e-Devlet Kapısı

Kocasinan BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
05/05/2023
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
2023 Yılı Mayıs Ayı 2. Birleşim
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Meclis gündeminin birinci maddesinde; Kocasinan Belediyesi 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesi . -
2 Meclis gündeminin ikinci maddesinde; Ebiç Mahallesi, 140 ada, 1 parsel ve 141 ada, 1 parsel numaralı taşınmazlar ile mücavirinde bulunan alanlarda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi. -
3 Meclis gündeminin üçüncü maddesinde; Barbaros Mahallesi (tapunun Sümer Mahallesinde kayıtlı) 4249 ada, 6 nolu parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi . -
4 Meclis gündeminin dördüncü maddesinde; İlçemiz Erkilet ve Ertuğrul Gazi Mahallelerinde uygulama imar planı revizyonuna yapılan itirazla ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi . -