e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
11/03/2020
Toplantı Saati
14:00
Toplantı Yeri
Des?otel Zümrüt Salonunda (Yavuz Mah. Şaraphane Cad. No:39 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 İlimiz, Ergene İlçesi, Ulaş Mahallesi, Yol Alanı ve Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih ve 58 sayılı kararıyla onaylanarak 16.01.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda askıya çıkarılmış olup; söz konusu plan değişikliğine yapılan 420 parsele ilişkin itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
2 İlimiz, Ergene İlçesi, Ulaş Mahallesi, Yol Alanı ve Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih ve 58 sayılı kararıyla onaylanarak 16.01.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda askıya çıkarılmış olup; söz konusu plan değişikliğine yapılan 3532 parsele ilişkin itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
3 İlimiz, Ergene İlçesi, Velimeşe Mahallesi, 663 ada 10 nolu parselde bulunan alanda "Depo" yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
4 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Teşkilatının Norm Kadro Esaslarına uygun olarak hazırlanan III sayılı cetvelin, 5216 sayılı Yasanın 18 inci maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
5 İlimiz, Çorlu İlçesi, Önerler Mahallesi, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304 ve 2307 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
6 İlimiz, Çorlu İlçesi, Önerler Mahallesi, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304 ve 2307 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
7 İlimiz, Çorlu İlçesi, Kazımiye Mahallesi, 1962 ada 16 parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 2020/59 sayılı kararıyla reddedilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca görüşülmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
8 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Gazioğlu ve Köseilyas Mahallelerini kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18 inci madde uygulama sınırının düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2020 tarih ve 79 sayılı Kararıyla onaylanarak, 16.01.2020 tarihinde askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı ilanı içinde yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
9 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Ferhadanlı Mahallesi, 115 ada 4 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan ve 04.02.2020 tarih ve 63 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
10 Mülkiyeti Çorlu Belediyesine ait olan ilimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi 2522 ada 1 nolu parselin, kız öğrenci yurdu yapılmak üzere bedelsiz olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına devir alınması, proje kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çorlu Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK’a yetki verilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) fıkrası gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
11 İlimiz, Çorlu ilçesi, Muhittin Mahallesi, 1049 ada 5 parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 2020/57 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
12 İlimiz, Malkara ilçesi, Camiatik Mahallesi, 688 ada 2, 3, 4 ve 5 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin tarafımıza sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2020 tarih ve 223 sayılı kararı ile reddedilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin tekrar değerlendirilmesi talep edilerek alınan söz konusu ret kararına itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
13 Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması. -
14 Büyükşehir Belediye Meclisinin Şubat 2020 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -