İSTANBUL/Pendik BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
03/02/2017
Toplantı Saati
14:00
Toplantı Yeri
Pendik Belediyesi Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Ortak Hizmet Projesi ile ilgili Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün …/01/2017 tarih ve …. sayılı teklifi. -
2 Yönetmelikler ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 02/02/2017 tarih ve 268 sayılı teklifi. -
3 Taşınmaz Satışı ile ilgili Etüd Proje Müdürlüğünün 25/01/2017 tarih ve 108 sayılı teklifi. -
4 Satış İşlemleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/01/2017 tarih ve 622 sayılı teklifi. -
5 Satınalma ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/02/2017 tarih ve 746 sayılı teklifi. -
6 2017 Yılı Bakım – Onarım ile ilgili Tesisler Müdürlüğünün 02/02/2017 tarih ve 326 sayılı teklifi. -
7 Vergi ve Harç Tahakkuk - Tahsilatları ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 06/01/2017 tarih ve 2080 sayılı teklifi. -
8 Pendik İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, Yatçılık ve Fuar Alanına İlişkin Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Teklifleri ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü 30/01/2017 tarih ve 102 sayılı teklifi. -
9 Güzelyalı 0/2708 Parsel ve Çevresine İlişkin İmar Planı Değişikliğine Askıda İtiraz ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü 30/01/2017 tarih ve 103 sayılı teklifi. -
10 Güzelyalı 28 pafta 4421 parsele ait UİP-4512,9 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü 30/01/2017 tarih ve 104 sayılı teklifi. -
11 Gözdağı Tepesi Çevresindeki Yapı Yüksekliklerinin Revize Edilmesine İlişkin U.İ.P-4509,8 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği ile ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü 02/02/2017 tarih ve 124 sayılı teklifi. -
1 Belediye Encümenine Üye Seçimi. -