Bu hizmeti kullanarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde bulunan belgeleri e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Örnek: 18RA-TYP5-8UKF