e-Devlet Kapısı

Bu hizmeti kullanarak belediyenin düzenlediği ihaleler ile ilgili bilgileri sorgulayabilirsiniz.
İhale Listesi
İhale Kayıt Numarası İhale Konusu İhale Tarihi İhaleyi Yapan Kurum/Birim Adı İhale Türü İhale Usulü İşlem
623252 NİTELİĞİ:AKTARMA İSTASYONLARI İŞLETİLMESİ VE ATIKLARIN TAŞINMASI İŞİ NEVİ:SAKARYA İLİNDE BULUNAN KATI ATIK AKTARMA İSTASYONLARININ İŞLETİLMESİ VE ATIKLARIN TAŞINMASI İŞİ 09/11/2021 10:00:00 - 19. Açık İhale Usulü - Detay Bilgi