e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
08/07/2022
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda (Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21'inci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Teşkilatının Norm Kadro Esaslarına uygun olarak hazırlanan (II) sayılı cetvelin; aynı Kanunun 18'inci maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
2 Tekirdağ Otopark Ulaşım Nakliye İmar Plan. İnş. ve Taah. San. Tic. A.Ş. nin kullanım ömrünü tamamladığı ve iki ayrı listede plaka bilgileri belirtilen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına ruhsatlı toplam 37 adet aracın hurdaya ayrılması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
3 Saray Belediye Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı yol ağında bulunmayan, Edirköy Mahallesi yakınındaki Ergene Deresi üzerindeki köprünün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
4 İlimiz, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesinde yaklaşık 300 hektar alan için Çerkezköy Belediyesi tarafından sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 634 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde 97974 kayıtlı dilekçe ile 1394 ada 2 parsel yönünden yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
5 İlimiz, Çorlu ilçesi, Reşadiye Mahallesi, 2353 ada 1 nolu parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 2022/132 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
6 İlimiz, Çorlu ilçesi, Reşadiye Mahallesi, 705 ada 85-86 parsel, 532 ada 7 parsel ve tescil dışı alana ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 2022/131 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
7 İlimiz, Şarköy İlçesi, Hoşköy Mahallesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 18. madde sınırının işlenmesine ilişkin Şarköy Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarihli ve 96 sayılı kararıyla oybirliği ile kabul edilen dosyanın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
8 İlimiz, Çorlu ilçesi, Reşadiye Mahallesi, 369 ada 34 parsel ve 1811 adanın kuzeyindeki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
9 İlimiz, Çorlu ilçesi, Reşadiye Mahallesi, 369 ada 34 parsel ve 1811 adanın kuzeyindeki tescil dışı alana ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
10 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 677 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98518 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
11 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 678 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98518 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
12 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 677 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98515 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
13 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 678 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98515 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
14 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 677 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98516 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
15 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 678 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98516 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
16 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 677 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98780 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
17 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 678 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98780 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
18 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi, 1709, 1863, 2939 ve 2940 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 640 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 2939 ve 2940 parseller yönünden itiraz edilerek, taşınmazların daha önce imar uygulaması görmüş olması nedeniyle söz konusu plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
19 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi, 1709, 1863, 2939 ve 2940 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 641 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 2939 ve 2940 parseller yönünden itiraz edilerek, taşınmazların daha önce imar uygulaması görmüş olması nedeniyle söz konusu plan değişikliğinin yeniden değerlendirilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
20 İlimiz, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesinde yaklaşık 300 hektar alan için Çerkezköy Belediyesi tarafından sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 634 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde 98571 kayıtlı dilekçe ile 66 ada 1 parsel yönünden yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
21 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 758 ada 7 nolu parselde 'Depo' yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
22 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, tapuda Köseilyas Mahallesi, 1813 ve 1814 parsel numaralı taşınmazlara ve tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarihli ve 226 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine ilişkin hazırlanan Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 01.06.2022 tarihli ve E.3788159 sayılı Plan İnceleme Raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
23 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 677 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98745 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
24 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 678 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98745 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
25 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 677 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98634 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
26 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 678 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98634 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
27 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 677 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98523 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
28 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 678 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98523 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
29 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 677 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 97662 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
30 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 678 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 97662 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
31 Ticari Taksi (T Plaka) ve Taksi Durakları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 30’uncu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Personel Servis Araçları (S Plaka) Hizmet Yönetmeliğinin 29’uncu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Okul Servis Araçları (J Plaka) Hizmet Yönetmeliğinin 35’inci ve Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) Yönetmeliğinin 36’ncı maddesinin ''Belediye Meclis Kararı onaylandıktan sonra 15 takvim günü içerisinde https://www.tekirdag.bel.tr/ukome_yonetmelikler adresinde ve '' İlçe Belediyelerinin İlan Panolarında yayımlanarak yürürlüğe girer.'' şeklinde değiştirilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
32 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 187 ada 4 nolu parselde 'Depo' yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
