e-Devlet Kapısı

Silivri Belediyesiİhale Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediyenin düzenlediği ihaleler ile ilgili bilgileri sorgulayabilirsiniz.
İhale Listesi
İhale Kayıt Numarası İhale Konusu İhale Tarihi İhaleyi Yapan Kurum/Birim Adı İhale Türü İhale Usulü İşlem
2022/ E-Devlet İhale Bilgileri Test Kaydıdır. Servis açılıncaya kadar kayıt silinmeyecektir. 19/12/2022 10:00:00 Bilgi İşlem Müdürlüğü Danışmanlık Hizmeti Alımı Pazarlık Usulü (MD 21F) -