e-Devlet Kapısı

Silivri Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
05/01/2018
Toplantı Saati
16:00
Toplantı Yeri
Belediye Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
7 İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokakların isimlendirilmesi. -
8 Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılması. -
9 Silivri İlçesi, Silivri Merkez Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanına ait 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar. -
10 Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Alibey Mahallesi, 1832 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın satışı. -
11 İlçemizdeki binaların asansörlerinin işletme, bakım ve kontrolleri ile ilgiliprotokol yapılması ve bu konudaBelediye Başkanına yetki verilmesi. -
12 İlçemizYeniMah.Dr.SadıkAhmetCad.NedimBeyazgülSokaktayapılacakolanrekreasyon amaçlıparkaDr.İbrahim Arıkanismininverilmesi. -
Eski Tasarıma Dön