İSTANBUL/Pendik BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
02/06/2017
Toplantı Saati
14:00
Toplantı Yeri
Pendik Belediyesi Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
2 Yetki Verilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 29/05/2017 tarih ve 207 sayılı teklifi. -
3 Satış veya Takas (Trampa) ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 5150 sayılı teklifi. -
4 Satınalmaile İlgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/05/2017 tarih ve 4102 sayılı teklifi. -
5 Taşınmaz Satın Alınması ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 5157 sayılı teklifi. -
6 Bakım – Onarım ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 29/05/2017 tarih ve 542 sayılı teklifi. -
7 Bakım – Onarım ile ilgili Tesisler Müdürlüğünün 02/06/2017 tarih ve 1729 sayılı teklifi. -
8 2017 Yılı Macaristan Öğrenci Değişim Programı ile ilgili Dış İlişkiler Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 272 sayılı teklifi. -
9 Cadde – Sokak İsimlendirmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29/05/2017 tarih ve 3978 sayılı teklifi. -
10 2017 Ücret Tarifeleri ile ilgili Zabıta Müdürlüğünün 01/06/2017 tarih ve 3610 sayılı teklifi. -
11 Kurtköy Mahallesi, 3968 Ada, 12 Parselin Batısındaki Kadastral boşluk alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğünün 24/05/2017 tarih ve 613 sayılı teklifi. -