e-Devlet Kapısı

Silivri Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
07/09/2018
Toplantı Saati
16:00
Toplantı Yeri
Belediye Meclis Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
74 Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 890 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın satışı. -
75 Mülkiyeti belediyemize ait Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1760 ada, 1 parselin intifa hakkının TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına verilmesi. -
76 Türk Kızılay ı hizmet binası olarak tahsis edilen ve mülkiyeti belediyemize ait Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada 5 parsel üzerinde bulunan 112 ve 113 nolu bağımsız bölümler boşaltıldığından tahsis şerhinin kaldırılması ve tahsis iptali. -
77 Belediyemiz mülkiyetindeki Fenerköy mezarlığının bulunduğu 3735 sayılı parselin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğüne devredilmesi. -
78 Silivri İlçesi, Semizkumlar (eski Alipaşa) Mahallesi, 5748 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği. -
79 Belediyemiz ile Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası arasında Girişimcilik Kursu düzenlenmesi. -
80 Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Gümüşyaka Mahallesi, 10007 parselin tıbbi ve aromatik bitki ekilmesi için kiraya verilmesi. -