İSTANBUL/Pendik BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
05/05/2017
Toplantı Saati
14:00
Toplantı Yeri
Pendik Belediyesi Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
2 Yönetmelikler ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 05/05/2017 tarih ve 877 sayılı teklifi. -
3 Satış ve Takas (Trampa) ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/05/2017 tarih ve 4044 sayılı teklifi. -
4 Satınalma ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/05/2017 tarih ve 4038 sayılı teklifi. -
5 Şartlı Bağış ile İlgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 24/04/2017 tarih ve 1737 sayılı teklifi. -
6 2016 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 27/04/2017 tarih ve 158 sayılı teklifi. -
7 2016 Yılı Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 28/04/2017 tarih ve 157 sayılı teklifi. -
8 Çınardere Mah. Bir Kısmına Ait Muhtelif Sokaklara İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Askıda İtiraz ile İlgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/04/2017 tarih ve 327 sayılı teklifi. -
9 Fatih ve Ahmet Yesevi Mah. 32 m. lik Yola İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine Askıda İtiraz ile İlgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 27/04/2017 tarih ve 428 sayılı teklifi. -
1 Sosyal Hizmetler ve Yardım Komisyonu Üye Seçimi. -