e-Devlet Kapısı

Silivri Belediyesi Encümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
15/01/2020
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
Belediye Encümen Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
61 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / İfraz -
62 18.Madde İmar Uygulaması / 18.Madde İmar Uygulaması -
63 Cezai İşlemler / Mühürleme 1608 Sayılı Kanunun 1. Maddesi -
67 Kaçak Yapılaşma İşlemleri / İmar Barışı -
69 Yıkım İşlemleri / Yıkım Kararının Alınması İşlemleri (3194-32) -
92 18.Madde İmar Uygulaması -
96 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Terk -