e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
12/02/2020
Toplantı Saati
14:00
Toplantı Yeri
Küçük Sanayi Sitesi Kışlık Düğün Salonunda (İstiklal Kurtpınar Mah. Atatürk Cad. No:132 /2N Muratlı/TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası ile 18 inci maddesinin (e) fıkrası gereğince ilimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul mahallesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 306 ada, 3 nolu parselde 50,67 m2 yüzölçümlü, ''bahçeli ahşap ev'' vasfıyla kayıtlı taşınmazın, ''çalgı yapım atölyesi'' olarak kullanılmak amacıyla, Süleymanpaşa Belediyesi adına bedelsiz olarak 31/04/2024 tarihine kadar tahsisi talep edildiğinden, anılan taşınmazın tahsisinin yapılması durumunda tahsis süresinin belirlenerek, Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
2 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası ile 18 inci maddesinin (e) fıkrası gereğince ilimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul mahallesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 3128 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 4 numaralı dükkanın sosyal ve kültürel etkinliklerde kullanılmak amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi adına 31/03/2024 tarihine kadar bedelsiz olarak tahsisi talep edildiğinden, anılan taşınmazın tahsisinin yapılması durumunda tahsis süresinin belirlenerek, Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
3 İlimiz, Marmaraereğlisi ilçesi sınırları mücavir alanında ve D-110 Karayolu üzerinde bulunan bazı trafik ışıklarında trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin etmek, trafik kural ihlalinde bulunan araçları tespit etmek amacıyla Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığına Ortalama Hız Tespit Sistemi ve Kırmızı Işık İhlal Tespit Sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin yetki devri talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
4 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 465 ada 14, 15 ve 16 parsel numaralı taşınmaza ilişkin daha önce Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/10/2018 tarihli 1069 ve 1070 sayılı Kararlarıyla onaylanan 1/25000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği kapsamında hazırlanan, 07.01.2020 tarihli ve 18 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
5 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Ormanlı Mahallesi, 129 ada 8 parsel, 123 ada 71 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara isabet eden alana ilişkin daha önce 09.10.2019 tarihli ve 902 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında hazırlanan, 07.01.2020 tarihli ve 17 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen Rüzgar Enerji Santrali (RES) amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
6 İlimizdeki küçükbaş hayvanlarda dış parazit kaynaklı oluşan deri hastalıkları, kaşıntı, deri dökülmesi, bölgesel lezyonlu yaralar ve ölümcül hastalıkların önüne geçmek amacıyla hibe edilecek mobil koyun banyoluklarının bedelinin vergiler ve nakliye bedeli dahil %80'ini Büyükşehir Belediyesi, %20'sini ise Tekirdağ İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince karşılanması için 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin f bendi son fıkrası esaslarına göre Tekirdağ İli Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği ile protokol imzalanması ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir ALBAYRAK'a yetki verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
7 İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2448 ada 15 nolu parselde bulunan alanda "Depo" yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
8 İtfaiye Dairesi Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan ve kullanım dışı bırakılan 59 PY 522 plakalı merdivenli itfaiye aracının (1986 model Ford 18 Mt. Merdivenli araç) Tekirdağ İli Şarköy Belediye Başkanlığının 20.12.2019 tarih ve 7732 sayılı yazılı talebine istinaden kendi kurumları adına hibe verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
9 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara Belediyesi ve S.S. Çınaraltı Sulama Kooperatifimiz ortaklığında, Trakya Kalkınma Ajansının 2016 yılı Küçük Ölçekli Altyapılar Mali Destek Programı kapsamında tamamlanan Güneş Enerji Santralinin imza yetkisinin devredilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
10 Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yapımı devam eden ve yapılacak yatırımların finansmanında kullanılmak üzere kamu ya da özel bankalardan 2020 yılı içinde 24-60 ay vadeli aylık eşit taksit geri ödemeli 41.000.000,00-TL (Kırkbirmilyon TL) anapara tutarında kredi kullanılabilmesi için borçlanma yetkisi verilmesi ve kullanılacak krediye Büyükşehir Belediyesinin garanti vermesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
11 5393 sayılı Belediye Kanununun, 75 inci maddesinin (d) fıkrası ile 18 inci maddesinin (e) fıkrası gereğince, ilimiz Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul mahallesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan, 3128 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan 2 numaralı dükkanın ''Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu atölyelerinde kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin teşhir ve satışının yapılması'' amacıyla, Süleymanpaşa Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü adına bedelsiz olarak 1 yıl süre ile tahsis edilmesi, Süleymanpaşa Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
12 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 60 ıncı maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında? Velimeşe OSB sınırları içerisine dahil olmak isteyen 212 Ada 12 nolu parsel ve 9569 nolu parsel hakkında Kurumumuz görüşü istenmekte olup; Konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18(n), Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
13 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesi, 534 ada 31 parsel sayılı taşınmaza ilişkin hazırlanan ve Sülemanpaşa Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarihli ve 13 sayılı Kararıyla uygun görülen 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülebilmesi için kurumumuzun uygunluk kararının gönderilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
14 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 417 ada, Barbaros Mahallesi 7805 parselin batısındaki tapuda tescilsiz alan, Eskicami Mahallesi, 700 ada 105 parsel, Barbaros Mahallesi, 148 ada 7 parselin güneyindeki tapuda tescilsiz alan, Kumbağ Mahallesi 1193 parsel ve Barbaros Mahallesi 4130 parselin batısındaki tapuda tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 07.01.2020 tarihli ve 13 sayılı Kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
15 57. Alay Yürüyüş Komitesi, 26, 27, 57 Alayları Yaşatma Araştırma Gönüllüleri Derneğinin başvurusu ile "57. Alay Mustafa Kemal veya Mustafa Kemal 57. Alay" isminin bir cadde veya sokağa verilmesi talebine bağlı olarak Marmaracık Mahallesinde bulunan "2. Cadde'' isminin "57. Alay Mustafa Kemal" caddesi olarak değiştirilmesi yönünde alınan 06.11.2019 tarih ve 116 sayılı Ergene Belediyesi Meclis Kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 inci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
16 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
17 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Karlı Mahallesi ile Bahçeağıl Mahallesini birbirine bağlayan kadastral yolun alt ve üst yapı çalışmalarının yapılabilmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kıyı Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Park Alanları Yetki Görev ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sorumluluk ağına alınması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
18 İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Eskicami Mahallesi, 360 ada, 120 nolu parsel üzerine yapılan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Binasına bağlantı sağlayan yolun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kıyı Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Park Alanları Yetki Görev ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığımız sorumluluk ağına alınması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
19 İlimiz, Çerkezköy İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Cengiz Topel Caddesinin devamı niteliğinde olduğu, İstanbul sınırına bağlantı sağladığı belirtilerek ekli krokide gösterilen yolun Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk ağına alınması talebinin "Tekirdağ Belediyesi Kıyı Dolgu Sahası, Yol, Meydan ve Park Alanları Yetki Görev ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
20 Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması. -
21 Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak 2020 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -