e-Devlet Kapısı

Toroslar Belediyesi Encümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
16/01/2019
Toplantı Saati
11:55
Toplantı Yeri
-
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
2 Tapunun Bahçe Mahallesi, 71 pafta, 343 ada, 9 parselde spor tesisi binası yapmak istediği belirtilmektedir. Spor Tesisine ait h=4 mt, brüt 250 m²lik yüzölçümüne sahip Betonarme binanın 10 yıllığına Geçici Ruhsat verilebilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
3 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi O33-A-18-D-3-A Pafta 533 ada 385 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
4 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Buluklu Köyü 11 pafta 805 ve 806 nolu parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhid işleminden sonra söz konusu parselin imar planlarına göre yola giden kısmın kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
5 Mülkiyeti belediyemize ait Arpaçsakarlar Mahallesi 110087 Sokak No:1 adresinde bulunan (20 m2) dükkanın KDV hariç 4.500,00 TL bedelle (1 yıllık) Mustafa DÖNMEZe 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
6 Mülkiyeti belediyemize ait Atlılar Mevkii N32C19B2D pafta 204 Ada 9 parsel, Atlılar Mahallesi Atlılar Sokak No:71/A adresinde bulunan (110 m²) Kahvehanenin KDV hariç 1.200,00 TL bedelle (1 yıllık) Şakir ARSLANa 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
7 Mülkiyeti belediyemize ait Gözne Mevkii 21 Pafta 1944 parsel, Gözne Mahallesi Elmalı Sokak No:1 adresinde bulunan (60 m²) Kafeteryanın KDV hariç 2.400,00 TL bedelle (1 yıllık) Murat YILMAZa 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
8 Mülkiyeti belediyemize ait Karaisalı mevkii, 10 pafta 604 parsel Karaisalı Mahallesi Karaisalı Caddesi No:142/C adresinde bulunan (40 m2) Kahvehanenin KDV hariç 12.100,00TL bedelle (1 yıllık) Müslüm ÖZBAYRAKa 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
9 Belediyemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren 2. Bölge, 3. Bölge, 4. Bölge ve 6. Bölge semt pazarı esnaflarının, yazı ekinde bulunan listeye göre güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
10 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Köyü 033A02B1A pafta 543 ada 1, 2 ve 10 nolu parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 543 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhid işleminden sonra söz konusu parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
11 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 3 Pafta 320 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin Doğu kısmındaki A( ) ile gösterilen toplam 19.63 m² lik kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) nolu parsel ile 320 nolu parselin tevhidi, tevhidden sonra 19.63 m² lik Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 180TLx19.63=3.533,40 TL bedel ve 3.533,40x0.18=636.02 TL KDV ücretiyle 320 nolu parsel malikine satışına, satış işleminden sonra tevhiden oluşan B( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunu görüşülmesi -
12 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33-A-02-D-1- D Pafta 143 ada 5 ve 6 nolu parsellerin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
13 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi O33A18A4D Pafta 1226 ada 17 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
14 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çapar Köyü N33D22A3 pafta 255 ada 7 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin imar planlarına göre yola giden kısmın kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
15 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi 40 Pafta 270 ada 9 ve 10 nolu parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 270 ada A( ) parseli olarak tevhidine, tevhiden oluşan 270 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
16 Tapu devrinin gerçekleştirilebilmesi için parsel hissedarı Fatma DÜZDABAN a rayiç bedeli mukabilinde satışına ilişkin konunun görüşülmesi. -
17 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi N33-D-22-A-3 Pafta 169 Ada 84 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin güney kısmındaki A( ) ile gösterilen toplam 100.56 m² lik kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) nolu parsel ile 169 ada 84 nolu parselin tevhidine, tevhidden sonra 100.56 m² lik Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 180TLx100.56=18.100,80 TL bedel ve 18.100,80x0.18=3.258,14 TL KDV ücretiyle 169 ada 84 nolu parsel malikine satışının 3194 sayılı İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
18 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi O33-A-18-C-1-D Pafta 1132 ada 5 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
19 Arpaçsakarlar Mahallesi Çiftçiler Caddesi No:22 Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Mehmet YILMAZa Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/1 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 259,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin mühürlenerek kapatılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
20 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101107 Sokak, No:17 adresinde tapunun 23 M III pafta, 9189 ada, 3 parselde kayıtlı ruhsatsız olarak yapılan mevcut zemin+1+2 katı toplam 507 m² yüzölçümlü yapı yapan Ekrem AYDINa yapı ruhsatı alması için 30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
21 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Darısekisi Mahallesi adresinde bulunan tapunun 14 pafta, 122 ada, 1 parsel üzerine Ahmet Galip SALMAN tarafından mevcut 312 mlik istinat duvarı 17.12.2009 tarihinden önce yapıldığı anlaşılmış olup; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda para cezası uygulanamayacağı ve bunun için encümen kararına gerek olmadığı, aynı karar ile mülk sahibi Mahir YILMAZa ait olan toplam 312 m2 istinat duvarına , 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine göre ruhsat alması için (30 gün) bir aylık süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
22 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne mahallesi 14 Pafta 609,610,611,612,615 nolu parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhid işleminden sonra imar planlarına göre yola,oto park alanına ve parka giden kısımların kamuya bedelsiz terkine,terk işleminden sonra kalan kısmın B( ) Ada 1,2,3,4,5,6,7 nolu parseller olarak 7 kısma,C( ) Ada 1 nolu parsel olarak 1 kısma, D( ) ada 1,2,3,4,5,6,7 nolu parseller olarak 7 kısma, E( ) ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 nolu parseller olarak 12 kısma, F( ) ada 1,2,3,4,5 nolu parseller olarak 5 kısma ve G( ) ada 1 nolu parsel olarak 1 kısma ifrazen taksimine, ifrazen taksim sonucu oluşan C( ) ada 1 nolu parselin de Toroslar Belediyesi adına taksimen tescilinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
23 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Zeki Ayan Mahallesi, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı, No:346 adresinde tapunun 21 L I pafta, 3707 ada, 10 nolu parsel üzerindeki ruhsatlı bina, ruhsat ve eklerine aykırı toplam 800 m² yüzölçümlü halı saha yapan Basut Grup Eğitim Kurumları Yayıncılık, İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne yapı ruhsatı alması için 30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
24 Mülkiyeti belediyemize ait Çopurlu Mevkii 11 pafta, 433 parsel, Çopurlu Mahallesi Merkez Sokak No:44/D Adresinde bulunan (92 m²) Kahvehanenin kiralanmasında istekli çıkmadığından dosyanın işlenden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
25 Mülkiyeti belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 77056 Sokak No:5 Adresinde bulunan (80 m²) Binanın kiralanmasında -
26 Mülkiyeti belediyemize ait Evcili Mevkii 40 pafta, 260 Ada, 23 parsel, Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:78/G Adresinde bulunan (50 m²) Dükkanın kiralanmasında istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
27 Mülkiyeti belediyemize ait Halkkent Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:40 Adresinde bulunan (40 m²) Alanın kiralanmasında istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
28 Mülkiyeti belediyemize ait Karaisalı Mevkii, 10 pafta, 546 parsel, Karaisalı Mahallesi Karaisalı Caddesi No:127/B Adresinde bulunan (174 m²) Dükkanın kiralanmasında istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
29 Mülkiyeti belediyemize ait Resulköy Mevkii, 13 pafta, 579 parsel, Resulköy Mahallesi Resulköy Sokak No:129/A Adresinde bulunan (10 m²) Dükkanın kiralanmasında istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
30 Mülkiyeti belediyemize ait Yalınayak Mevkii, 24 N I pafta, 10156 Ada, 7 parsel, Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi, Su Deposu içerisi No:147 Adresinde bulunan (50 m²) 2 nolu alanın kiralanmasında istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
31 Mülkiyeti belediyemize ait Yalınayak Mevkii, 24 N I pafta, 10156 Ada, 7 parsel, Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi, Su Deposu içerisi No:147 Adresinde bulunan (50 m²) 3 nolu alanın kiralanmasında istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
32 Çukurova Mahallesi Akbelen Bulvarı No:230/A Toroslar/Mersin adresinde bulunan işyeri işletmecisi Seda Sinem BENNEye Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/10 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 320,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
33 Mülkiyeti Belediyemize ait; Mithat Toroğlu Mahallesi Gözne Caddesinde (Çavuşlu Mah. 3 pafta 3381 nolu, 3383 nolu parseller) bulunan toplam 238 m² alanın kira sözleşmesinin feshine ilişkin konunun görüşülmesi. -
34 Belediyemizin değişik birimlerinde 2019 yaz döneminde staj yapmak isteyen 70 yüksek öğrenim öğrencisine ücretsiz staj yaptırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
35 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi 22-L-III pafta 6608 ada 4 ve 5 nolu parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 6608 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan parselin 6608 ada B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 2 kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
36 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Köyü 21 pafta 1906 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin imar planlarına göre yola giden kısmın kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
37 Tapu devrinin gerçekleştirilebilmesi için parsel hissedarı Fatma DÜZDABAN a 2019 yılı rayiç bedeli mukabilinde 76,91 m²x18,81 TL.= 1.446,67.-TL bedelle satışına ilişkin konunun görüşülmesi. -
38 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mah. 101065 Sk. No:20/2 adresinde bulunan 23-M-III pafta, 7199 ada, 8 parselde kayıtlı ruhsatsız zemin+1+2+3 ve çekme katı toplam 646 m2 yüzölçümlü yapı yapan Orhan ÜRERe yapı ruhsatı alması için 30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
39 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101112 Sokak, No: 1 adresinde Tapunun 22-N-IV pafta, 4851 ada, 4 parselde kayıtlı ruhsatsız olarak yapılan mevcut zemin+1 katı 300 m2 ile 2.katı 150 m2 ve 3.katı 150 m2 olan toplam 600 m2 yüzölçümlü yapı sahibi Salih MEŞEye yapı ruhsatı alması için 30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; Salih MEŞEnin Varislerine 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
40 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi 10-13 pafta 589 ve 590 nolu parsellerin A( ) parseli olarak tevhidine, tevhiden oluşan A( ) parselinin ise imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ve 13 pafta 671 nolu parselin de imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine, yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonrada D( ) ve E( ) parselleri olarak iki kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
41 Bütçede öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek amacı ile müdürlüklerin ekli listede belirtilen tertiplerine 09-yedek ödenekten aktarma yapılması için 5393 sayılı Kanunun 34. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
42 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi 22-M-II pafta 4056 ada 2 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
43 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Alanyalı Köyü N33D16A1 pafta 108 ada 10 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planına göre yola giden kısmın kamuya bedelsiz terki, terk işleminden sonra kalan kısmın 108 ada A( ) ve B( ) nolu parseller olarak iki kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanunun 27. maddesine ve Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.2 bölümüne ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. bölümünün 45. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -