e-Devlet Kapısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Daimi Nezaretçi Sorgulama

İçerik

Bu hizmeti kullanarak, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş olan Daimi Nezaretçilere ait atama durumlarını aşağıdaki alanlardan en az bir tanesini doldurarak sorgulayabilirsiniz.
Daimi Nezaretçi Sorgulama