e-Devlet Kapısı

Tekirdağ Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
08/08/2023
Toplantı Saati
10:00
Toplantı Yeri
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda (Atatürk Mahallesi 57. Alay Caddesi No:6 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ)
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Malkara Belediye Başkanlığının Ek Bütçe ile ilgili almış olduğu 26.07.2023 tarihli ve 89 sayılı Meclis Kararının onaylanması talebinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37'nci maddesine istinaden Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması -
2 09.11.2022 tarihli ve 1609 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilerek 01.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ve o tarihten bu yana uygulamaya devam edilen ücret tarifeleri, % 18 oranında KDV dahil olarak belirlenmiştir. Ancak? 07.07.2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan? ''Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'' ile? %8 olarak uygulanan KDV oranları %10’a, % 18 olarak uygulanan KDV oranları da % 20’ye çıkartılmıştır. Yapılan bu değişiklik neticesinde? ücret tarifelerindeki KDV oranlarının % 20 olarak uygulanması gerektiğinden, tüm ücret tarifeleri KDV dahil olarak değil, KDV hariç olarak hazırlanıp ekte sunulmuş olup; konunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -
3 Süleymanpaşa, Çorlu, Çerkezköy ve Malkara Uluslararası Yolcu Terminallerinin 2023 yılı ilk 4(dört) ayını kapsayan ücret tarifelerinin uygulama süresi 31.08.2023 tarihinde dolacak olup; enflasyon oranına göre meydana gelen fiyat artışları ile içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar da göz önünde bulundurularak hazırlanan 2023 yılı üçüncü 4(dört) ayını kapsayan otogar ücret tarifeleri ve ara durak alanında uygulanan otopark ücret tarife önerileri taslağının Belediyemiz Meclisinde görüşülerek karara bağlanması. -