e-Devlet Kapısı

Silivri Belediyesi Encümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
11/01/2018
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
Belediye Encümen Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
22 Belediyeye Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemleri / Belediyeye Ait Taşınmazların Kira Bedelinin Arttırılması -
23 Asker Aile Yardımı ve Aceze Yardımı Talep İşlemleri / Asker/Aceze Yardımı Başvuru İşlemleri -
32 Cezai İşlemler / Mühürleme 6. Madde -
36 İşgaliye İşlemleri / İşgal Bedel Artışı -
38 Yıkım İşlemleri / Yıkım Kararının Alınması İşlemleri (3194-32) -
39 Encümene Ruhsat İşleri -
40 Belediyeye Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemleri / Kira Sözleşmesi Devri -
52 Yıkım İşlemleri / 775 Sayılı Kanuna Göre Yıkım İşlemleri -
53 Pazar Denetim İşlemleri / Şikayet ve Denetim -
54 Pazar Denetim İşlemleri / Pazar Yeri İptal -
62 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Terk -
63 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Tevhid -
64 18.Madde İmar Uygulaması / 18.Madde İmar Uygulaması -
66 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / İfraz -
Eski Tasarıma Dön