33 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 677 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98921 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
34 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Değirmenaltı Mahallesi, 1687 numaralı parselin doğusunda yer alan tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarihli ve 678 sayılı kararıyla onaylanarak askıya çıkarılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde 98921 sayılı dilekçeyle yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
35 İlimiz, Çorlu ilçesi, Hatip ve Şeyhsinan (Cumhuriyet) Mahallesi, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanındaki muhtelif adalara ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 2022/133 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
36 İlimiz, Şarköy ilçesi-Merkez 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ilişkin Şarköy Belediye Meclisinin 01.06.2022 tarih ve 106 sayılı kararıyla oybirliği ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
37 İlimiz, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesinde yaklaşık 300 hektar alan için Çerkezköy Belediyesi tarafından sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 634 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde 99262 kayıtlı dilekçe ile 1024 ada 5 parsel yönünden yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
38 İlimiz, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesinde yaklaşık 300 hektar alan için Çerkezköy Belediyesi tarafından sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 634 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
39 5393 sayılı Belediye Kanununun 75'inci maddesinin (d) fıkrası ile 18'inci maddesinin (e) fıkrası gereğince, mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gündoğdu mahallesi 2769 ada, 2 parselde kurulacak olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binamız ve ilave tesislerinin enerji ihtiyacının karşılanmasına ilişkin yapılması planlanan tesislerden 2 adet trafo tesisinin isabet ettiği alanlara ilişkin ekte sunulan vaziyet planında trafoların bulunduğu Hizmet Binası B.1 katı (birinci bodrum kat) alanında bulunan tahsis edilecek alanlar için trafo odası 10 m2, O.G hücre odası 17 m2, A.G pano odası 7 m2 olmak üzere toplam 34 m2 yüzölçümlü alanın ve Meydan Altı Otoparkı B.2 katı (ikinci bodrum kat) alanında bulunan tahsis edilecek alanlar için trafo odası 10 m2, O.G hücre odası 17 m2, A.G pano odası 7 m2 olmak üzere toplam 34 m2 yüzölçümlü alanın trafo yeri olarak kullanılmak üzere, TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü adına 25 (yirmibeş) yıl süre ile 0,01 TL iz bedelle tahsis edilmesi, TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) Genel Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
40 İlimiz, Çorlu ilçesi, Önerler mahallesi 457 ada 1 parsel ve 459 ada 1 parsel nolu '’mera’’ vasıflı parsellerin 14.799,99m2'lik ekte sunulduğu kısmının mezarlık olarak kullanılması planlandığından; söz konusu mera parselinin tahsis amacının değiştirilerek '’tarla’’ vasfı ile Maliye Hazinesi adına tescil edilmesinin akabinde mezarlık olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına geri dönüşümsüz kamu yatırımı olarak tahsisi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
41 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21'inci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Teşkilatının Norm Kadro Esaslarına uygun olarak hazırlanan III sayılı cetvel 18'inci maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
42 İlimiz, Çerkezköy İlçesi genelinde ismi bulunmayan bulvar, cadde ve sokaklar ile güzergahı nedeniyle yönetmelik doğrultusunda değişiklik yapılması gereken cadde ve sokaklara ait yapılan ve yazı ekinde isim listeleri sunulan çalışmanın incelenerek gereğinin yapılması talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 inci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
43 İlimiz, Şarköy İlçesi, Tepeköy Mahalle Muhtarı tarafından Şarköy Belediye Başkanlığına verilen 20/05/2022 tarihli dilekçeyle Tepeköy Mahallesi ve Eriklice Mahallesi arasında gidiş dönüş için kullanılan yolun (Tepeköy Caddesi) Büyükşehir Belediyemiz yetki ve sorumluluk alanına alınması talebi ile ilgili alınan Şarköy Belediye Başkanlığı Meclis Kararı ekte sunulmuş olup, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi "Kıyı ve Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Park Alanları Yetki, Görev ve Uygulama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca konunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması. -
44 İlimiz, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesinde yaklaşık 300 hektar alan için Çerkezköy Belediyesi tarafından sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 634 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde, 99483 kayıtlı dilekçe ile 1027 ada 9 parsel, 1026 ada 1 ve 2 parseller yönünden yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
45 İlimiz, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesinde yaklaşık 300 hektar alan için Çerkezköy Belediyesi tarafından sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.05.2022 tarih ve 634 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde 99754 kayıtlı dilekçe ile 93 ada 5 ve 13 parseller yönünden yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
46 İlimiz, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesinde yaklaşık 300 hektar alan için Çerkezköy Belediyesi tarafından sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.05.2022 tarih ve 634 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içinde 99482 kayıtlı dilekçe ile 1026 ada 10 ve 11 parseller yönünden yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
47 İlimiz, Çorlu İlçesi, Türkgücü Mahallesi, afet iskan sahası ve çevresindeki park alanları ile Çorlu-1 Organize Sanayi Bölgesinin kuzeybatı ve güneydoğusunda bulunan park alanları, yol ve tarım alanlarına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(c), 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
48 Tekirdağ 2. İdare Mahkemesinin 26.01.2022 tarihli ve 2022/69 K. sayılı ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesinin 23.05.2022 tarihli ve 2022/338 E. 2022/681 K. sayılı mahkeme kararlarının uygulanması amacıyla, İlimiz, Çorlu İlçesi Camiatik Mahallesi, 60 ada 21, 22 parsel numaralı taşınmazların da içerisinde bulunduğu ve imar planlarında ''Otopark Alanı'' fonksiyonu tanımlanmış alanın ''Resmi Kurum Alanı'' olarak tanımlanmasına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
49 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08/01/2020 tarih ve 71 sayılı kararıyla onaylanan İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mahallesi 10810 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(c) ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
50 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin son fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin c bendi gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca Süleymanpaşa Ziraat Odası işbirliğinde ''Kışlık Sebzelerin Yetiştirme Alanlarının Geliştirilmesi Projesi'' kapsamında sebze üretmek isteyen çiftçilerimize kışlık sebze (lahana, brokoli, marul vb ) fidesi desteği sağlamak amacıyla başvuru şartlarına uyan kişilere bedelsiz olarak fide dağıtımı yapılması planlandığından; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Süleymanpaşa Ziraat Odası arasında protokol imzalanması, projenin uygulanması ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK'a protokol imzalama yetkisi verilmesi konusunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
51 Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması. -
52 Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran 2022 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -