasında toptancı haline bildirilmeden toptancı hali dışında toptan alınıp satılan ve miktarına değerine, üretim şekline veya künyesinde belirtilen diğer hususlara ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunan 6 (Altı) kişiden ve/veya şirketten teklifte belirtildiği şekilde ayrı ayrı cezalı hal rüsumu alınması hk. -
2 Sebze Halleri Şube Müdürlüğünce yapılan denetim sırasında 5957 sayılı Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası (a) bendine (Toptancı haline bildirilmeden toptancı hali dışında toptan alınıp satılan) aykırı hareket ettiği tespit edilen 5 (Beş) kişiden ve/veya şirketten teklifte belirtildiği şekilde ayrı ayrı cezalı hal rüsumu alınması hk. -
3 Sebze Halleri Şube Müdürlüğünce yapılan denetim sırasında 5957 sayılı Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası (a) bendine (Toptancı haline bildirilmeden toptancı hali dışında toptan alınıp satılan) aykırı hareket ettiği tespit edilen 11 (Onbir) kişiden ve/veya şirketten teklifte belirtildiği şekilde ayrı ayrı cezalı hal rüsumu alınması hk. -
4 Sebze Halleri Şube Müdürlüğünce yapılan denetim sırasında 5957 sayılı Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası (a) bendine (Toptancı haline bildirilmeden toptancı hali dışında toptan alınıp satılan) aykırı hareket ettiği tespit edilen 7 (Yedi) kişiden ve/veya şirketten teklifte belirtildiği şekilde ayrı ayrı cezalı hal rüsumu alınması hk. -
5 İzmir İli, Konak İlçesi, Akçlımescit Mahallesi, 102 ada, 31 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Arkeoloji ve Tarih Parkında" kalması nedeniyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında kamulaştırma işlemlerine başlanılması hk. -
6 Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sururi Mahallesi, 853 ada, 17 parsel numaralı imar planında ticaret -8 Kat - kısmen yolda kalan taşınmazın satış bedeline ait komisyon raporu hk. -