e-Devlet Kapısı

Silivri Belediyesi Encümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
17/05/2018
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
Belediye Encümen Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
813 Yıkım İşlemleri / Yıkım Kararının Alınması İşlemleri (3194-32) -
814 Encümene Ruhsat İşleri -
818 Resmi Yazışmalar / Mahkeme Yazışmaları -
820 Belediyeye Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemleri / Belediyeye Ait Taşınmazların Kira Bedelinin Arttırılması -
826 Kabahatler Kanunu İşlemleri / Kamuya İrat Yapılması -
833 İşgaliye İşlemleri / İşgaliye Ortaklık Talebi -
834 Taşınmaz Devir İşlemleri / Bedelsiz Devir İşlemleri -
835 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Terk -
836 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / İfraz -