e-Devlet Kapısı

İçerik

Bu hizmeti kullanarak belediyenin düzenlediği ihaleler ile ilgili bilgileri sorgulayabilirsiniz.
İhale Listesi
İhale Kayıt Numarası İhale Konusu İhale Tarihi İhaleyi Yapan Kurum/Birim Adı İhale Türü İhale Usulü İşlem
371881 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 24. Maddesinin (r) bendi gereği Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğünce satın alma fişinde cinsi ve miktarı(1) kalem hizmet alımına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu mal alımının yapılabilmesi hususunda olurlarınıza arz ederim. NİTELİĞİ:Hizmet Alımı NEVİ:Akyazı, Geyve ve Karasu ilçelerinde bulunan Katı Atık Aktarma İstasyonlarının İşletilmesi ve Atıkların Taşınması İşi 06/09/2019 - 19. Açık İhale Usulü - Detay Bilgi