e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
09/09/2020
Toplantı Saati
14:00
Toplantı Yeri
Çorlu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda (Çoban Çeşme Mah. Bülent Ecevit Bulvarı No:171 Çorlu/TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2079 ada 7 parsel ve 2078 ada 1 ile mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait 2078 ada 2 parsele ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarih ve 587 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış olup; söz konusu plan değişikliğine askı ilanı esnasında yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
2 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 2079 ada 7 parsel ve 2078 ada 1 ile mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait 2078 ada 2 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarih ve 588 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış olup; söz konusu plan değişikliğine askı ilanı esnasında yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
3 İlimiz, Malkara İlçesi, Camiatik Mahallesi, 552 ada 19 parsel ile 561 ada 16 parsele ilişkin hazırlanan ''Spor Alanı'' ve ''Park Alanı'' kullanımına sahip söz konusu taşınmazların ''Spor Alanı'' ve ''Otopark'' olarak düzenlenmesini içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi 09.07.2020 tarih ve 620 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanmış olup; söz konusu plan değişikliğine askı ilanı esnasında yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
4 İlimiz, Malkara İlçesi, Camiatik Mahallesi, 552 ada 19 parsel ile 561 ada 16 parsele ilişkin hazırlanan ''Spor Tesis Alanı'' ve ''Park Alanı'' kullanımına sahip söz konusu taşınmazların ''Kapalı Spor Tesisi Alanı'' ve ''Otopark'' olarak düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi 09.07.2020 tarih ve 621 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanmış olup; söz konusu plan değişikliğine askı ilanı esnasında yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
5 İlimiz, Hayrabolu İlçesi, Küçükkarakarlı Mahallesi, 675 parsele ilişkin hazırlanan ''Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı'' amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 09.07.2020 tarih ve 572 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanmış olup; imar planının askı ilanı esnasında yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
6 İlimiz, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 834 ada 3 parsele ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karar bağlanması. -
7 İlimiz, Çerkezköy ilçesi, İstasyon Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 834 ada 3 parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
8 Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması. -
9 Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos 2020 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -