e-Devlet Kapısı

İçerik

Bu hizmeti kullanarak belediyenin düzenlediği ihaleler ile ilgili bilgileri sorgulayabilirsiniz.
İhale Listesi
İhale Kayıt Numarası İhale Konusu İhale Tarihi İhaleyi Yapan Kurum/Birim Adı İhale Türü İhale Usulü İşlem
371881 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 24. Maddesinin (r) bendi gereği Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünce satın alma fişinde cinsi ve miktarı(1) kalem hizmet alımına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu mal alımının yapılabilmesi hususunda olurlarınıza arz ederim. NİTELİĞİ:Hizmet Alımı NEVİ:Akyazı, Geyve ve Karasu ilçelerinde bulunan Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Atıkların Taşınması İşi 06/09/2019 - 19. Açık İhale Usulü - Detay Bilgi
368517 5216 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesinin (d) bendine göre Belediyemize ait araçların bakım ve onarım ihtiyacı için satın alma talep fişinde cinsi ve miktarı yazılı (42) kalem mal alımına acilen ihtiyaç duyulmuştur. NİTELİĞİ:LASTİK ALIMI NEVİ:BELEDİYEMİZE AİT ÇEŞİTLİ ARAÇALRIN İHTİYACI İÇİN LASTİK ALIMI 28/08/2019 - 19. Açık İhale Usulü - Detay Bilgi
356679 NİTELİĞİ:2019 Yılı Metal Bank Ayağı, Bank Tahtası ve Civata Alım İşi NEVİ:2019 Yılı Metal Bank Ayağı, Bank Tahtası ve Civata Alım İşi 23/08/2019 - 19. Açık İhale Usulü - Detay Bilgi
346566 NİTELİĞİ:2019-2022 Yılı 36 Aylık Araç ve İş Makinası Kiralama Hizmet Alımı İşi NEVİ:36 Aylık Sürücüsüz Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı 21/08/2019 - 19. Açık İhale Usulü - Detay Bilgi
331754 NİTELİĞİ:HİZMET ALIMI NEVİ:36 Aylık Sürücüsüz Kiralık Araç Hizmeti Alımı 19/08/2019 - 19. Açık İhale Usulü - Detay Bilgi