e-Devlet Kapısı

Silivri BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
08/01/2021
Toplantı Saati
16:00
Toplantı Yeri
Belediye Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
7 Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi. -
8 Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Alipaşa Mahallesi, 4886 parselin yapı sahipleri ile bunların kanuni ve akdi haleflerine satılması. -
9 Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarla ilgili ödenmesi gereken bedellerin pandemi nedeniyle kapatılan veya kısıtlanan işletmelere genelge doğrultusunda işlem yapılması. -
10 Fenerbahçe Üniversitesi adına e ğitim ve öğretim amacıyla kullanılmak üzere verilen Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi 5676, 6288, 6286 ve 6287 nolu parsellerin intifa haklarının iptali. -
11 Silivri İlçesi, Balaban (eski Çanta-Mimarsinan) Mahallesi, 488 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parsel ile tescil harici alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği. -
12 Silivri İlçesi, Yeni Mahalle idari sınırları içerisinde yer alan Boğluca Deresi ve yan kollarının bulunduğu alan ve yakın çevresinin meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Taşkın Alanı nedeniyle Yapı Yasaklı Alan sınırları içerisindeki alanda sorunlu olduğu tespit edilen fonksiyonlar ile ilgili imar planı değişiklikleri. -
13 Silivri İlçesi, Yeni Mahalle, 81 ada, 98 parselin doğusunda kalan kapanan yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına kayıt ve tescil işleminin yapılması ile ilgilisine satışının yapılması. -
14 Silivri İlçesi, Yolçatı Mahallesi, 855 parselin batısında ve güneyinde kalan yol alanlarının, yoldan ihdas edilerek Silivri Belediyesi adına tescil edilmesi ile ilgilisi adına satışının yapılması. -
15 İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokakların isimlendirilmesi. -
16 Kamil KAÇMAZ tarafından 20 AAG 742 plakalı 2018 model, Volkswagen marka kamyonetin belediyemize hibesinin kabulü. -
17 Silivri de faaliyet gösteren 1. ve 2. Amatör Spor Kulüplerine yardım yapılması. -
18 Belediyemiz Silivri Ezgi Eğitim Hizmetleri A.Ş'nin Silivri Belediyesinin tüzel kişiliği adına temsile yetkili kılınması ve sermayesinde artış yapılması. -