e-Devlet Kapısı

Silivri Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

İçerik

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
06/09/2019
Toplantı Saati
16:00
Toplantı Yeri
Belediye Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
60 Marmara Bölgesi sismik etkinliğinin takibi için Deprem İstasyonu ve bahçesi olarak kullanılmak üzere Silivri Büyüksinekli Mahallesi, 1037 nolu parselde 5x10 ebadındaki alanın BoğaziçiÜniversitesi adına tahsisi. -
61 Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına belediyemizce üye olunması ve yetki verilmesi. -
62 Silivri İlçesi, Pirimehmetpaşa Mahallesi 933 ada, 7 parsel ile kısmen 8 ada, 130 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. -
63 Silivri İlçesi, Alipaşa Mahallesi 337 ada 3 parsel, 328 ada 1 parsel ve 354 ada 2 parselin doğusunda kalan alana ilişkin hazırlanan1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği. -
64 Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği. -
65 Belediyemize ait hissedarı olduğumuz parsellerdeki hisselerimizin satışı. -
66 Silivri Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması. -
67 Karaman Kardeşler Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 34 EC 5671 plakalı çöp kamyonunun belediyemize hibesinin kabulü. -