e-Devlet Kapısı

Silivri BelediyesiEncümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
23/09/2020
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
Belediye Encümen Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1205 Encümene Ruhsat İşleri -
1210 Kaçak Yapılaşma İşlemleri / İmar Barışı -
1212 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Tevhid -
1213 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Terk -
1215 Pazar Denetim İşlemleri / Şikayet ve Denetim -
1217 Pazar Denetim İşlemleri / Pazar Yeri Devir -
1219 Kabahatler Kanunu İşlemleri / Kamuya İrat Yapılması -
1221 Asker Aile Yardımı ve Aceze Yardımı Talep İşlemleri / Asker/Aceze Yardımı Başvuru İşlemleri -
1238 Yıkım İşlemleri / Yıkım Kararının Alınması İşlemleri (3194-32) -
1240 Resmi Yazışmalar / Kurum içi Yazışmalar -
1266 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / İfraz -