e-Devlet Kapısı

Toroslar Belediyesi Encümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
19/02/2020
Toplantı Saati
16:23
Toplantı Yeri
-
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 35. maddesine göre; 01/01/2020 Çarşamba gününün resmi tatile rastlaması nedeniyle encümen toplantısının 02/01/2020 Perşembe günü yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
2 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi 24-K-IIve 24K-III Pafta 88 ada 4,5 ve 13 numaralı parseller parselasyon planı tamamlanmış yerlerden olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 88 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
3 Belediyemiz Kepirli Mahallesi 2 pafta 32 ve 33 parsellerin, masrafları tapu maliki tarafından karşılanmak üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine istinaden yaptırılmak istenen imar uygulamasında ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın ‘Düzenleme Sınırı na ilişkin konunun görüşülmesi. -
4 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 25N-IV Pafta 10153 ada 1 nolu parsel parselasyon planı tamamlanmış yerlerden olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terki ve terk işleminden sonra kalan kısımların 10153 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2 kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
5 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi 24K-III Pafta 6768 ada 1 ve 2 numaralı parseller parselasyon planı tamamlanmış yerlerden olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 6768 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan 6768 ada A( ) numaralı parselin ise imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
6 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Yüksekoluk Mahallesi O32B04A3 pafta 125 ada 33 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi yola giden kısımların kamu yararı gözetilerek imar kanununun 27. maddesine istinaden kamuya bedelsiz terkine terk işleminden sonra kalan kısmın 125 ada B( ),C( ),D( ) ve E( ) nolu parseller olarak dört kısma ifrazının ilgi (b) yazıda da belirtildiği üzere, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
7 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 35. maddesine göre; 08/01/2020 Çarşamba günü yapılacak olan encümen toplantısının, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı ile aynı güne denk geldiği için 07/01/2020 Salı günü yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
8 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi O33A17B2B Pafta 2776 numaralı parsel 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
9 Tapunun Mersin ili Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi O33A18C1D Pafta 736 ada 12 ve 16 numaralı parseller 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 736 ada 12 ve 16 numaralı parsellerin 736 ada A( ) parseli olarak tevhidine, tevhiden oluşan 736 ada A( ) numaralı parselin ise imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terki ve terk işleminden sonra kalan kısımların 736 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2 kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin teklifin görüşülmesi. -
10 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 35. maddesine göre; 15/01/2020 Çarşamba günü yapılacak olan encümen toplantısının, sadece bu haftaya mahsus olmak üzere 17/01/2020 Cuma günü yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi. -
11 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Belenkeşlik Mahallesi 6-1 Pafta 1343 numaralı parsel 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne. -
12 Mersin ili Toroslar ilçesi Evcili Mahallesi N32C25A3B Pafta 348 ada 1 numaralı parsel, parselasyon planı tamamlanmış yerlerden olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 348 ada A( ) ve B( ) numaralı parsel olarak iki kısma ifrazının3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
13 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Kayrakkeşlik Mahallesi 3 pafta 136 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi yola giden kısımların kamu yararı gözetilerek imar kanununun 27. maddesine istinaden kamuya bedelsiz terkine terk işleminden sonra kalan kısmın B( ),C( ),D( ) ve E( ) nolu parseller olarak dört kısma ifrazınınilgi (b) yazıda da belirtildiği üzere, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
14 Belediyemiz Kepirli Mahallesi 10 pafta 457 numaralı parselin, masrafları tapu malikleri tarafından karşılanmak üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yaptırılmak istenen imar uygulamasında ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
