e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
08/09/2021
Toplantı Saati
13:00
Toplantı Yeri
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Salonunda (Gündoğdu Turgut Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Avni Akyol Sokak No:5 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin (Zafer) Mahallesi, 2494 ada 1 parsel numaralı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmaza ilişkin hazırlanan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2021 tarih ve 1097 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı ilanı esnasında yapılan itirazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddeleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
2 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin (Zafer) Mahallesi, 2494 ada 1 parsel numaralı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taşınmaza ilişkin hazırlanan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2021 tarih ve 1098 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı ilanı esnasında yapılan itirazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) Maddeleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
3 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak küresel balıkçılık krizinden en çok etkilenen grup olan küçük ölçekli balıkçılarımıza malzeme desteği verilmesi planlandığından, Tekirdağ plakalı, yeşil ruhsatlı, kooperatif üyesi ve 12 metreye kadar teknesi olan balıkçılara malzeme desteği verilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
4 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait olan ilimiz Saray ilçesi, Kavacık Mahallesi, 152 ada 12 parselde 895,58 m2 yüzölçümlü ''su deposu ve çeşme'' vasıflı taşınmaz ile 116 ada 1 nolu parselde, 336,41 m2 yüzölçümlü, ''su deposu'' vasıflı taşınmazın su deposu olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına bedelsiz olarak devir edilmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
5 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan ve 1826 ada 2 parselden başlayarak 1803 ada 14 parselin bulunduğu noktada son bulan isimsiz yola "Mescid - i Aksa Caddesi" isminin verilmesi yönünde alınan 05.07.2021 tarih ve 98 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararının incelenerek değerlendirilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
6 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mahallesinde bulunan ve 686 ada ile 687 ada arasından başlayarak 691 ada ile 692 ada arasında son bulan isimsiz yola "Hayat Boyu Öğrenme Caddesi" isminin verilmesi yönünde alınan 05.07.2021 tarih ve 99 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararının incelenerek değerlendirilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
7 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/03/2020 tarih ve 344 sayılı kararı ile onaylanan 1/1.000 Ölçekli Saray İlçesi İlave + Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenen inceleme raporunda belirtilen hususlarla ilgili gerekli işlemlerin yerine getirilip sonuçlandırılmasının gerektiği bildirilmiş olup; Saray Belediye Meclisinin 01/07/2021 tarih ve 93 sayılı kararının Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
8 İlimiz, Muratlı ilçesi, Arzulu Mahallesi 3322 nolu parselde kayıtlı 3.210,20 m2 yüzölçümlü ''bahçeli betonarme tek katlı akaryakıt istasyonu ve arsası'' vasıflı taşınmazın, satışı sonucu elde edilecek gelirin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yatırımlarında kullanılmak üzere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca ihale usulü ile satışının yapılıp yapılmayacağı konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (h) fıkrası, 18 inci maddesinin (e) fıkrası ve 34 üncü maddesinin (g) fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
9 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan ve 953 ada 6 parselin cephe aldığı isimsiz yola "Dr. Tayfun KEPİÇ Sokak" isminin verilmesi yönünde alınan 05.07.2021 tarih ve 101 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararının incelenerek değerlendirilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
10 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan ve 1167 ada 13 ve 14 parsellerin cephe aldığı isimsiz yola "Şehit Akın ACAR Sokak" isminin verilmesi yönünde alınan 05.07.2021 tarih ve 101 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararının incelenerek değerlendirilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
11 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan ve 1168 ada 9 parselin cephe aldığı isimsiz yola "Koparan Sokak" isminin verilmesi yönünde alınan 05.07.2021 tarih ve 101 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararının incelenerek değerlendirilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
12 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunan ve 955 ada 9 parselin cephe aldığı isimsiz yola "Şehit Yunus İŞCAN Sokak" isminin verilmesi yönünde alınan 05.07.2021 tarih ve 101 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararının incelenerek değerlendirilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
13 İlimiz, Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi, 671 ada 2 nolu parselde 'Depo' yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
14 İlimiz, Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi, 663 ada 7 nolu parselde 'Depo' yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
15 OSB bitişiğinde yer alan İlimiz, Marmaraereğlisi İlçesi, Marmaraereğlisi Mahallesi, 0 Ada 3830, 3826,11147, 11262, 10600, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8728, 8729, 3822 ve Sultanköy Mahallesi 1187, 1188,1189, 1190, 1203, 4905, 4711, 1209, 1211, 1212 numaralı parsellerin Marmaraereğlisi Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisine dahil edilme talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(n), Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
16 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1839 ada 5 ve 6 parsel ile 1840 ada 1, 2, 7 ve 8 parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 07.07.2021 tarih ve 2021/146 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
17 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin ve Kemalettin Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 274 ada 9 parselin bir kısmı, mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait 2948 ada 1 parsel ve tescil dışı alana ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 07.07.2021 tarih ve 2021/144 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
18 İlimiz, Çorlu ilçesi, Seymen Mahallesi, 58 ada 55 nolu parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 2021/158 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
19 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1329 ada 6 parsel ve 1330 ada 7 nolu parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 2020/175 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih ve 112 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış ve 25.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle Çorlu Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılmış olup söz konusu plan değişikliğine adı geçen askı ilanı esnasında itiraz edildiği ve Çorlu Belediye Meclisinin 04.08.2021 tarih ve 162 sayılı kararıyla itirazın reddedildiği belirtilmiş olup; konunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 14 üncü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddeleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
20 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1329 ada 6 parsel ve 1330 ada 7 nolu parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 2020/175 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih ve 112 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış ve 25.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle Çorlu Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılmış olup söz konusu plan değişikliğine adı geçen askı ilanı esnasında itiraz edildiği ve Çorlu Belediye Meclisi’nin 04.08.2021 tarih ve 161 sayılı kararıyla itirazın reddedildiği belirtilmiş olup; konunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 14 üncü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddeleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
21 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1329 ada 6 parsel ve 1330 ada 7 nolu parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 2020/175 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih ve 112 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış ve 25.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle Çorlu Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılmış olup söz konusu plan değişikliğine adı geçen askı ilanı esnasında itiraz edildiği ve Çorlu Belediye Meclisi’nin 04.08.2021 tarih ve 160 sayılı kararıyla itirazın reddedildiği belirtilmiş olup; konunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 14 üncü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddeleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
22 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1329 ada 6 parsel ve 1330 ada 7 nolu parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 2020/175 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2021 tarih ve 112 sayılı kararıyla değiştirilerek onaylanmış ve 25.02.2021 tarihinden itibaren bir ay süreyle Çorlu Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılmış olup söz konusu plan değişikliğine adı geçen askı ilanı esnasında itiraz edildiği ve Çorlu Belediye Meclisi’nin 04.08.2021 tarih ve 159 sayılı kararıyla itirazın reddedildiği belirtilmiş olup; konunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(b) ve 14 üncü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ve 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddeleri ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
23 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69 uncu maddesine dayanarak hazırlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik kapsamında Adres Kayıt Sistemi üzerinde yapılan güncelleme çalışmaları doğrultusunda Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi'nde bulunan ekli krokide belirtilen ismi bulunmayan cadde - sokaklara isim verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
24 İlimiz, Marmaraereğlisi İlçesi, Marmaraereğlisi Mahallesi, 150 ada, 1 nolu parselde yapılacak olan "Biyolojik Arıtma Tesisine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hazırlanmıştır. Söz konusu Koruma Amaçlı İmar Planı Değişiklikleri Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülmüş ve alınan uygunluk kararı Kurumumuza gönderilmiştir. Konunun, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(c), 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c) ile 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
25 İlimiz, Marmaraereğlisi ilçesi, Sit Alanları Harici 1. Etap, 2. Etap, 3. Etap ve 4. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ve Sultanköy Mahallesi 1. Etap Uygulama İmar Planına ilişkin hazırlanarak Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 04.03.2021 tarihli ve 53 sayılı Kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
26 S.S. Sarıpolat Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Sarıpolat Mahalle Muhtarlığı ve S.S. Şalgamlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Şalgamlı Mahalle Muhtarlığı talebi üzerine Sarıpolat ve Şalgamlı mahallelerimizde yaşayan kadınlarımızın domates, biber v.b ürünlerden yapacakları salçaların hijyenik şekilde üretilmesi hazırlanması ve işlenmesine destek olmak amacıyla Sarıpolat ve Şalgamlı Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine hibe edilmek üzere salça makinası ve karıştırma kazanı alınması ve konu ile ilgili tüm protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
27 Saray ilçemizdeki üretilen sütün soğuk zincire dahil edilmesi, sütün hijyen koşullarında ve ilgili yönetmelik doğrultusunda muhafazası, üretilen sütün kalitesinin korunmasına destek olmak amacıyla talebi üzerine Saray İlçesi Süt Üreticileri Birliğine hibe edilmek üzere süt tankı alınması ve konu ile ilgili tüm protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
28 Proje kapsamında işletme sorumluluğu ve işletme giderlerinin tamamı Şalgamlı, Ahievren ve Gözsüz Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine ait olacak şekilde, hibe edilmek üzere yem ezme makinası alınması ve konu ile ilgili tüm protokollerin imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
29 Mülga Köy Hizmetleri ve Mülga Tekirdağ İl Özel İdaresi tarafınca orman arazisinde yapılan ve sorumluluğu Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında bulunan hayvan içme suyu ve sulama göletlerinin önceki dönemlerde Orman Genel Müdürlüğünden alınan izinlerinin Kaşıkçı H.İ.S. Göleti ile ilgili ekte verilen olur ve taahhütname örneğine göre devam ettirilmesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi konusunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
30 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 09.06.2021 tarih ve 1085 Sayılı Meclis Kararı ile onaylanan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde yer alan Sanat Yapıları Şube Müdürlüğünün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması bünyesinde mevcudiyetinin müdürlük kodları ile uyum sağlamadığından dolayı, Akarsu Yapıları Şube Müdürlüğünün eski mevcut haliyle gerekli isim değişikliği yapılan ekte sunulan Yönetmeliğin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
31 Çorlu Belediye Başkanlığının 02.06.2021 tarih ve 2021/126 sayılı Meclis Kararına istinaden 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen Ek Madde 3 gereğince koordinatlarla sunulan mahallelerin kırsal mahalle olarak belirlenmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
32 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Fatih (Karaağaç) Mahallesi, 770 ada 4 nolu parselde 'Depo amaçlı inşaat' yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
33 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Mimar Sinan (Karaağaç) Mahallesi, 561 ada 15 nolu parselde 'Depo amaçlı inşaat' yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
34 İlimiz, Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi, 660 ada 1 nolu parselde 'Depo' yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
35 Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması, -
36 Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz 2021 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -