e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
14/04/2021
Toplantı Saati
14:00
Toplantı Yeri
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Salonunda (Gündoğdu Turgut Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Avni Akyol Sokak No:5 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince; gizli oyla Meclis Birinci Başkan Vekili ve Meclis İkinci Başkan Vekili seçimi. -
2 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereğince; gizli oyla 2 (iki) Asil, 2 (iki) Yedek Meclis Katibi seçimi. -
3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 16 ncı maddesi gereğince; 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere gizli oyla 5 (beş) adet Encümen Üyesi seçimi. -
4 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15 inci maddesi gereğince; kurulması zorunlu olan ve kurulması uygun görülen İhtisas Komisyonlarına üye seçimi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu Çevre ve Sağlık Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Ulaşım Komisyonu İçişleri Komisyonu Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu -
5 Çorlu-1 OSB sınırları içerisine dahil edilmek istenen Ersin DANIŞ' ın maliki bulunduğu Çorlu İlçesi, Türkgücü Mahallesi, 594 parsel numaralı taşınmaz hakkında Kurumumuz görüşünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(n), Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması, -
6 Çorlu-1 OSB sınırları içerisine dahil edilmek istenen Erba Müh. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.' nin maliki bulunduğu Çorlu İlçesi, Türkgücü Mahallesi, 785 parsel numaralı taşınmaz hakkında Kurumumuz görüşünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(n), Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
7 Çorlu-1 OSB sınırları içerisine dahil edilmek istenen Hasan ULU' nun maliki bulunduğu Çorlu İlçesi, Türkgücü Mahallesi, 593 parsel numaralı taşınmaz hakkında Kurumumuz görüşünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(n), Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
8 Çorlu-1 OSB sınırları içerisine dahil edilmek istenen Lactech Metal Sanayi Ticaret Ltd. Şti.' nin maliki bulunduğu Çorlu İlçesi, Türkgücü Mahallesi, 648 parsel numaralı taşınmaz hakkında Kurumumuz görüşünün 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(n), Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
9 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 21 inci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Teşkilatının Norm Kadro Esaslarına uygun olarak hazırlanan (II) sayılı cetvelin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 18 inci maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması -
10 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26’ncı maddesi gereğince? ilimiz Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesi, 1461 ada 86 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki su ürünleri toptancı hali (balık hali) içerisinde bulunan 179,66 m2 kapalı ve 177,64 m2 açık alanlı restoranın tamamının ''Sosyal Tesis'' olarak kullanılmak üzere Tekir Ağaç Peyzaj Park Bahçe Turizm ve Organizasyon San. Tic. A.Ş.’ne işletim hakkının verilip verilmeyeceği, verilecek ise işletim hakkı süresinin ve bedelinin meclis tarafından belirlenmesi, Tekir Ağaç Peyzaj Park Bahçe Turizm ve Organizasyon San. Tic. A.Ş. ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
11 ''Süleymanpaşa ilçesi Doğu Kısmı Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı'' projesi kapsamında, Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas ve Gazioğlu Mahallelerinin atık suyunu Doğu Atıksu Arıtma Tesisine iletebilmek amacıyla? ekli krokide belirtilen imar durumundaki Park Alanlarından, ilimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Gazioğlu Mahallesi, 2074 nolu parselin güneyinde kalan Park Alanının 100,00 m2’lik kısmına (TM-7), atık su terfi merkezi yapıldığından, söz konusu terfi merkezinin Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına enerji müsaade belgelerinin düzenlenebilmesi ve elektrik aboneliğinin yapılabilmesi için, ekli krokide belirtilen söz konusu alanın ''5393 sayılı Belediye Kanununun 75'inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca kullanım hakkının bedelsiz olarak, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devir işlemlerinin yapılabilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
12 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Mükerrer 79'uncu maddesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AYKOME Çalışma Yönetmeliğinin 17'nci maddesi gereğince hazırlanan 2021 Yılı AYKOME Alan Tahrip Tutarlarının Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
13 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Fatih Mahallesinde bulunan, Karamık Caddesinden başlayıp Albayrak Caddesinde biten 3007. Sokak isminin "Kılıçlar Sokak" olarak değiştirilmesi yönünde alınan Kapaklı Belediye Meclis Kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
14 İlimiz, Şarköy İlçesi, İstiklal Mahallesi, 486 ada 49 parsel numaralarında kayıtlı taşınmaz ile taşınmazın doğusunda yer alan kadastral boşluğun bir kısmına ilişkin hazırlanan Şarköy Belediye Meclisinin 02.03.2021 tarih ve 33 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
15 10.03.2021 tarihli ve 462 sayılı Belediye Meclis Kararında geçen İlimiz Saray İlçesinde bulunan araç ve trafik yoğunluğunun olduğu, çarşı iç bölgesinde ve bu alana bağlantısı olan cadde ve yolların, 10.03.2021 tarihli ve 463 sayılı meclis kararında geçen İlimiz Malkara İlçesinde bulunan 14 Kasım Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Atatürk Bulvarı'nın bittiği nokta ile 14 Kasım Caddesi'nin başladığı nokta arasında şehir içi trafik yoğunluğu oluşturan alanların, ilçe belediyelerince işletilecek sürenin, işletim süresince Büyükşehir Belediyesine bedel ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecek ise bu oranın belirlenmesi ile devre ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir ALBAYRAK’a protokol yapma yetkisi verilmesi hususlarının Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
16 Yapımı tamamlanan Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, Şalgamlı Mahallesi Çeşitli Etkinlik Alanı olarak inşaa edilen taşınmaz yıllar önce Hamza BATUR tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup; dilekçe ile düğün salonuna Hamza BATUR isminin verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
17 İlimiz, Marmaraereğlisi ilçesi, Sultanköy Mahallesi 88, 89, 90 ve 91 numaralı adalar ile 767 ve 768 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
18 İlimiz, Marmaraereğlisi ilçesi, Sultanköy Mahallesi 92 ada 11,12,13,14,15 ve 16 parsel numaralı taşınmazlara ve 1676 parsel numaralı taşınmazın kuzeyine ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
19 İlimiz, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi, 3091 ada 1 parsel ve tapuda tescil dışı alanlara ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2021 tarih ve 298 sayılı kararıyla onaylanmış ve 17.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, söz konusu plan değişikliğine adı geçen askı ilanı esnasında yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