15 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi O33A01C3D pafta 121 ada 8 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi yola giden kısımların kamu yararı gözetilerek kamuya bedelsiz terkinin İmar Kanununun 27. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
16 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Çapar Mahallesi N33D22A3 Pafta 175 ada 8 numaralı parsel 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
17 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Bekiralanı Mahallesi 12 pafta 900 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi yola giden kısımların kamu yararı gözetilerek İmar Kanununun 27. maddesine istinaden kamuya bedelsiz terkine, terk işleminden sonra kalan kısmın B( ),C( ), D( ) ve E( ) numaralı parseller olarak dört kısma ifrazının ilgi (b) yazıda da belirtildiği üzere Mersin ili 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. bölümünün 45. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
18 Söz konusu hibenin talebiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesinin 5393 sayılı Kanunun 34. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
19 Söz konusu 350 adet çöp konteynerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden hibe alınması amacıyla gerekli işlemlerin yürütülmesinin 5393 sayılı Kanunun 34. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
20 Müdürlüğümüz bütçesinde bulunan 46.33.16.49.10.09.09.00.05.03.05.09.90 Diğer Hizmet Alımları harcama kalemine yedek ödenekten 300.000,00 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) aktarma yapılması için 5393 sayılı Kanunun 34. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
21 Mersin ili Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi O33A18D2D Pafta 408 ada 25 ve 26 numaralı parseller 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 408 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan 408 ada A( ) numaralı parselin ise imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
22 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 35. maddesine göre; 29/01/2020 Çarşamba günü yapılacak olan encümen toplantısının, sadece bu haftaya mahsus olmak üzere 27/01/2020 Pazartesi günü yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
23 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 35. maddesine göre; 05/02/2020 Çarşamba günü yapılacak olan encümen toplantısının, sadece bu haftaya mahsus olmak üzere 04/02/2020 Salı günü yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
24 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Çapar Mahallesi N33D22A3 Pafta 169 Ada 83 numaralı parsel 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin güney kısmındaki 169 Ada A( ) ile gösterilen kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan 169 Ada A( ) numaralı parsel ile 169 Ada 83 numaralı parselin tevhidi, tevhidden sonra ihdas edilen Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 150x16.67=2500.50 TL bedel ve 2500.50x0.18=450.09 TL KDV ücretiyle 169 Ada 83 numaralı parsel malikine satışına, satış işleminden sonra tevhidi yapılan 169 ada B( ) numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
25 Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesinde Orman Kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere Mehmet GÜRün asil, Halit SOYSALın ise yedek bilirkişi olarak belirlenmesi ve 37 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliğine bildirilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
26 Mersin ili Toroslar ilçesi Gözne Mahallesi 29L-2-A ve O33A02B4B Pafta 118 ada 1 ve 8 numaralı parseller 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 118 ada 1 ve 8 numaralı parsellerin 118 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan 118 ada A( ) numaralı parselin ise imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
27 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi O33A18A4D Pafta 938 Ada 12 numaralı parsel 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin güney kısmındaki 938 Ada A( ) ile gösterilen kısmın 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan 938 Ada A( ) numaralı parsel ile 938 Ada 12 numaralı parselin tevhidi, tevhidden sonra ihdas edilen Belediyemiz hissesinin kıymet taktir raporundaki 1.700,00x51.26=87.142,00 TL bedel ve 87.142.00x0.18=15.685,56 TL KDV ücretiyle 938 Ada 12 numaralı parsel malikine satışına, satış işleminden sonra tevhidi yapılan 938 ada B( ) numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
28 03 Nisan 2007 gün ve 26482 tarihli Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2.000.000,TL nakdi yardım talep edilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
