e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
14/06/2023
Toplantı Saati
13:00
Toplantı Yeri
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda (Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Demirbaş kaydı Ulaşım Dairesi Başkanlığında bulunan ve kullanım hakkı TEKULAŞ A.Ş.’de olan 59 ZC 457 plakalı otobüsün mekanik, karoser ve yürüyeninde sıkıntılar yaşandığı, aracın ekonomik ömrünü tamamladığı, fiziken hurda niteliğinde olduğu belirtilerek, aracın hurdaya ayrılması talebinin Toplu Ulaşım Sistemine Dahil Araçların ve Hatların Devir Teslim Protokolünün 8/Ç maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
2 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının mezarlık alanları içerisinde mezarlık inşaatçılarından ve mezar yapımcılarından her bir mezar yeri için (kişi başı olmak üzere) mezar yeri yapım (beton yapılarak mermerle kaplanması) ücreti olarak 500,00-TL alındığı fakat, çeşme ve şadırvan yapan firma veya mezar yapımcılarından inşaat bedeli alınmadığı belirtilerek, bahse konu ücret tarifesindeki ibarenin? ''Mezarlık İnşaatçılarından ve Mezar yapımcılarından her bir çeşme veya şadırvan yapımı ile, her bir mezar yeri (kişi başı olmak üzere) Mezar Yeri Yapım ücreti (Beton yapılarak mermerle kaplanması) ücreti: 500,00-TL şeklinde değiştirilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
3 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 nolu parselin doğusundaki tescilsiz alana ilişkin hazırlanan ve 08.12.2021 tarihli ve 1992 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali talebiyle açılan davada Tekirdağ 1. İdare Mahkemesinin 12.04.2023 tarihli ve 2023/373 K. sayılı ilamı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; Konunun 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
4 Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Mahallesi, 278 ada 2 nolu parselde 'Depo' yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
5 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13/01/2021 tarihli ve 162 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan İlimiz Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, 10811 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili olarak hazırlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü inceleme raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
6 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi 669 ve 2569 parsel numaralı ''mera'' vasıflı parsel tespit edilmiş ve söz konusu mera parselinin tahsis amacının değiştirilerek ''tarla'' vasfı ile Maliye Hazinesi adına tescil edilmesinin akabinde mezarlık alanı olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına geri dönüşümsüz kamu yatırımı olarak tahsisi ile ilgili karar alınması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
7 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2021 tarihli, 303 ve 304 sayılı kararlarıyla onaylanan İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Zafer Mahallesi, 2166 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili olarak hazırlanan Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün inceleme raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
8 Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik Mahallesi, 5030 ve 8573 numaralı parseller arasında kalan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve 06.04.2023 tarihli ve 83 sayılı Marmaraereğlisi Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
9 Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Yeniçiftlik ve Çeşmeli Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı notlarına ilişkin sunulan ve 08.05.2023 tarihli ve 119 sayılı Marmaraereğlisi Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara sağlanması. -
10 Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Sit Alanları harici 1. Etap, 2. Etap, 3. Etap, 4. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı notlarına ilişkin sunulan ve 08.05.2023 tarihli ve 116 sayılı Marmaraereğlisi Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
11 Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Karabürçek Mahallesi, 112 ada 1 parsel ile 109 ada 7 ve 8 parsellere ilişkin hazırlanan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2022 tarih ve 1634 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin hazırlanan Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün inceleme raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
12 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü araç envanterinde bulunan 59 ABS 960, 59 RA 960, 59 PF371, 59 SE 610, 59 FC 320 ve 59 VE 441 plakalı beş (5) adet cinsi özel amaçlı cenaze aracı ve bir (1) adet kamyonetin kullanım ömürleri dolmuş olup; söz konusu araçların hurda işlemleri ve tescil kayıtlarının düşümlerinin yapılması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
13 Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2411 ada 18 nolu parselde 'Depo' yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
14 Belediye birimlerinden gelen, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 11 inci maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması. -
15 Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs 2023 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -