e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
08/02/2023
Toplantı Saati
13:00
Toplantı Yeri
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda (Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hafriyat Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan ücret tarifelerinde revizyona gidilmiş olup; revize sonrası oluşturulan tarife teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
2 Tekirdağ 1. İdare Mahkemesinin 2021/872 E. Sayılı dosyası ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı aleyhine, maliki bulunduğu Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Sultanköy Mahallesi, tapuda 426 ve 1571 sayılı parsellerin bulunduğu alanda yapılan Konut ve Konut Gelişme Alanına ait 2. Etap 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı yapılmasına ilişkin Marmaraereğlisi Belediye Meclisinin 17.05.2021 tarihli ve 102 sayılı kararı ile bu kararın onaylanmasına ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2021 tarihli ve 1307 sayılı kararının iptali talebiyle dava açıldığı, Tekirdağ 1. İdare Mahkemesinin 14.12.2022 tarihli ve 2022/1194 K. sayılı ilamı ile dava konusu işlemlerin iptaline karar verildiği bildirilmiş olup; konunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
3 Tekirdağ 2. İdare Mahkemesinin 2022/81 E. sayılı davaya yönelik olarak 30.12.2022 tarihli ve 2022/1252 K. sayılı ilamı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; bahse konu mahkeme kararlarının uygulanması amacıyla hazırlanan İlimiz, Hayrabolu İlçesi, Şalgamlı Mahallesi, 191 ada, 10 parsel, Eğitim Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve İlkokul Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
4 İlimiz, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 192 ada 3 nolu parselde 'Depo' yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
5 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1722 ada 3 parsel ve tapuda tescil dışı alana ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarih 592 ve 593 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine yönelik hazırlanan 18.01.2023 tarih ve E-5546377 sayılı Tekirdağ Valiliği - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü raporunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
6 İlimiz, Hayrabolu ilçesi, Çerkezmüsellim Mahallesi, 433 ada 5 parselde (eski 4418 parselde) kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
7 İlimiz, Ergene İlçesi, Marmaracık 1. Etap Uygulama İmar Planı notlarına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Ergene Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilmiş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2020 tarih ve 1171 sayılı kararı ile onaylanmış olup; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Tekirdağ Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 04.11.2022 tarih ve E.4930721 sayılı görüş yazısına istinaden alınan 04.01.2023 tarih ve 15 sayılı Ergene Belediye Meclis kararının onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
8 Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
9 Belediyemiz mülkiyetinde olan ve iç düzen için yeterli personel görevlendirilen T1 veya T2 yetki belgesi bulunmayan, şehirlerarası yolcu taşımacılığına uygun şartları taşıyan yerlerden tabloda sunulan tarifelere göre otopark ücreti alınması, tesiste iş yeri kiralayanlardan ortak giderlere ilişkin elektrik, su ve doğalgaz gibi enerji kullanımına dair fatura bedellerinin terminallerde uygulanan yöntemlerle kiracılara pay edilmesi, bu paylar ile ekli listede bulunan otopark ücretlerinin 1( bir ) yıl süreyle %50 oranında indirimli uygulanması hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
10 İlimiz, Şarköy İlçesi, İstiklal Mahallesi 908 Ada 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 Parseller ve Tescilsiz Alana Ait İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarihli ve 1993 sayılı kararıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarihli ve 1994 sayılı kararıyla onaylanmış olup; söz konusu planlara askı süresi içerisinde yapılan itirazların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
11 İlimiz, Şarköy İlçesi, İstiklal Mahallesi 908 Ada 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11 Parseller ve Tescilsiz Alana Ait İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarihli ve 1993 sayılı kararıyla, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.12.2022 tarihli ve 1994 sayılı kararıyla onaylanmış olup; söz konusu planlara 23.01.2023 tarihli ve 126489 kurum sayılı dilekçe ile yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
12 Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması. -
13 Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak 2023 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -