e-Devlet Kapısı

Silivri Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
11/01/2019
Toplantı Saati
16:00
Toplantı Yeri
Belediye Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
7 İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz sokakların isimlendirilmesi. -
8 İlçemiz Selimpaşa Mahallesi, 6725 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 13, 14 ve 15 nolu dükkanların kütüphane olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı adına tahsisi ve 16 nolu dükkanın tahsisinin iptal edilmesi. -
9 Belediyemizde sözleşmeli personel çalıştırılması. -
10 TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile Yakın Çevresi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notları değişikliği. -
11 Belediyemiz ile Galatasaray Spor Kulübü arasında ortak hizmet projesinin geliştirilmesi konusunun tetkik edilmesi. -
12 Mülkiyeti belediyemize ait olan Büyükçavuşlu Mahallesi, 213 ada, 1 parselde bulunan düğün salonunun 2019 yılı tarife ücretinin belirlenmesi. -