Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
21/09/2017
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
Belediye Encümen Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1532 Yıkım İşlemleri / Yıkım Kararının Alınması İşlemleri (3194-32) -
1547 Belediyeye Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemleri / Belediyeye Ait Taşınmazların Kira Bedelinin Arttırılması -
1550 Kabahatler Kanunu İşlemleri / Kamuya İrat Yapılması -
1566 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / İfraz -
1568 İfraz, Tevhid ve Terk İşlemlerinin Yapılması / Terk -
1571 Yıkım İşlemleri / Yıkım İşlemlerinin Yapılması (3194/32-39) -