e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
14/07/2021
Toplantı Saati
13:00
Toplantı Yeri
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Salonunda (Gündoğdu Turgut Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Avni Akyol Sokak No:5 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Mülkiyeti Muratlı Belediyesine ait olan, ilimiz, Muratlı ilçesi, Kazımdirik Mahallesi, 101 ada 21 nolu parselde kayıtlı ''arsa'' vasıflı, 13.402,84 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Muratlı Belediyesinin 17/05/2021 tarihli ve 284 sayılı meclis kararı doğrultusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ''park ve spor alanı'' olarak kullanılmak üzere bedelsiz devredilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
2 İlimiz, Marmaraereğlisi İlçesi, Dereağzı Mahallesinde bulunan 3000 Sokak isminin "İstiklal Marşı Caddesi" olarak değiştirilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
3 İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, 2404 ada 1 parsel sayılı taşınmaz ve batısındaki tescilsiz alana ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/06/2021 tarih ve 1202 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazın 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7(c), 5393 sayılı Belediye Kanununun 18(c), 3194 sayılı İmar Kanununun 8(b) maddeleri ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33(5) maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
4 İlimiz, Kapaklı İlçesi Atatürk Mahallesi 176-180-1687 adalar ile 180 adanın kuzeyinde yer alan tescil harici alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
5 İlimiz, Saray İlçesi Cumhuriyet ve Atatürk Mahallelerinde yeni mezarlık ihtiyacı duyulduğundan Saray İlçesi Atatürk Mahallesi 2004 ada 1 parseldeki orman vasıflı taşınmazın bir kısmının mezarlık alanı olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına geri dönüşümsüz kamu yatırımı olarak tahsisi ile ilgili talebin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
6 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2021 tarih ve 1047 sayılı kararı ile Tekirdağ Tarım Kooperatifleri Birliği Başkanlığı ve İlçe Süt Üreticileri Birliği Başkanlıkları arasında protokol imzalanması doğrultusunda karar verilen Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Genişletilmesi Projesine Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin dahil edilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
7 İlimiz, Muratlı İlçesi Muradiye Mahallesinde bulunan 93.Sokak isminin Feyyaz ÇAĞLAYAN Sokak olarak değiştirilmesi yönünde alınan Muratlı Belediye Meclis Kararının Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
8 İlimiz, Muratlı İlçesi Fatih Mahallesinde bulunan 82.Sokak isminin İstiklal Marşı Caddesi olarak değiştirilmesi yönünde alınan Muratlı Belediye Meclis Kararının Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
9 İlimiz, Ergene İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Demirbaba Caddesi isminin İstiklal Marşı Caddesi olarak değiştirilmesi yönünde alınan Ergene Belediye Meclis Kararının Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
10 İlimiz, Kapaklı İlçesi Karaağaç Mahallesinde bulunan Namık Kemal Caddesi isminin İstiklal Marşı Caddesi olarak değiştirilmesi yönünde alınan Kapaklı Belediye Meclis Kararının Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
11 Mülkiyeti Kapaklı Belediyesine ait, ilimiz, Saray ilçesi, Büyükyoncalı Mahallesi (eski 3039 parsel 34.700,00 m2) 2026 ada 1 parselde bulunan, 34.057,97 m2 yüzölçümlü taşınmazın ''Katı Atık Aktarma İstasyonu'' kurulması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili alınan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 13/12/2016 tarihli ve 1492 nolu meclis kararının iptal edilerek, ekli dosyada işaretlenmiş bulunan 13.486,00 m2 lik alanın (A ile gösterilen) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine olan tahsisinin kaldırılması ve ''Atık Yönetimi ve Sıfır Atık'' projeleri kapsamında ''Ambalaj Atıkları Toplama - Ayırma Tesisi (TAT)'' kurulmak üzere Kapaklı Belediyesi'ne iade edilmesi, işbu alanın (A ile gösterilen 13.486,00 m2) dışında kalan 20.571,97 m2 yüzölçümlü alanın? ''evsel katı atık aktarma istasyonu ve ön işlem tesisi'' olarak kullanılmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine 15 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis edilmesi, Kapaklı Belediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
