e-Devlet Kapısı

Bu hizmeti kullanarak belediyenin düzenlediği ihaleler ile ilgili bilgileri sorgulayabilirsiniz.
İhale Listesi
İhale Kayıt Numarası İhale Konusu İhale Tarihi İhaleyi Yapan Kurum/Birim Adı İhale Türü İhale Usulü İşlem
265941 NİTELİĞİ:Dış Ortamda Kullanılmak Üzere Kereste Mal Alımı İşi NEVİ:Dış Ortamda Kullanılmak Üzere Kereste Mal Alımı İşi 24/06/2020 - 19. Açık İhale Usulü - Detay Bilgi