e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Gündem Sorgulama

İçerik

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
10/07/2019
Toplantı Saati
14:00
Toplantı Yeri
Şarköy Belediyesi Düğün Salonunda (Cumhuriyet Mah. Sarıcapaşa Caddesi No:87 Şarköy/TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 İlimiz, Çorlu ilçesi, Hatip Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1459 ada 1 parsel ve 2679 ada 1 numaralı parsele ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2019 tarih ve 500 sayılı kararıyla onaylanarak 16.05.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, söz konusu plan değişikliğine askı ilanı esnasında yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
2 İlimiz, Çorlu ilçesi, Hatip Mahallesi, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 1459 ada 1 parsel ve 2679 ada 1 numaralı parsele ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2019 tarih ve 501 sayılı kararıyla onaylanarak 16.05.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, söz konusu plan değişikliğine askı ilanı esnasında yapılan itirazın Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
3 Çerkezköy Belediyesinin ek bütçe yapılması hakkındaki 10/06/2019 tarih ve 66 sayılı Belediye Meclis Kararının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 nci maddesine istinaden onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
4 Tekirdağ Çevre ve Atık Yönetimi Sanayi Ticaret A.Ş. nin 31/07/2018 tarihli ve 2018/003 nolu yönetim kurulu kararına istinaden İlimiz, Malkara İlçesi, Hacıevhat Mahallesinde bulunan imar planında park ve rekreasyon alanı olarak tanımlanmış 36.673 m2 lik alana hafriyat yönlendirmesinin yapılması ve kontrollü bir şekilde düzenlenmesi için 5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi doğrultusunda alanın, Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tekirdağ Çevre ve Atık Yönetimi San. Tic. A.Ş.'ne devrine ilişkin 13/12/2017 tarih ve 1363 Karar Nolu Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Kararının iptal edilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
5 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 250 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin hazırlanan, 16.04.2019 tarihli ve 5898 sayılı Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararıyla uygun görülen, 11.06.2019 tarihli ve 200 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
6 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Eskicami Mahallesi, 589 ada 1 parsel, Yavuz Mahallesi, 2208 ada 1 parselin batısındaki tescilsiz alan ve 3142 ada 1 parselin batısındaki tapuda tescilsiz alana ilişkin hazırlanan, 11.06.2019 tarihli ve 199 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
7 İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 1465 ada 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 46 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin hazırlanan, 11.06.2019 tarihli ve 201 sayılı Süleymanpaşa Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
8 İlimiz Çerkezköy İlçesi, Fevzi Paşa Mahallesi’nde yer alan 185.570,32 m2 alana sahip 961 ada 4 parselin Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisine alınması, Çerkezköy İlçesi, Veliköy Mahallesi’nde yer alan 332 ada 17 parselin 2.349,32 m2’lik kısmının Veliköy Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisine alınması ve Kırklareli İli Lüleburgaz İlçesi Büyükkarıştıran Beldesi Yeni Mahallede yer alan 23.824,69 m2 alana sahip 421 ada 95 parselin Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisine alınması hususunda Kurumumuzun görüşünün 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18(n), Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 4. maddeleri gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
9 Mehmet GÜNER'in 14/06/2019 tarih ve 20620 sayılı dilekçesi ve Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı'nın 17/06/2019 tarih ve 8360015302-2019/124 sayılı yazısı gereğince TETUS Yönetmeliğinin geçici 5 inci maddesinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
10 Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızın faaliyetleri arasında bulunan 'Hayvancılığı Geliştirme Projesi' kapsamında? kaliteli kaba yem açığının azaltılması amacıyla baklagil yem bitkilerinin ekiliş alanlarının genişletilmesi için 2019 yılında hayvan yetiştiricilerine verilmesi planlanan yem bitkisi tohumlarının dağıtımı ile ilgili 5393 sayılı Belediye yasasının 75. maddesi esaslarına göre Süt Üreticileri Birliği ve Tekirdağ Tarım Kooperatifleri Birliği ile protokol imzalanması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK'a protokol imzalama yetkisi verilmesi konusunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
11 İlimiz, Şarköy İlçesi İstiklal Mahallesi 640 Ada 1 Parselde yapılan '' Şarköy Sosyo - Kültürel Tesisin'' işletilmesi ile ilgili protokol yapılması ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir ALBAYRAK'a yetki verilmesi konusunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
12 01/04/2019 - 30/03/2024 döneminde Büyükşehir Belediyesi tarafından (asfalt veya parketaş) yapılan ve yapılacak olan yollardan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86 ncı maddesine göre Yol Harcamalarına Katılım Payı bedellerinin alınıp alınmayacağı hususunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
13 Tekirdağ ili, Malkara ilçesi merkezine ait 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin hazırlanan ve 03.05.2019 tarih ve 81 sayılı Malkara Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
14 Tekirdağ ili, Malkara ilçesi merkezine ait 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin hazırlanan ve 03.05.2019 tarih ve 84 sayılı Malkara Belediye Meclis Kararıyla oybirliği ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
15 Tekirdağ ili, Malkara ilçesi merkezine ait 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin hazırlanan ve 03.05.2019 tarih ve 85 sayılı Malkara Belediye Meclis Kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
16 Tekirdağ ili, Malkara ilçesi merkezine ait 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notlarına ilişkin hazırlanan ve 03.05.2019 tarih ve 78 sayılı Malkara Belediye Meclis Kararıyla oybirliği ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Notu ilavesini 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
17 Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazların 2.26 hektarlık kısmına ilişkin sunulan 1/25000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
18 Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi, 244 ada 7 ve 9 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
19 İlimiz, Çorlu İlçesi, Yenice Mahallesi, 238, 239, 245, 246, 247, 248, 249 ve 250 numaralı adalara ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 2019/85 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
20 İlimiz, Çorlu İlçesi, Muhittin Mahallesi, 2080 ada 7 numaralı parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 2019/84 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
21 İlimiz, Çorlu İlçesi, Seymen Mahallesi, 19 ada 10 parsele ilişkin Çorlu Belediye Meclisinin 10.06.2019 tarih ve 2019/83 sayılı kararıyla reddedilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
22 İlimiz Saray İlçesi, Göçerler Mahallesi, 111 ada 1 nolu parselde bulunan alanda "Nonwovens (Dokunmamış) Kumaş İmalatı ve Hammadde Bağlayıcı Kimyasal Malzeme Depolama" faaliyeti yapılmak istendiği belirtilerek, konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.73 Plan Hükmü kapsamında Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
23 Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması. -
24 Büyükşehir Belediye Meclisinin Haziran 2019 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -