e-Devlet Kapısı

Bu hizmeti kullanarak belediyenin düzenlediği ihaleler ile ilgili bilgileri sorgulayabilirsiniz.
İhale Listesi
İhale Kayıt Numarası İhale Konusu İhale Tarihi İhaleyi Yapan Kurum/Birim Adı İhale Türü İhale Usulü İşlem
62235 NİTELİĞİ:Mevsimlik Çiçek Mal Alımı İşi NEVİ:Mevsimlik Çiçek Mal Alımı İşi 15/03/2019 - 19. Açık İhale Usulü - Detay Bilgi