e-Devlet Kapısı

Silivri Belediyesi Encümen Gündem Sorgulama

İçerik

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
16/10/2019
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
Belediye Encümen Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1569 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Terk -
1570 Yıkım İşlemleri / Yıkım Kararının Alınması İşlemleri (3194-32) -
1574 Kaçak Yapılaşma İşlemleri / İmar Barışı -
1584 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Tevhid -
1592 Açık İhale İşlemleri / Hizmet Alımı -
1593 Kabahatler Kanunu İşlemleri / Kamuya İrat Yapılması -
1598 Cezai İşlemler / Mühürleme 6. Madde -
1600 Pazar Denetim İşlemleri / Pazar Yeri Devir İşlemleri (Aile) -
1604 Kaçak Yapılaşma İşlemleri / 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Aykırı Talep ve Şikayetler -
1607 Asker Aile Yardımı ve Aceze Yardımı Talep İşlemleri / Asker/Aceze Yardımı Başvuru İşlemleri -
1614 Asker Aile Yardımı ve Aceze Yardımı Talep İşlemleri -
1615 Pazar Denetim İşlemleri / Pazar Yeri İptal (Tutanaklı) -
1618 Pazar Denetim İşlemleri / Pazar Yeri Yerli Üretici (Dilekçeli) İptal -
1620 Kontrol ve Denetim / Encümene Gönderilen Tutanaklar -
1626 Taşınmaz Talep ve Şikayetler / Talep ve Şikayetler -
1627 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Yoldan İhdas -
1629 Pazar Denetim İşlemleri / Şikayet ve Denetim -
1632 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / İfraz -