e-Devlet Kapısı

Silivri BelediyesiEncümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
14/07/2021
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
Belediye Encümen Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
925 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Terk -
926 Kontrol ve Denetim / Encümene Gönderilen Tutanaklar -
927 Yıkım İşlemleri / Yıkım Kararının Alınması İşlemleri (3194-32) -
928 Cezai İşlemler / Mühürleme 1608 Sayılı Kanunun 1. Maddesi -
930 Pazar Denetim İşlemleri / Şikayet ve Denetim -
931 Pazar Denetim İşlemleri / Pazar Yeri Tahsis (vefat-üretici) -
932 Pazar Denetim İşlemleri / Pazar Yeri Devir -
934 Kaçak Yapılaşma İşlemleri / İmar Barışı -
935 İmar Durumu Verilmesi / Çizili İmar Durumu Verilmesi -
968 18.Madde İmar Uygulaması / 18.Madde İmar Uygulaması -
970 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / İfraz -