e-Devlet Kapısı

Bu hizmeti kullanarak belediyenin düzenlediği ihaleler ile ilgili bilgileri sorgulayabilirsiniz.
İhale Listesi
İhale Kayıt Numarası İhale Konusu İhale Tarihi İhaleyi Yapan Kurum/Birim Adı İhale Türü İhale Usulü İşlem
262244 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 24.Maddesi (r) bendine göre; Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere;ekte cinsi, miktarı ve teknik özellikleri yazılı 6 kalem mal alımına acilen ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın harcama yetkililiği görevi uhdemde kalmak şartı ile piyasa fiyat araştırması yapılarak satın alınması için evrakın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına havalesi hususunu arz ederim. NİTELİĞİ:MODERN DURAK ALIMI NEVİ:MODERN DURAK ALIMI 09/07/2018 - 19. Açık İhale Usulü - Detay Bilgi
277989 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunu 24.Maddesi (r) bendine göre; Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kullanılmak üzere;ekte cinsi, miktarı ve teknik özellikleri yazılı 17 kalem hizmet alımına acilen ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu alımın harcama yetkililiği görevi uhdemde kalmak şartı ile piyasa fiyat araştırması yapılarak satın alınması için evrakın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına havalesi hususunu arz ederim. NİTELİĞİ:DURAK BAKIM ONARIM TEMİZLİK HİZMET ALIMI İHALESİ NEVİ:DURAK BAKIM ONARIM TEMİZLİK HİZMET ALIMI İHALESİ (6 AYLIK) 05/07/2018 - 19. Açık İhale Usulü - Detay Bilgi
291471 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununu 24. Maddesi (e) fıkrası gereği Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğünde miktarı yazılı Hizmet alımına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu Hizmet alımının harcama yetkililiği uhdemde kalmak şartıyla piyasa araştırması yapılarak satın alınması için evrakın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına havalesini arz ederim. NİTELİĞİ:Yemek Hizmeti Alımı NEVİ:Zabıta Dairesi Başkanlığı 2018 Yılı Zabıta Memur Personeli Yemek Temini Hizmet Alımı 27/06/2018 - 19. Açık İhale Usulü - Detay Bilgi