e-Devlet Kapısı

Bu hizmeti kullanarak belediyenin düzenlediği ihaleler ile ilgili bilgileri sorgulayabilirsiniz.
İhale Listesi
İhale Kayıt Numarası İhale Konusu İhale Tarihi İhaleyi Yapan Kurum/Birim Adı İhale Türü İhale Usulü İşlem
- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Tekirdağ ili Malkara ilçesinde yer alan 4 adet taşınmazın şartnamelerinde belirtilen şartlar dahilinde kiralanması işi 01/08/2024 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kiralama Açık Teklif Usulü (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu) Detay Bilgi
2024/909261 Malkara İlçesi Muhtelif Yağmursuyu Şebeke İmalatları Yapım İşi 07/08/2024 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşi Açık İhale Usulü (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu) -
2024/893980 Bitüm Nakli Hizmet Alımı 06/08/2024 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımı Açık İhale Usulü (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu) -
2024/892014 Asfalt Üretiminde Kullanılmak Üzere Taş Tozu Alımı 13/08/2024 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mal Alımı Açık İhale Usulü (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu) -
2024/833963 Yol Bakım ve Onarım İşlerinde kullanılmak üzere Trafik İşaret ve Levhaları 23/07/2024 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mal Alımı Açık İhale Usulü (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu) -
2024/837598 II-a Grubu Bazalt Ocağında Patlayıcı Maddeler İle Patlatma Hizmeti Hizmet Alımı 23/07/2024 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımı Açık İhale Usulü (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu) -