e-Devlet Kapısı

Kocasinan BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
06/09/2021
Toplantı Saati
15:00
Toplantı Yeri
2021 yılı Eylül Ayı 1. Birleşim
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Meclis gündeminin birinci maddesinde; İlçemiz Mimarsinan Mahallesi, 956 ada, 1063 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Plan Proje Müdürlüğünün 31.08.2021 tarih ve 2724 sayılı yazıları ile bu konuda hazırlanan imar komisyon raporu okundu. -
2 Meclis gündeminin ikinci maddesinde; İlçemiz Şeker Mahallesi 5407 ada, 3 parsel nolu (5407 ada, 1 parselin ifrazından oluşan) taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Plan Proje Müdürlüğünün 31.08.2021 tarih ve 2723 sayılı yazıları ile bu konuda hazırlanan imar komisyon raporu okundu. -
3 Meclis gündeminin üçüncü maddesinde; İlçemiz Talatpaşa Mahallesinde, Tekstilciler Sitesinin batısında bulunan alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Plan Proje Müdürlüğünün 31.08.2021 tarih ve 2722 sayılı yazıları ile bu konuda hazırlanan imar komisyon raporu okundu. -
4 Meclis gündeminin dördüncü maddesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Karpuzatan Düz Mahallesi, 10644 ada, 4 parselde kayıtlı arsa vasfındaki taşınmazın Kat Karşılığı İnşaat yaptırmak amacıyla veya satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Plan Proje Müdürlüğünün 31.08.2021 tarih ve 2718 sayılı yazıları okundu. -
5 Meclis gündeminin beşinci maddesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait Ertuğrul Gazi Mahallesi, 11893 ada, 1 parsel, üzerine yapılacak olan kat karşılığı konut yapım ihalesinin yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 01.09.2021 tarih ve 401 sayılı yazıları okundu. -
6 Meclis gündeminin altıncı maddesinde; Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamı altında Orta Anadolu Kalkınma Ajansına ?Glütensiz Kayseri Mutfağı? isimli projenin sunulması ve yapılacak olan proje ile ilgili sözleşmeyi imzalamaya Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 31.08.2021 tarih ve 2843 sayılı yazıları okundu. -
7 Meclis gündeminin yedinci maddesinde; Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi tarafından desteklenen ?Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi? ortak kullanım tesisleri hibe programına proje sunulması ve sunulan projede kurumumuzu temsil ve imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün 02.09.2021 tarih ve 09 sayılı yazıları okundu. -
8 Meclis gündeminin sekizinci maddesinde; İlçemiz Kavakyazı Mevkii, 2888 ada, 4 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Plan Proje Müdürlüğünün 23.08.2021 tarih ve 2641 sayılı yazıları okundu. -
9 Meclis gündeminin dokuzuncu maddesinde; İlçemiz Erkilet Arabidin ve Yukarı Mahallelerinde, Erkilet Kaya Oyma Mekânlar ve Yerleşim Alanı olarak tescil edilmiş alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Plan Proje Müdürlüğünün 23.08.2021 tarih ve 2642 sayılı yazıları okundu. -
10 Meclis gündeminin onuncu maddesinde; İlçemiz Kavakyazı Mevkii, 4425 ada, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Plan Proje Müdürlüğünün 31.08.2021 tarih ve 2717 sayılı yazıları okundu. -
11 Meclis gündeminin onbirinci maddesinde; İlçemiz Pervane Mahallesi, 3093 ada, 2 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi bulunduğundan buna dair, Plan Proje Müdürlüğünün 02.09.2021 tarih ve 2739 sayılı yazıları okundu. -