29 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi O33A18D2C pafta 819 ada 11 numaralı parsel 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine ilişkin teklifin görüşülmesi. -
30 Mersin ili Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi O33A18D2D Pafta 10111 ada 2 ve 406 ada 93 numaralı parseller 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 408 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan 408 ada A( ) numaralı parselin ise imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne. -
31 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi O33A18C1D Pafta 129 ada 54 ve 55 numaralı parseller 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 129 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne. -
32 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Buluklu Mahallesi 27-K-IV Pafta 2401 ada 3 ve 4 numaralı parseller parselasyon planı tamamlanmış yerlerden olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 2401 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidine ilişkin teklifin görüşülmesi. -
33 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Bekirlanı Mahallesi O33A1B4C Pafta 170 Ada 1 numaralı parsel 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkine, kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın 170 ada B( ),C( ) ve D( ) numaralı parseller olarak 3 kısma ifrazen taksimine, ifrazen taksim sonucu oluşan plan dışında ve köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan 170 ada C( ) numaralı parselin Toroslar Belediyesi adına taksimen tesciline ilişkin teklifin görüşülmesi. -
34 Akbelen Mah. Milli Mücahit Rıfat Uslu Cad. No:12Toroslar/Mersin adresinde bulunan Mehmet AYDOĞMUŞaToroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/3 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden gerekli kararın alınmasına ilişkin teklifin görüşülmesi. -
35 Mülkiyeti Belediyemize ait Çelebili Mahallesi Çelebili Sokak No:69/C adresinde bulunan (Çelebili Mevkii 11 pafta 726 parsel) 100 m² Deponun kiralanmasında istekli çıkmadığından ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine göre idare yararı görüldüğünden 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
36 Yalınayak Mah. 102320, Özsaray Sitesi G Blok altı Toroslar / Mersin adresinde bulunan Doka Tekstil Ltd. Şti.ne (Muhammet BUZAN) Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/1 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 392,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden itibaren 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
37 Mülkiyeti Belediyemize ait Çopurlu Mahallesi Merkez Sokak No:44/D adresinde bulunan (Çopurlu Mevkii 11 pafta 433 parsel) 92 m² Kahvehaneninkiralanmasında istekli çıkmadığından ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine göre idare yararı görüldüğünden 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
38 Mülkiyeti Belediyemize ait Değirmendere Mahallesi No:255/B adresinde bulunan (Değirmendere Mevkii 1 pafta 110 ada, 101 parsel) 12 m² Dükkanın kiralanmasında istekli çıkmadığından ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine göre idare yararı görüldüğünden 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
39 Mülkiyeti Belediyemize ait Güneykent Mahallesi Refah Caddesi No:7/A adresinde bulunan 30 m² Dükkanın KDV Hariç 13.500,00 TL. bedelle (1 yıllık) Erdoğan KÖKe3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
40 Mülkiyeti Belediyemize ait Güneykent Mahallesi, Aşık Veysel Caddesi No:2/1-A adresinde bulunan 52 m² Dükkanınkiralanmasında istekli çıkmadığından ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine göre idare yararı görüldüğünden 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
41 Mülkiyeti Belediyemize ait Halkkent Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:15/A adresinde bulunan ( Hoca Ahmet Yasevi Parkı Mevkii) 50 m² Büfenin KDV hariç 19.000,00 TL bedelle (1 yıllık) Sinan BİRGİNe 3 yıllık süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
42 Mülkiyeti Belediyemize ait Halkkent Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:15/B adresinde bulunan ( Hoca Ahmet Yasevi Parkı Mevkii) 500 m² Çay Bahçesininkiralanmasında istekli çıkmadığından ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine göre idare yararı görüldüğünden 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
43 Mülkiyeti Belediyemize ait Halkkent Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:25/C adresinde bulunan ( Çavuşlu Mevkii 24 M IV pafta, 3001 ada 1 parsel A Blok-Zemin kat no:7) 76 m2 Dükkanınkiralanmasında istekli çıkmadığından ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine göre idare yararı görüldüğünden 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