20 İlimiz, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi, 3091 ada 1 parsel ve tapuda tescil dışı alanlara ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.02.2021 tarih ve 299 sayılı kararıyla onaylanmış ve 17.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, söz konusu plan değişikliğine adı geçen askı ilanı esnasında yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
21 İlimiz, Çorlu İlçesi, Hatip Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1459 ada 1 parsel ve 2679 ada 1 numaralı parsele ilişkin 08.05.2019 tarih ve 500 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla değiştirilerek onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali talepli dava açıldığı, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 25.02.2021 tarihli ve 2021/154 sayılı Kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği bildirilmiş olup; konunun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b), 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
22 İlimiz, Çorlu İlçesi, Hatip Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1459 ada 1 parsel ve 2679 ada 1 numaralı parsele ilişkin 08.05.2019 tarih ve 501 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin iptali talepli dava açıldığı, Tekirdağ İdare Mahkemesinin 25.02.2021 tarihli ve 2021/154 sayılı Kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği bildirilmiş olup; konunun, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 inci maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b), 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
23 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41' inci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmış olup; ilgili Yönetmeliğin 11' inci maddesinin 3'üncü fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
24 İlimiz, Marmaraereğlisi ilçesi, Sit Alanları Harici 1. Etap, 2. Etap, 3. Etap ve 4. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve Sultanköy Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanarak sunulan, Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarihli ve 53 sayılı Kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
25 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1329 ada 6 parsel ve 1330 ada 7 nolu parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 2020/175 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih ve 112 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış ve 25.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle Çorlu Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılmış olup söz konusu plan değişikliğine adı geçen askı ilanı esnasında MONO Mimarlık İnşaat Turizm Yatırım Tanıtım ve Mağ. Tic. Anonim Şirketi tarafından yapılan itirazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddeleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
26 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1329 ada 6 parsel ve 1330 ada 7 nolu parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 2020/175 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih ve 112 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış ve 25.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle Çorlu Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılmış olup söz konusu plan değişikliğine adı geçen askı ilanı esnasında MİMART Yapı Tasarım İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi tarafından yapılan itirazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddeleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
27 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1329 ada 6 parsel ve 1330 ada 7 nolu parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 2020/175 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih ve 112 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış ve 25.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle Çorlu Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılmış olup söz konusu plan değişikliğine adı geçen askı ilanı esnasında Erdinç PARLAK tarafından yapılan itirazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddeleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
28 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1329 ada 6 parsel ve 1330 ada 7 nolu parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 2020/175 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih ve 112 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış ve 25.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle Çorlu Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılmış olup söz konusu plan değişikliğine adı geçen askı ilanı esnasında Hüseyin PARLAK tarafından yapılan itirazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddeleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
29 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1329 ada 6 parsel ve 1330 ada 7 nolu parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 2020/175 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih ve 112 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış ve 25.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle Çorlu Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılmış olup söz konusu plan değişikliğine adı geçen askı ilanı esnasında Can ŞENCAN tarafından yapılan itirazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddeleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
30 İlimiz, Çorlu İlçesi, Önerler Mahallesi, 378 ada 1 nolu parsele ilişkin ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarih ve 325 sayılı Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan 30.03.2021 tarih ve E-645647 sayılı Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
31 İlimiz, Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi, 665 ada 8 nolu parselde 'Depo' yapılma talebinin 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının 2.74 plan hükmü gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
32 İlimiz, Saray İlçesi, Büyükyoncalı - Aziziye Mahallesi, 70 parsele ilişkin sunulan ve Saray Belediye Başkanlığının 04.03.2021 tarih ve 33 sayılı kararıyla oybirliği ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
33 İlimiz, Çorlu İlçesi, Hıdırağa Mahallesinde yapımında sona gelinen Çorlu Otogar Binasına ulaşımı sağlayan ve yazı eki krokide gösterilen iki adet isimsiz yolun Büyükşehir Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanına alınması talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi "Kıyı ve Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Park Alanları Yetki, Görev ve Uygulama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması. -
34 Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması, -
35 Büyükşehir Belediye Meclisinin Mart 2021 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -