e-Devlet Kapısı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Bu hizmeti kullanarak, ilgili Kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakları doğrulayabilirsiniz.
Örnek: 18RA-TYP5-8UKF
Eski Tasarıma Dön