Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
15/09/2017
Toplantı Saati
16:00
Toplantı Yeri
Belediye Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
70 Silivri ilçesi, Çeltik Mahallesindekibelediyemize ait 3255 ve 3235 nolu 2B arazilerinin satın alınması. -
71 Mülkiyeti belediyemize ait Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi 887 ada, 4 parseldeki 0,81 m2.lik taşınmazın satışı. -
72 Silivri İlçesi Selimpaşa Mahallesi 5676 ile 6288 parsel sayılı taşınmazların eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere intifa hakkının Fenerbahçe Üniversitesi adına verilmesi. -
73 Silivri İlçesi Alipaşa Mahallesi 4607, 4441, 4436 parsel sayılı taşınmazların eğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere intifa hakkının Fenerbahçe Üniversitesi adına verilmesi. -
74 Mülkiyeti belediyemize ait tarım alanlarının kiralanması. -
75 Aydın Üniversitesine tahsisi yapılan mülkiyeti belediyemize ait Gümüşyaka Mahallesi 838/1, 839/1, 840/1 sayılı taşınmazların tahsisinin iptali. -