e-Devlet Kapısı

Silivri Belediyesi Encümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
15/03/2018
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
Belediye Encümen Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
417 Yıkım İşlemleri / Yıkım Kararının Alınması İşlemleri (3194-32) -
422 Çevre Yönetimi ve Şikayetler / Hava Kirliliği/Kokulu Emisyon İşlemleri -
432 Belediyeye Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemleri / Belediyeye Ait Taşınmazların Kira Bedelinin Arttırılması -
433 Cezai İşlemler / Mühürleme 6. Madde -
438 Taşınmaz Tahsis İşlemleri / Diğer Kamu Kuruluşlarına Tahsis İşlemi -
440 Pazar Denetim İşlemleri / Pazar Yeri Tahsis -
449 Yıkım İşlemleri / 775 Sayılı Kanuna Göre Yıkım İşlemleri -
450 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Terk -
451 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / İfraz -
453 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Tevhid -
456 Encümene Ruhsat İşleri -
457 Kaçak Yapılaşma İşlemleri / 775 Sayılı Gecekondu Kanununa Aykırı İşlemler -