44 Mülkiyeti Belediyemize ait Karaisalı Mahallesi, Karaisalı Caddesi No:142/B adresinde bulunan ( Karaisalı Mevkii 10 pafta 604 parsel) 18 m2 Deponun KDV hariç 4000,00 TL bedelle (1 yıllık) TÜRKAN YILDIZa 3 yıl süreyle kiraya verilmesinin kabulüne. -
45 Mülkiyeti Belediyemize ait Kepirli Mahallesi, Kepirli Sokak No:278/E adresinde bulunan ( Kepirli Mevkii 8 pafta 1466 parsel) 50 m2 Dükkanınkiralanmasında istekli çıkmadığından ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine göre idare yararı görüldüğünden 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
46 Mülkiyeti Belediyemize ait Korukent Mahallesi, 243. Cadde No:47 adresinde bulunan ( Arpaçsakarlar Mevkii 25 M I pafta 10739 ada, 1 parsel) 4.000 m2 Yediemin Deposu Alanının KDV hariç 24.500,00 TL bedelle (1 yıllık) Rıfat Seçkin TÜRKMENe 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
47 Mülkiyeti Belediyemize ait Yalınayak Mahallesi, Çiftçiler Caddesi No:147 adresinde bulunan ( Yalınayak Mevkii 24 N I pafta 10156 ada, 7 parsel) 50 m2, 2 Numaralı Baz İstasyonu Alanınınkiralanmasında istekli çıkmadığından ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine göre idare yararı görüldüğünden 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
48 Mülkiyeti Belediyemize ait Yalınayak Mahallesi, Çiftçiler Caddesi No:147 adresinde bulunan ( Yalınayak Mevkii 24 N I pafta 10156 ada, 7 parsel) 50 m2, 3 Numaralı Baz İstasyonu Alanının kiralanmasında istekli çıkmadığından ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 49. maddesine göre idare yararı görüldüğünden 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
49 Mülkiyeti Belediyemize ait Zekiayan Mahallesi, Kuvayimilliye Caddesi adresinde bulunan ( Toroslar Belediyesi Hizmet Binası Önü) 10 m2, 2 Numaralı ATM Alanının KDV hariç 13.000,00TL. bedelle (1 yıllık) AKBANK TA.Ş Genel Müdürü adına İrem AKKURTa 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
51 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Belenkeşlik Mahallesi 7 ve O33A02D4 pafta 195,197,198,199,201,202,2704 ve 2705 parselleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, işlem dosyasına ait harç ve ücretler 14.02.2020 tarih ve23329 nolu makbuz ile ödenmiş olup ekli işlem dosyasındaki gibi söz konusu parsellerin 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi istinaden yapılan 95 Nolu Soğucak Mahallesi İmar Uygulaması nın kabulüne, 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesine göre parselasyon planlarının onaylanması ve uygulamanın hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
52 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Belenkeşlik Mahallesi 6-7 ve O33A02D4 pafta 193,195,196,197 ve 2704 parselleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, işlem dosyasına ait harç ve ücretler 18.02.2020 tarih ve C.81407 nolu makbuz ile ödenmiş olup ekli işlem dosyasındaki gibi söz konusu parsellerin 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi istinaden yapılan 98 Nolu Soğucak Mahallesi İmar Uygulaması nın kabulüne, 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesine göre parselasyon planlarının onaylanması ve uygulamanın hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
53 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi 2 pafta 32 ve 33 parseller ve O33A01C4B pafta 165 ada 1 ve 4 parseller ile O33A01C4B pafta 168 ada 1 parselleri kapsayan alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere, işlem dosyasına ait harç ve ücretler 12.11.2019 tarih ve16418 nolu makbuz, 03.12.2019 tarih ve 42376 nolu makbuz, 23.12.2019 tarih ve D.33011 nolu makbuz, 27.12.2019 tarih ve K.43305 nolu makbuz ile ödenmiş olup ekli işlem dosyasındaki gibi söz konusu parsellerin 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi istinaden yapılan 97 Nolu Kepirli Mahallesi İmar Uygulaması nın kabulüne, 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesine göre parselasyon planlarının onaylanması ve uygulamanın hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasının kabulüne. -
54 Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi O33A17B2C Pafta 3449 parsel 3194 sayılı imar kanununun 15.maddesinin 4.fıkrasında belirtilen istisnalar kapsamında olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne. -
55 Mersin Çavuşlu Mahallesi 23 K II pafta 11519 ada 1 parselde bulunan Belediyemize ait 53,50 m² lik hisse (tamamı 2.066,53 m²) Belediyemiz Değer Tespit Komisyonunun 17.02.2020 tarihli raporunda belirtildiği gibi m².si 450,00 TL. den olmak üzere 53,50x450,00= 24.075,00.- TL. bedelle 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesine istinaden parsel hissedarı olan Musa ÖNGELe satışına ilişkin konunun görüşülmesi. -