12 İlimiz Süleymanpaşa ilçesi, Ortacami Mahallesi, 222 ada 36 nolu parselde ''kargir depo ve arsası'' vasıflı, 606,43 m2 yüzölçümlü kayıtlı taşınmazın ''çay bahçesi-kafe'' olarak kullanılmak üzere ve söz konusu taşınmazın üzerinde ''korunması gerekli yapı şerhi ve 1.ve 2.derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı'' şerhleri bulunmakta olduğundan, taşınmazın üzerinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesi Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izin alınması şartıyla, Tekir Ağaç Peyzaj Park Bahçe Turizm ve Organizasyon San.Tic.A.Ş.’ne işletim hakkının verilip verilmeyeceği, verilecek ise işletim hakkı süresinin ve KDV hariç aylık kira bedelinin meclis tarafından belirlenmesi, Tekir Ağaç Peyzaj Park Bahçe Turizm ve Organizasyon San.Tic.A.Ş. ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
13 İlimiz, Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 45 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
14 İlimiz, Çerkezköy İlçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi ve İstasyon Mahallesi 1141 ada 3 parsel, 981 ada 1 parsel ve tescil dışı alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
15 İlimiz, Ergene İlçesi Ahimehmet Mh. 3184 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
16 İlimiz, Kapaklı İlçesi Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Namık Kemal Caddesi isminin ''Andımız Caddesi'' olarak değiştirilmesi yönünde alınan Kapaklı Belediye Meclis Kararının Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
17 Çorlu İlçesi Yenice Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:161/4 adresinde yer alan Kuruma ait Çorlu-Ergene İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine giden ve ekli krokide görülen yaklaşık 2460 metre uzunluğundaki yolun Büyükşehir yol ağına alınması ve asfaltlama çalışmasının yapılması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
18 İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Banarlı Mahallesi 0 ada, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3926, 3927, 3928 parseller ve Bıyıkali Mahallesi 101 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller (yeni Banarlı mahallesi 4737 parsel) olmak üzere toplam 16 adet parsel üzerinde kurulacak olan entegre katı atık yönetimi tesisine yönelik talep edilen kamu yararı kararına ilişkin değerlendirme yapılabilmesi adına 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun 13/d ve/veya 14/b maddeleri gereğince kamu yararı kararı alınması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
19 İlimiz, Şarköy ilçesi, İstiklal Mahallesi, 908 ada 1-2-3-4-6-7-8-9-10 ve 11 parsel numaralı taşınmazlardan oluşan alanın Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından ''İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'' yapılması amacıyla söz konusu alanın 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13 üncü ve 14 üncü maddeleri kapsamında tarım dışı kullanım iznine esas Kamu Yararı Kararının alınması gerektiği ve Kamu Yararı Kararının ilgili Bakanlık onayına sunulabilmesi için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5 inci maddesi gereğince Kamu Yararı Kararının alınması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
20 Tekirdağ Otopark Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen Hayrabolu Yer Altı Otoparkının ücret tarifesinin belirlenmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
21 Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait yol kotu ücret tarifesi önerisinin 2464 sayılı Kanunun 97. maddesi uyarınca Ücrete Tabi İşler Tarifelerine eklenmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
22 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarihli ve 613 Sayılı kararının? "Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanacak olan işyerlerine ait Katı Atık Bertaraf Ücret tarifelerinin revize edilmiş halinin kabulüne" şeklinde değiştirilmesi yönünde, gerekli kararın alınması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
23 Şakir VAYNİ’nin varisi Sinan VAYNİ, İlhan NEVARSA, Caner DİNLER, Şükriye SIYLI, Nedim VAROL, Nihat BAŞ, Recep GÖNÜL ve Hüsamettin ŞAHİN’in 1997/2 sayılı İl Trafik Komisyon Kararına istinaden plakalarını T plakaya çevirdikleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurulana kadar durak kavramının bulunmadığı belirtilerek 18.01.2017 tarih ve 2017/4 sayılı UKOME kararı ile plaka haklarının iptal edildiği belirtilerek adı geçen plaka sahiplerinin ve tüm ticari plaka sahiplerinin af kapsamında değerlendirilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
24 Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması, -
25 Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran 2021 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -