e-Devlet Kapısı

Toroslar BelediyesiEncümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
29/11/2023
Toplantı Saati
11:45
Toplantı Yeri
-
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Karaisalı Mahallesi O33A17C3B pafta, 9248 ada 1 ve 5 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 9248 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
2 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Horozlu Mahallesi, 133 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
3 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy mahallesi, 217 ada, 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmınına A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve İçel Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 02.08.1990 tarih ve 4/3924 sayılı ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
4 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Karaisalı Mahallesi 9 ada 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 9 ada 1 nolu parselin A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
5 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca mahallesi, 197 ada, 3 nolu parselin A ( ), B( ), C ( ) ve D ( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
6 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 4516 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4516 nolu parselin A( ) ve B( )nolu parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
7 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca mahallesi, 186 ada, 6 nolu parselin A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
8 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 107 numaralı satış yerinin Sahip GÖKTAŞ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
9 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 533 numaralı satış yerinin Bedran TAŞTEKİN adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
10 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 384 numaralı satış yerinin Hüseyin KAR adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
11 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 605 numaralı satış yerinin Kadir KONUK adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
12 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 300 numaralı satış yerinin İrfan AKBULUT adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
13 487 numaralı satış yerinin tahsisinin Lokman KOLUMAN adına, 524 numaralı satış yerinin tahsisinin ise İbrahim ULUSAL adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
14 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 151 numaralı satış yerinin Mehmet KOÇAK adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
15 535 numaralı satış yerinin tahsisinin Ramazan SALCAN adına, 550 numaralı satış yerinin tahsisinin ise Yusuf SALCAN adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
16 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 452 ve 454 numaralı satış yerlerinin Zeynep ÖZHAN adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
17 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 110 numaralı satış yerinin Zahide ÖZDEMİR adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
18 Pazar yerlerinin kuruluş günü ve çalışma saatleri ile ilgili olarak belediye encümenimizce daha önce 11.08.2021/190 ve 02.11.2022/557 tarih ve sayılı kararlar alınmış, ancak pazarcı esnaflarının bazı mahallelerde müşteri olmadığı gerekçesiyle faaliyet yürütmek istememeleri ve Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarih ve 74 sayılı kararıyla Demirtaş Mah. 77034 Sokak üzerinde yeni bir semt pazarı kurulması sebebiyle alınan kararların tekrar gözden geçirilerek güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
19 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 459 ada 2 numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
20 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 8 pafta, 459 ada 6 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A ( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazına 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
21 Rusatsız olarak 1165 m2 yüzölçümünde inşaatı yapan Mersin Özgün Cam Pvc Yapı Malzemeleri İnşaat Mobilya Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti hakkında 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre, 526.827,02 TL idari para cezası verilerek, ruhsat alınması için 30 gün süre tanınması, verilen 30 gün süre sonunda ruhsat alınmadığının tespit edilmesi durumunda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre yıkım yıkım kararı alınmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
22 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi, 2296 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3(üç) kısma ifrazına ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
23 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi, 3910 ada 19, 20, 21, 22, 23 ve 25 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3910 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 3910 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
24 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 368 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 368 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
25 Toroslar Belediyesi sorumluluk sınırlarında bulunan muhtelif noktalara Tekstil/Giysi Atıklarının Yeniden Değerlendirilmesi Amacı ile Toplanması ve Taşınması işinin KDV Hariç 1000.000,00 TL. bedelle (1 yıllık) WH İnternational Geri Dönüşüm İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. adına Mücahit KEMALOĞLUna 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
27 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi, 188 ada 6 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının, ilişkin plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. ve 45. Maddesi ile Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne göre yapıldığının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
28 Kurdali Mahallesi 212. Cad. No:171/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Ahmad SAMRAya 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
29 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 673 numaralı satış yerinin Nizamettin MANTAŞ adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
30 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 381 numaralı satış yerinin Heşin ARICI adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
31 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 261 numaralı satış yerinin Reşit ARICI adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
32 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 396 numaralı satış yerinin Zerya GÜNEŞ adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
33 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 419 ve 421 numaralı satış yerlerinin Abdulbaki BUĞUTEKİN adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
34 Yalınayak Mahallesi 102009 Sokak No:2/Z01 Toroslar/MERSİN adresinde bulunan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.ye Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/8 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
35 Mersin ili, Toroslar İlçesi, Çukurova Mahallesi, 85117 Sokak adresinde bulunan tapunun tapunun 4731 ada, 5 nolu parselde kayıtlı; zemin+1 toplam 263,75 m2 yüzölçümünde ruhsatsız inşaat yapan Metin ERTAŞa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
36 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği (Çapar) Mahallesi adresinde bulunan tapunun 150 ada, 8 nolu parselde Beyasettin TOPÇU adına kayıtlı; 177,25 m2 yüzölçümündeki alana ruhsatsız inşaat yapan Beyasettin TOPÇUya yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
37 Mersin ili, 1. Etap Arpaçsakarlar ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planı 1. Kısımda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı olarak kabulü ve bu düzenleme sınırıyla belirlenen sahada yapılacak imar uygulamasına ön izin verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
38 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi 257 ada 6 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi gibi 257 ada 6 numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın D( ), E( ), F( ), G( ) ve H( ) nolu parseller olarak 5(beş) kısma ifrazına ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
39 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Karaisalı Mahallesi, 2 ada 2 ve 3 parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 2 ada 2 ve 3 numaralı parselin güneyinde A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 2 ada 2 ve 3 nolu parseller ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 2 ada 2 ve 3 numaralı parsel maliklerine satışına ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
40 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 2047 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi İl İdare Kurulunun 31.12.1992 tarih ve 4/4873 sayı ile onaylanan mevzii imar planlarında yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
41 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A pafta, 9720 ada, 9 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
42 Ruhsatsız olarak zemin+2 toplam 1.354,24 m2 yüzölçümünde inşaatı yapan Veysel YEŞİL hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre 932.004,30.-TL. idari para cezasının verilmesi, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 218.655,59.- TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 932.004,30.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının ruhsata bağlanabilmesi için 30(otuz gün) süre tanınması, 30 gün süre sonunda ruhsat alınmadığının tespit edilmesi durumunda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre yıkım yıkım kararı alınmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
43 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 2397 parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 2397 numaralı parselin doğusunda A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 2397 nolu parsel ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 2397 numaralı parsel malikine satışına, satış işleminden sonra imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
44 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 2396 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 2396 numaralı parselin güneyinde A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 2396 nolu parsel ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 2396 numaralı parsel malikine satışının 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
45 Mersin İli Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi, 7 pafta, 227, 228 numaralı parseller; 10 pafta, 229, 336, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 numaralı parseller; 37 pafta, 102 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 numaralı parseller; 10 pafta, 102 ada, 16, 17, 18, 19 numaralı parseller; N32C25C1B-C pafta, 102 ada, 20, 21, 22, 23 numaralı parseller; 37 pafta, 233 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 numaralı parseller; 32 pafta, 233 ada, 1, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25, 26 numaralı parseller; 37 pafta, 235 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parseller; 38 pafta, 254 ada, 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 numaralı parseller; N33-2C25C2A pafta, 387 ada, 1 numaralı parsel ile N33-2C25C2A pafta, 388 ada, 1 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 129 Nolu Evcili Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğin 25.maddesine göre parselasyon planının onaylanmasının kabulüneilişkin konunun görüşülmesi. -
46 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi, 4696 ada 13 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
47 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 308 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın C( ), D( ), E( ) ve F ( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, Mersin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisince 09.03.2006 tarih, 59 sayılı kararı ile onaylanan mevzi imar planına ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
48 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 3914 ada 18, 19, 20 ve 27 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 3914 ada 18, 19, 20 ve 27 numaralı parsellerin 3194 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
49 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi 129 ada 3 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
50 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 1328 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi İl İdare Kurulunun 02.11.1989 tarih ve 4/5061 sayı ile onaylanan mevzii imar planlarında yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin görüşülmesi. -
51 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kerimler Mahallesi, 171 ada 11 nolu parselin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2023 tarih ve 15821 sayılı kararı ve ekte A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünün 62. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
52 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 2 pafta 79 parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A ( ), B ( ), C ( ), D ( ) ve E ( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Belediye Encümenimizin 31.03.3021 tarih ve 87 sayılı kararına ek olarak plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. Maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifrazının sonucunda yola cepheli parseller oluşturulduğu ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve 169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
53 Mersin ili, 1. Etap Arpaçsakarlar ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planı 2. Kısımda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırıolarak kabulü ve bu düzenleme sınırıyla belirlenen sahada yapılacak imar uygulamasına ön izin verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
54 Ruhsatsız olarak tek katlı 448,80 m2 yüzölçümünde yapıyı yapan Lütfi BULUT hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre 194.159,87.-TL. idari para cezasının verilmesi, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 54.349,68.- TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 194.159,87.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının ruhsata bağlanabilmesi için 30(otuz gün) süre tanınması, verilen 30 gün süre sonunda ruhsat alınmadığının tespit edilmesi durumunda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
55 Mersin ili, Arpaçsakarlar Mahallesi 140 ada 8 parsel ve yakın çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
56 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arrpaçsakarlar Mahallesi 9722 ada 3 ve 8 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 9722 ada 3 ve 8 numaralı parsellerin 9722 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
57 Mersin İli Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 176 ada 1 ; 177 ada 1 ; 4433 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ; 4434 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ; 4435 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ; 4436 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ; 4437 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ; 4462 ada 18 ; 4463 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 ; 4464 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ; 10839 ada 1 ve 11286 ada 1 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 131 Nolu Korukent Mahallesi İmar Uygulamasının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
58 Mersin İli Toroslar İlçesi Buluklu Mahallesi 5 pafta 0 ada 155 parsel, Arpaçsakarlar Mahallesi O33-A-13-D-2-A pafta 164 ada 1, 2; O33-A-13-D-2-C pafta 6590 ada 2, 12,13 parsel O33-A13-D-2-D pafta 164 ada 3 parsel, 6590 ada 14 parsel, O33-A-13-D-2-A pafta 6590 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, O33-A-13-A-3-D pafta 9244 ada 1, 2 parsel; Resulköy Mahallesi 7-10 pafta 1055; O33-A13-D-2 pafta 0 ada 1335, 1336, 1337; 7 pafta 0 ada 725, 1388,; 9 pafta 0 ada 456, 457, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 10 pafta 0 ada 458, 470, 471, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 754, 755, 1268, 732, 733, 1277 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 1. Etap 132 Nolu Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
59 Hazırlanan itiraz dilekçesi inceleme raporunun kabulüne ve bu raporda değerlendirilen dilekçedeki talebin reddine ilişkin konunun görüşülmesi. -
60 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi, 198 ada 86 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
61 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi , 341 ada 5 ve 6 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi gibi 341 ada 5 ve 6 numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın A( ) , B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
62 İlçemiz Buluklu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 7067 ada, 10 nolu parselde kayıtlı zemin+2 kat toplam 991 m2 inşaatyapan Hamit TURANa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 711.514,27-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
63 İlçemiz Kurdali Mahallesi, 100111 Sokak, No:2 adresinde bulunan tapunun 4787 ada, 1 nolu parselde kayıtlı zemin+1 kat toplam 281,25 m2 inşaatyapan Necmettin İNCEye3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 170.141,08-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
64 İlçemiz Çavuşlu Mahallesi, 89079 Sokak, No:6 adresinde adresinde bulunan tapunun 10782 ada, 3 parselde kayıtlı zemin+1 kat toplam 236,38 m2 inşaatyapan Mesut TEKDEMİRe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 149.364,90-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımının kabulüne. -
65 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi, 99008 Sokak adresinde bulunan tapunun 104 ada, 43 nolu parselde kayıtlı 1165 m2 inşaat yapan Mersin Özgün Cam Pvc Yapı Malzemeleri İnşaat Mobilya Gıda Sanayi ve Tic.Ltd.Şti ne yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
66 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 124 numaralı pazar tezgahını işleten Salih TİMURTAŞa 5957 sayılı kanunun 14/1-c Maddesine aykırı davrandığından dolayı 1.547,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
67 Turgut Türkalp Mah. 79042 Sokak No:13 Toroslar / MERSİNadresinde bulunan Muhittin KULAKSIZaToroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/3 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
68 Tapunun Belenkeşlik Mahallesi, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 2616, 2706 numaralı parseller; 11940 ada, 7 numaralı parsel; 11941 ada, 7 numaralı parsel ile 11942 ada, 1 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan 130 nolu Belenkeşlik İmar Uygulaması Parselasyon Planının ek karar olarak alınmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
69 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Musalı Mahallesi, 292 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
70 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çağlarca mahallesi, 101 ada 77 ve 78 nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan A ( ) nolu parselin ise B( ), C ( ) ve D ( ) nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
71 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 366 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 366 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin 366 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
72 Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Bahçe Mahallesi, 3142 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
73 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 4587 ada 1 ve 9 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 4587 ada 1 ve 9 numaralı parsellerin 4587 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
74 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 364 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 364 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin 364 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
75 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 365 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 365 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin 365 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
76 Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı olarak kabulü ve bu düzenleme.sınırıyla belirlenen sahada yapılacak imar uygulamasına ön izin verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
77 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 196 ada 12 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
78 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, 138 ada 12 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
79 İlçemiz Tozkoparan Mahallesi, 87086 Sokak, No:3 adresinde bulunan tapunun 4880 ada, 1 nolu parselde zemin katı 125,96 m2, 1.katı 154 m2 toplam 279,96 m2 inşaatyapan Ömer HARMANCIya 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 163.830,33.-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
80 03 Nisan 2007 gün ve 26482 tarihli Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 500 adet Çöp Konteyneri temininde kullanılmak üzere 2.500.000 TL nakdi yardım talep edilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
81 İlçemiz Çopurlu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 8667 ada, 20 parselde kayıtlı toplam 1.354,24 m2 alana inşaat yapan Veysel YEŞİLe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
82 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 118 numaralı satış yerinin Cemil GÖKTAŞ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
83 Selçuklar Mahallesi 212. Cad. No:200 Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Recep BOZBAĞa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
84 Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 576 nolu tahsis sahibi Nadir AKBULUTa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749.000 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
85 Sağlık Mahallesi 86032 Sokak No: 5/A Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Ali İNANa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
86 Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 567 nolu tahsis sahibi Reşit ÖZDEMİRe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749.000 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
87 Turgut Türkalp Mahallesi Akbelen Bul. No:23/C Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Mustafa AYa Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/3 maddesine aykırı davrandığından Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
88 Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 591 nolu tahsis sahibi Abdullah KAYHANa 5957 sayılı kanunun 4/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749.000 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
89 Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Cad. No:31/A Toroslar/ Mersin adresinde bulunan Yeni Mağazacılık A.Ş.ye Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/3 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
90 Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 556 nolu tezgah sahibi Süleyman ACARa 5957 sayılı kanunun 4/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749.000 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
91 Güneykent Mahallesi 94030 Sokak No:17/9 Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Hatice ÖZDEMİRe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
92 Demirtaş Mahallesi 203. Cad. No:115/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Yaşar ÇAKIRa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
93 Toroslar Mahallesi 92121 Sokak No:1/D Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Abdulcebbar KARABEĞe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
94 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 520 ada 6,7,8,15,16 ve 17 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 520 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan 520 ada A( ) nolu parselin ise 520 ada B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 4(dört) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
95 Mersin ili Toroslar ilçesi Resulköy Mahallesi 9 pafta 0 ada 406; Arpaçsakarlar Mahallesi 104 ada 1, 2, 3, 4 ve 5, 105 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 106 ada 1, 2, 3 ve 4, 107 ada 1, 2, 3, 7 ve 8, 148 ada 9, 148 ada 11, 153 ada 16, 204 ada 1, 2, 3 ve 4, 205 ada 1, 2525 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11, 2529 ada 1 ve 2, 7277 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11, 9169 ada 1, 2, 3, 4 ve 7, 9170 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8 ve 9, 9171 ada 1 ve 2, 10115 ada 5, 10116 ada 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15, 10447 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60, 10448 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15, 10449 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 1. Etap 133 Nolu Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
96 Buluklu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 7044 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 297 m2, 1.katı 297 m2, 2. katı 297 m2, 3.katı 278 m2 ve 4.katı 278 m2 toplam 1447 m2inşaatyapan Leyla KAYAya 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 1.115.405,57.-TL para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
97 Çukurova Mahallesi, 85237 Sokak, No:2 adresinde bulunan tapunun 10688 ada, 1 parselde kayıtlı toplam 448,80m2 inşaatyapan Lütfi BULUTa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
98 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Selçuklar Mahallesi 90083 Sokak, adresinde bulunan tapunun 6116 ada, 8 parselde kayıtlı zemin katı 94 m2, toplam 94 m2 inşaatyapan Feyat GÜCÜYETERe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 61.577,53-TL para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
99 Mersin, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 215-216-225 parsel ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekteki düzenleme alanı için hazırlanan sınır krokisinin ‘Düzenleme Sınırı na ilişkin konunun görüşülmesi. -
100 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 7107 ada 2,3 ve 5 numaralı parsellerin, 7107 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 7107 ada A( ) nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
101 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 14 pafta 122 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 122 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
102 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33A02D4A pafta 366 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 366 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
103 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 164 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 164 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
104 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 226 ada 4 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 226 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
105 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değnek Mahallesi N32C18C2D pafta 119 ada 45 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 119 ada 45 nolu parselin Köy yerleşik alan sınırları dışındaki F( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. hükmü gereğince ayrılmasına, Ayırma işleminden sonra,119 ada 45 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının ise 119 ada A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
106 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, O33A01B4A pafta 203 ada 1 nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine İl Genel Meclisinin 05.10.2013 tarih ve 1782 sayılı kararı ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve 16. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
107 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Karaisalı Mahallesi 12189 ada 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin doğusunda A( ) ile gösterilen kısmına karşılık eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) parsel ile 12189 ada 1 nolu parselin B( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 12189 ada B( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
110 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101085 Sokak, No:7adresinde bulunan tapunun 8792 ada, 19 nolu parselde kayıtlıarsa üzerinezemin+1 katı 330 m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığıBelediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusundayapıhakkında 330 m2lik yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden idari para cezası uygulanmayacağı, yapılmakta olan aynı parsel içerisinde 440 m2 ruhsatsız olarak inşaat yapan Şakir İLKHANa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 306.050,83.-TL. idari para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan zemin+4 kat= 770 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
111 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101082 Sokak, No:10 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 8792 ada, 18 nolu parselde kayıtlı arsa üzerinemevcut zemin+1 katın 250 m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yapıhakkında 250 m2lik yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden idari para cezası uygulanmayacağı, yapılmakta olan aynı parsel içerisinde 126 m2 ruhsatsız olarak inşaat yapan Ayşe ÇOBANa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 80.505,19.-TL. idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 16.275,42.-TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 80.505,19.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan zemin+2 kat=376 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
112 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 10182 Sokak, No:6 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 8792 ada, 16 nolu parselde kayıtlı arsa üzerine mevcut zemin+1 katın 265 m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yapıhakkında 265 m2lik yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden idari para cezası uygulanmayacağı, yapılmakta olan aynı parsel içerisinde 150 m2 ruhsatsız olarak inşaat yapan Tahirhan BALBUDAKa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 95.839,51.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 19.375,50.-TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 95.839,51.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan zemin+2 kat=415 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
113 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101082 Sokak, No:3 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 4291 ada, 12 nolu parselde kayıtlı arsa üzerine mevcut zemin+1 katın 275 m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yapıhakkında 275 m2lik yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden idari para cezası uygulanmayacağı, yapılmakta olan aynı parsel içerisinde 280 m2 ruhsatsız olarak inşaat yapan Maşuk KALABOYa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 178.900,42-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 36.167,60.-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 178.900,42-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan zemin+3 kat=555 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
114 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101080 Sokak, No:8 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 8792 ada, 14 nolu parselde kayıtlı toplam 150 m2 inşaatyapan Niyazi YAĞMURa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 95.839,51.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 19.375,50-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 95.839,51-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32. maddesine göre kaçak olarak yapılan 150 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
115 Korukent Mahallesi 243. Cad. K Blok No: 24/Z06 Toroslar/ Mersin adresinde bulunan Emin BİTKİNe Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/13 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
116 Turgut Türkalp Mahallesi 79027 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 591 nolu tezgah sahibi Abdullah KAYHANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749.000 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
117 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 229 numaralı satış yerinin Seyfettin ERDAL adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
118 Mersin Kahveciler Esnaf Odasının 01.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı yazıları doğrultusunda Ramazan ayı münasebetiyle Kahvehaneler, Kıraathaneler, İnternet SalonlarıÇay Ocaklarınınsahur vaktine kadar açık olmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
119 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 135 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
120 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 4489 ada 19 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
121 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 203 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
122 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 237 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 237 ada 1 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2( iki) kısma ifrazı ve 237 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerin 237 ada C ( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan C( ) numaralı parselin ise D( ), E( ), F( ), G( ) ve H( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
123 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 2358 ve 2359 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü 2358 ve 2359 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
124 Tapunun Mersin İli Toroslar İlçesi Buluklu Mahallesi 5 pafta 0 ada 155 parsel, Arpaçsakarlar Mahallesi O33-A-13-D-2-A pafta 164 ada 1, 2; O33-A-13-D-2-C pafta 6590 ada 1, 2, 12, 13 parsel O33-A-13-D-2-D pafta 164 ada 3 parsel, 6590 ada 14 parsel, O33-A-13-D-2-A pafta 6590 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, O33-A-13-A-3-D pafta 9244 ada 1, 2 parsel; Resulköy Mahallesi 7-10 pafta 1055; O33-A-13-D-2 pafta 0 ada 1335, 1336, 1337; 7 pafta 0 ada 725, 1388,; 9 pafta 0 ada 456, 457, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 10 pafta 0 ada 458, 470, 471, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 754, 755, 1268, 732, 733, 1277, O33- A-13-D-1-C pafta167 ada 4, 8 O33-A-13-D-2-D pafta 5, 15, 16, 21 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan 1. Etap 132 nolu Arpaçsakarlar İmar Uygulaması Parselasyon Planına ek karar olarak alınmasına ilişkin konun görüşülmesi. -
125 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi 219 ada 1 ve 2 nolu 7 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 219 ada A( ) nolu parselin ise 219 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
126 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 3 pafta 5 nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine Mersin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 09.01.2009 tarih ve 67 sayılı kararı ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve 16. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
127 Mersin ili, Toroslar İlçesi, Çopurlu Mahallesi 5. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Kısımda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
128 Mersin İli, Toroslar Kurdali Mahallesi, 100054 Sokak, No:21 adresinde bulunan tapunun Çavuşlu Mahallesi, 6656 ada, 12 nolu parselde kayıtlı toplam 192m2 inşaatyapan Hediye AKSINa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 122.674.57-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 24.800,64.- TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 122.674,57.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32. maddesine göre kaçak olarak yapılan 192 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
129 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kurdali Mahallesi, 100006 Sokak, No:5 adresinde bulunan tapunun Osmaniye Mahallesi, 1403 ada, 28 nolu parselde kayıtlı toplam 121,50 m2 inşaatyapan Sevgi AKDEMİRe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 83.823,59.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 15.694,15-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 83.823,59-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32. maddesine göre kaçak olarak yapılan 121,50 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
130 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kurdali Mahallesi, 100006 Sokak, No:5 adresinde bulunan tapunun Osmaniye Mahallesi, 1403 ada, 28 nolu parselde kayıtlı toplam 121,50 m2 inşaat yapan Sevgi AKDEMİRe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 83.823,59.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 15.694,15-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 83.823,59-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32. maddesine göre kaçak olarak yapılan 121,50 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
131 İlçemiz Çavuşlu Mahallesi, 89079 Sokak, No:6 adresinde bulunan tapunun 10782 ada, 3 nolu parselde kayıtlı toplam 236,28 m2 inşaatyapan Mesut TEKDEMİRe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
132 İlçemiz Kurdali Mahallesi, 100111 Sokak, No:2 adresinde bulunan tapunun 4787 ada, 1 nolu parselde kayıtlı toplam 281,25 m2 inşaatyapan Necmettin İNCEe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
133 İlçemiz Buluklu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 7067 ada, 10 nolu parselde kayıtlı toplam 991 m2 inşaatyapan Hamit TURANa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
134 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 02.08.2022 tarihli ve 4228007 sayılı yazısında; çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi gayeleri dâhilinde daha önce Bakan Olurları alınan kamu kurum kuruluşlar ile yerel yönetimlere ait tesis edilen yardımların iptal edildiği belirtilerek bahse konu yardımların 08.06.2022 tarih ve 31860 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destek İle İş Birliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında Türkiye Çevre Ajansı tarafından değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destek İle İş Birliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmede Sıfır Atık Yönetim Sisteminin iyileştirilmesine, geliştirilmesine ve desteklenmesine katkı sağlamaya yönelik olarak Türkiye Çevre Ajansının 25.08.2022 Tarih ve 237 Sayılı Makam Oluruna istinaden 1.500.000 TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) nakdi yardım talep edilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
135 2872 sayılı Çevre Kanunu, 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği ile 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine istinaden, Toroslar İlçesi Sınırları İçinde Tekstil/Giysi Atıklarının Yeniden Değerlendirilmesi Amacı İle Toplanması ve Taşınması İşinin 2886 Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/c maddesine göre (Açık Teklif Usulü) arttırma ihale ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesine veihale ilanının basın ilan kurumunca belirlenecek yerel gazetelerde yayınlanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
136 İlçemiz Demirtaş Mahallesi, 77030 Sokak, No:89adresinde bulunan tapunun 7266 ada, 42 parselde kayıtlı toplam 115,50 m2 inşaatyapan Seyfettin YAVUZa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 72.864,34.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 13.987,05.- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 72.864,34.-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
137 İlçemiz Demirtaş Mahallesi, 77097 Sokak, NO:4 adresinde bulunan tapunun 1272 ada, 6 nolu parselde zemin katı 120 m2, 1.katı 164,72 m2 ve 2.katı 164,72 m2 toplam 449,44 m2 inşaat yapan Musa YILDIZa yapı ruhsatı alması için 30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
138 Selçuklar Mahallesi, Çiftçiler Caddesi, No:161 adresinde bulunan tapunun 6141 ada, 6 nolu parselde zemin+2 toplam 825 m2 inşaatyapan İsmail TÜRKERİye yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
139 Kurdali Mahallesi 10022 Sokak No: 1 Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Recep BOZBAĞa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
140 Çavuşlu Mahallesi Gözne Cad. No:251/A Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Mert İLHANa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
141 Çavuşlu Mahallesi Gözne Cad. No:212/A Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Ali İMATa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
142 Kurdali Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bul. No:247/B Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Abdullatif SANCAKa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
143 Mithat Toroğlu Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi No:201 Toroslar/ Mersin adresinde bulunan Ekrem USLUya Toroslar Belediye Başkanlığı, Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 5/3 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görülmesi. -
144 Karaisalı Mah. Karaisalı Cad. No:127/A Toroslar / Mersin adresinde bulunan Akın BOZa ait işyerinde Açıkta Alkol Sunumu yaptığından dolayı; 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesinin (d) fıkrası uyarınca 7,393.00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
145 Halkkent Mah. Yeşilırmak Cad. F Blok No:10/B Toroslar/Mersin adresinde bulunan Seç Markete Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5/5 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
146 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 531 numaralı satış yerinin Mehmet Şirin KANSU adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
147 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 493 numaralı satış yerinin Deniz SAVAŞ adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
148 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 115 numaralı satış yerinin Ayhan GÜMÜŞTEKİN adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
149 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 380 numaralı satış yerinin Ali Ömer ÖZHAN adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
150 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 487 numaralı satış yerinin Mehmet SAVAŞ adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
151 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 411 numaralı satış yerinin Ahmet ÖZHAN adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
152 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 491 numaralı satış yerinin Deniz SAVAŞ adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
153 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 1405 ve 1406 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 1405 ve 1406 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
154 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 2664, 2665 ve 2666 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
155 Tapunun Belenkeşlik Mahallesi, 341 ada 5 ve 6 nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhid edilen A( ) parselin yola denk gelen kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 3(Üç) kısma ifraz edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
156 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 206 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola denk gelen kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise B( ) ve C( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
157 Mersin İli, Toroslar İlçesi, kerimler Mahallesi 132 ada 35, 37 ve 69 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSUnun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği üzere, 132 ada 37 numaralı parsel üzerinde A harfi ile gösterilen 275,12 m² ve 132 ada 35 numaralı parsel üzerinde B harfi ile gösterilen 524,75 m²lik alanda geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
158 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi, 169 ada 70 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
159 Mersin ili , Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 2013, 2014 ve 2024 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
160 Mersin ili, 1. Etap Arpaçsakarlar 1/1000 Ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planı 5. Kısımda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı olarak kabulüne. -
161 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çandır Mahallesi, 271 ada 4; 272 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12; 273 ada 1; 275 ada 1, 12; 278 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24; 280 ada 8, 9, 16; 281 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6; 329 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 340 ada 1, 2, 3; 341 ada 1, 2, 3, 4; 342 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6; 343 ada 1, 2 ,3, 4, 5, 6; 344 ada 1, 9; 346 ada 1; 11749 ada 1; 11954 ada 7 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 99 Nolu Çandır Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşmesi. -
162 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 143 ada 3 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
163 Mersin İli Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 178 ada 1; 11272 ada 1; 11273 ada 1; 11274 ada 1; 11275 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 135 Nolu Korukent Mahallesi İmar Uygulamasının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
164 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 9723 ada 2 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
165 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi, 169 ada 70 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
166 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 9723 ada 2 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
167 Mersin İli Toroslar İlçesi Belenkeşlik köyü, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 257, 259, 260, 261, 262, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 2027, 2028, 2029, 2707, 2723, 2724 numaralı; 416 ada 1 ve 2 numaralı; 11514 ada 1 numaralı; 11928 ada 1 numaralı; 11929 ada 1 ve 2 numaralı; 11930 ada 1 ve 2 numaralı parselleri kapsayan alanda, Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 118 Nolu Soğucak Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
168 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 143 ada 3 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
169 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 0 ada 1186 numaralı parsel, ekli yol izni krokisinde görüldüğü gibi planda park alanı olarak belirlenmiş alanda 1186 nolu parsele isabet eden ve diğer parsellerin mülkiyetine denk gelmeyen alanın yol olarak kullanılması hakkının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesi ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
170 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi 191 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
171 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 1509, 1512, 1524, 1676, 154 ada 1, 2, 3 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırı olarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
172 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 300 ada 4 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 300 ada 4 nolu parselin A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
173 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çağlarca Mahallesi, 120 ada 46 nolu parselin 120 ada A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
174 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 162 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 162 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin 162 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
175 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 5032 ada 2 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
176 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 2060 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
177 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi 110 ada 24 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
178 İlçemiz Buluklu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 7044 ada, 1 nolu parselde zemin+4 katıtoplam 1447 m2 inşaatyapan Leyla KAYAya yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
179 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tozkoparan Mahallesi, 87086 Sokak, No:3 adresinde bulunan tapunun 4880 ada, 1 nolu parselde zemin+1 katı 279,96 m2 inşaatyapan Ömer HARMANCIya yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
180 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Selçuklar Mahallesi, 90083 Sokak adresinde zemin katı 94 m2 yapıyı yapan Feyat GÜCÜYETERe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
181 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kurdali Mahallesi 100006 Sokak, No:5 adresinde bulunan tapunun Osmaniye Mahallesi, 1403 ada, 28 nolu parselde ruhsat ve eklerine aykırı olarak 2.katı 121,50 m2 inşaatyapan Sevgi AKDEMİRe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
182 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi 101082 Sokak, No:10 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 8792 ada, 18 nolu parselde kayıtlı; zemin+2 toplam 376 m2 yüzölçümünde inşaatyapan Ayşe ÇOBANa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
183 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kurdali Mahallesi 100054 Sokak, No:21 adresinde bulunan tapunun Çavuşlu Mahallesi, 6656 ada, 12 nolu parselde kayıtlı; toplam 192 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Hediye AKSINa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
185 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi 101080 Sokak, No:8 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 8792 ada, 14 nolu parselde kayıtlı; ruhsat ve eklerine aykırı olarak 2. katı 150 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Niyazi YAĞMURa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
186 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi 101082 Sokak, No:6 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 8792 ada, 16 nolu parselde kayıtlı; ruhsatsız olarak zemin+2 katı toplam 415 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Tahirhan DALBUDAKa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
187 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi 101085 Sokak, No:7 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 8792 ada, 19 nolu parselde kayıtlı ruhsatsız olarak yapılan zemin+4 kat toplam 770 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Şakir İLKHANa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
188 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi 101082 Sokak, No:3 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 4291 ada, 12 nolu parselde kayıtlı ruhsatsız olarak yapılan zemin+3 kat=555 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Maşuk KALABOYa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
189 Demirtaş Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bul. No: 178/A Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Erdal GEYİKe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
190 Çukurova Mahallesi 85239 Sokak No: 1/A Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Mertaş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
191 Osmaniye Mahallesi 81031 Sokak No:35 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Abdul Hafız ALJOURİye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
192 Yalınayak Mahallesi 102343 Sokak No:6/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Mohemmed Rabıee ALKHALAFa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
193 Korukent Mah. Mimar Sinan Bul. Mankuli Sitesi arkasında bulunan yeşil alanda, beslemekte olduğu hayvanları emniyetsiz şekilde sokağa bırakmak, ev ve süs hayvanları hariç tek olarak veya sürüler halinde yerleşim alanı içerisinde gezdiren Mehmet TURGUT´a Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 4/3 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
194 Tozkoparan Mahallesi 87014 ve 87007 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 631 nolu tezgah sahibi Havva KELEŞe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
195 Tozkoparan Mahallesi 87014 ve 87007 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 628 nolu tezgah sahibi Abdulhakim KÖSEMe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
196 Tozkoparan Mahallesi 87014 ve 87007 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 569 nolu tezgah sahibi Mehmet YANGİNÇa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
197 Tozkoparan Mahallesi 87014 ve 87007 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 568 nolu tezgah sahibi Şefket ARICIya 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
198 Belediyemizin 2022 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabının ve Yönetim Dönemi Hesabının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a maddelerine göre encümenimizce de uygun görülerek Belediye Meclisine sevkinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
199 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çelebili Mahallesi 127 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 127 nolu parselin Köy yerleşik alan sınırları dışındaki A( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.hükmü gereğince ayrılmasına, Ayırma işleminden sonra,127 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının B( ),C( ),D( ),E( ) ve F( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
200 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi, 196 ada 18 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
201 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 134 ada 2 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
202 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi 414 ada 27 ve 28 parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan 414 ada A( ) nolu parselin ise 414 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
203 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 359 ada 14 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
204 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 603 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
205 Mersin ili Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 132 ada 1,13.14 ve 15 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 132 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
206 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi 171 ada 79 ve 171 ada 80 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 171 ada 79 numaralı parsel maliki Songül BAYRAKDAR ve 171 ada 80 numaralı parsel maliki Mehmet SAVCI nın 25.04.2023 tarih ve 83 fen kayıt numaralı muvafakatnamesinde belirtildiği üzere 171 ada 80 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 15.01 m² alanda 171 ada 19 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
207 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 134 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görülşülmesi. -
208 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 659 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
209 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 270 ada 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 270 ada A( ) nolu parselin ise 270 ada B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 4(dört) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
210 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 203 ada 1 nolu parselin 203 ada A( )ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
211 Mersin ili, Toroslar İlçesi, Çopurlu Mahallesi 5. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 2. Kısımda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı olarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
212 Mersin ili, Toroslar İlçesi, Çopurlu Mahallesi 5. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 3. Kısımda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı olarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
213 Mersin ili, Toroslar İlçesi, Çopurlu Mahallesi 5. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 5. Kısımda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı olarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
214 Ruhsatsız olarak zemin+1 katı toplam 647 m2 yüzölçümünde yapılmakta olan inşaata ait idari para cezası ç bendinde belirtilen 83.572,99.- TL. tutar yazılması gerekirken sehven 283.572,99.-TL. olarak yazıldığından, 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine göre sehven hatalı yazılan idari para cezasının 83.572,99.- TL. olarak düzeltilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
215 İlçemiz Demirtaş Mahallesi, 77030 Sokak, No:89 adresinde bulunan tapunun 7266 ada, 42 parselde kayıtlı 115,50 m2 inşaatyapan Seyfettin YAVUZa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
216 İlçemiz Çukurova Mahallesi, 85051 Sokak, No:30 adresinde bulunan tapunun 9996 ada, 1 nolu parselde kayıtlı zemin+3 katlı toplam 696,16 m2 inşaatyapan Fahriye YALÇINa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 487.610,04.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 84.304,98- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 478.610,04-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
217 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi, N33D22A2, N33D22A3, N33D22A4, N33D22A2D pafta 210 ada 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 numaralı parseller, 248 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 numaralı parseller, 301 ada 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 numaralı parseller, 341 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21 ve 23 parseller 492 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parseller 494 ada 1 parsel, 503 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ve 38 parseller 504 ada 1, 2 ve 3 parseller 505 ada 1 parsel, 506 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller ile 11705 ada 1 parselleri kapsayan alanda Belediyemizce 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesine göre yapılan 111 Nolu Ayvagediği Mahallesi İmar Uygulaması 3194 sayılı imar kanununun 19.maddesine göre parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
218 Mersin İli Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 2616, 2706 numaralı parseller; 11940 ada, 7 numaralı parsel; 11941 ada, 7 numaralı parsel ile 11942 ada, 1 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 130 Numaralı Belenkeşlik Mahallesi Parselasyon Planının 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğin 25. maddesine istinaden parselasyon planının onaylanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
219 Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Cadde, Bulvar, Meydan ve Sokaklarda gösterilecek uygun yerlerde Kumbara yerleştirme kapsamında 200 adet kutu yerleştirilmesi işine ait ihaleye istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
220 Mersin ili Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 117 numaralı parseller; 228 ada, 4 numaralı parsel; 230 ada 9 numaralı parsel ile 310 ada 9 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 134 Numaralı Belenkeşlik Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğin 25. maddesine istinaden parselasyon planının onaylanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
221 Mersin ili, Kepirli Mahallesi 457 parsel ve yakın çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
222 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 143 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
223 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 215 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
224 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 12845 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12845 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
225 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 226 ada 10 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 226 ada A( ) ve B( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
226 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi 198 ada 67 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
227 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, 172 ada 6,7,8,9 ve 10 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 172 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
228 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, 172 ada 18 ve 19 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 172 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
229 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 108 ada 186 nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise B( ), C( ), D( ), E( ) ve F( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve 16. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
230 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 104 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
231 Tozkoparan Mahallesi, 4890 ada, 7 nolu parselde bulunan yapıya ilişkin Belediyemiz Encümenince 05.09.2018/586 sayı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 42.madddesine göre 11.322,05.-TL. idari para cezasının ve 10.10.2018 tarih ve 687sayılı Belediyemiz Encümenince İmar Kanununun 32.maddesi gereğince alınan yıkım kararının iptaline ilişkin konunun görüşülmesi. -
232 Mersin ili, Arpaçsakarlar Mahallesi 11274 ada 1 parsel ve yakın çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
233 Mersin İli Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 178 ada 1; 11272 ada 1; 11273 ada 1 ile 11274 ada 1 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 135 Nolu Korukent Mahallesi İmar Uygulamasının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
234 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kurdali Mahallesi, 100021 Sokak, No:18 adresinde bulunan tapunun 1410 ada, 54 parselde kayıtlı; zemin+2 toplam 376 m2 yüzölçümünde inşaat yapan İbrahim TÜRKERe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
235 31.03.2005 Tarih ve 25772 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 33. maddesi hükmü uyarınca, Müdürlüğümüzce el konulan 486,00 TLnin mülkiyetinin kamuya geçirilerek Belediyemiz bütçesine gelir olarak kaydedilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
236 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 302 ve 304 numaralı satış yerlerinin Adnan AYHAN adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
237 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 290 numaralı satış yerinin İsmail AKTAŞ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
238 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 4862 ada 3 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
239 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 201 ada 19 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
240 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi, 3983 ada 10 ve 11 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3983 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
241 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 2622 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) ve B( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
242 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 11918 ada 11 ve 12 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 11918 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
243 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi 138 ada 69,70,71,72 ve 73 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 138 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan 138 ada A( ) nolu parselin ise 138 ada B( ), C( ), D( ), E( ) ve F( ) parseller olarak 5(beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne. -
244 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kayrakkeşlik Mahallesi 104 ada 15 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 226 ada A( ) ve B( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne. -
245 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi, 196 ada 8 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
246 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi 171 ada 79 ve 171 ada 80 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 171 ada 79 numaralı parsel maliki Songül BAYRAKDAR ve 171 ada 80 numaralı parsel maliki Mehmet SAVCI nın 25.04.2023 tarih ve 83 fen kayıt numaralı muvafakatnamesinde belirtildiği üzere 171 ada 80 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 15.01 m² alanda 171 ada 79 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görülmesi. -
247 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 0 ada 1186 numaralı parsel, ekli yol izni krokisinde görüldüğü gibi planda park alanı olarak belirlenmiş alanda 1186 nolu parsele isabet eden ve diğer parsellerin mülkiyetine denk gelmeyen, ekli krokide A ( ) olarak belirtilen 94,50 m2 alanın Toroslar Belediyesi adına kamulaştırılmasına ve yol olarak kullanılması hakkının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesi ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
248 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 8 pafta 1888 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
249 Belediyemiz Gözne Mahallesinde, Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 0 ada 2384 parseli kapsayan, sınırları ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen alanda masrafları maliklerince karşılanmak üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yaptırılmak istenen imar uygulamasında ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırı olarak kabulü ve bu düzenleme sınırıyla belirlenen sahada yapılacak imar uygulamasına ön izin verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
250 Mersin İli, Toroslar İlçesi, , Çağlarca Mahallesi 120 ada 36 nolu parselin 120 ada A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
251 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Yüksekoluk Mahallesi, 138 ada 6 nolu parselin 138 ada A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görülşülmesi. -
252 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 154 ada 3 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
253 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi, 108 ada 176 nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve 16. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
254 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bahçe Mahallesi, 3953 ada 9 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
255 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi 116 ada 13 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin ili 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
256 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çağlarca Mahallesi, 106 ada 4 nolu parselin A( ), B( )ve C( ) nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
257 Mersin ili, Gözne Mahallesi 2764 parsel ve çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı na ilişkin konunun görüşülmesi. -
258 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 474 numaralı satış yerinin Mesut GÖL adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
259 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 123 ve 125 nolu satış yerlerinin Muhammet Emin AKGÜN adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
260 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 590 numaralı satış yerinin Rıdvan TURGAY adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
261 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 607 numaralı satış yerinin Ömer KURTAY adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşmesi. -
262 Çağdaşkent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 124 nolu tezgah sahibi Salih TİMURTAŞa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
263 Çağdaşkent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 164 nolu tezgah sahibi Fahrettin YILMAZa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
264 Çağdaşkent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 174 nolu tezgah sahibi İbrahim ÇELİKBAŞa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
265 Hüseyin Okan Merzeci Mah. 97103 Sokak No:7 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Neslihan KALAYCIya 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
266 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kayrakkeşlik Mahallesi, 153 ada, 12 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın üzerine Bodurum + Zemin katı toplam 183 m2lik inşaat yapan Türker NARİNe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 106.892,87.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 7.387,71-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 106.892,87-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32. maddesine göre kaçak olarak yapılan 183 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
267 2872 sayılı Çevre Kanunu, 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği ile 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine istinaden, Toroslar İlçesi Sınırları İçinde Tekstil/Giysi Atıklarının Yeniden Değerlendirilmesi Amacı İle Toplanması ve Taşınması İşinin 2886 Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/c maddesine göre (Açık Teklif Usulü) arttırma ihale ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesineveihale ilanının basın ilan kurumunca belirlenecek yerel gazetelerde yayınlanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
268 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çelebili Mahallesi 127 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 127 nolu parselin Köy yerleşik alan sınırları dışındaki A( ) kısmının İmar kanunun 27. maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. hükmü gereğince ayrılmasına, Ayırma işleminden sonra,127 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının B( ), C( ), D( ), E( ) ve F( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazına, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. ve 45. Maddesi ile Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne göre yapıldığı şeklinde düzeltilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
269 Mülkiyeti, hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait olan; ekli listede yazılı bulunan gayrimenkullerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine istinaden kiraya verilebilmesi,ihale ilanlarının kentimizde yayınlanan yerel gazetelerin birinde 2 (iki) kez yayınlanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
270 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Aladağ Mahallesi, 198 ada 8 ve 9 nolu parsellerin tevhidi, tevhiden oluşan 198 ada A( ) nolu parselin ise 198 ada, B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. Ve 45. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
271 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 4 pafta 1412 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
272 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bekiralanı Mahallesi 6 pafta 502 ve 503 parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
273 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, 135 ada 9 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
274 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 11997 ada 6 ve 7 numaralı parseller, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 11997 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
275 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 290 ada 3 ve 4 nolu parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 290 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
276 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye Mahallesi, 21-K-II Pafta 9122 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
277 Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Bahçe Mahallesi, 21-L-4 pafta 3160 ada 2, 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3160 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
278 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 3979 ada 11 ve 12 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 3979 ada 11 ve 12 numaralı parsellerin 3979 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
279 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 226 ada 11 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 226 ada A( ) ve B( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
280 İlçemiz Çukurova Mahallesi, 85051 Sokak, No:30 adresinde bulunan tapunun 9996 ada, 1 nolu parselde kayıtlı; zemin+3 kat toplam 696,16 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Fahriye YALÇINa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
281 5393 sayılı Belediye Kanununun 35. maddesi uyarınca, 14.06.2023 tarihinde yapılan encümen toplantısında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.06.2023 tarih ve 126235 sayılı dosyasının görüşülmesinde, Encümen Üyesi Mustafa YAVUZun işi yapan firmanın ortağı ve şirket müdürü olduğu anlaşıldığından, ilgili dosyanın karara bağlanmasında Encümen Üyesi Mustafa YAVUZun encümene katılmaması ve ilgili kararı imzalamamasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
282 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi, 186 ada 7 numaralı parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
283 Mersin ili, Toroslar İlçesi, 9. Etap 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planı 1.kısım da, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, ‘Düzenleme Sınırı olarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
284 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 11285 ada 1 parsel ve çevresinde Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı olarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
285 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 11283 ada 1 parsel ve çevresinde Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı olarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
286 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Karaisalı Mahallesi 7305 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
287 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi 316 ada 6 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
288 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 1139 nolu parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
289 Mersin ili, Toroslar ilçesi,Kepirli Mahallesi, 195 ada 126 nolu parselin A(),B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
290 Buluklu Mah. Gözne Yolu Merkez _ 7 Sokak No:628 Toroslar/Mersin adresinde faaliyet gösteren A-101 Yeni Mağazacılık A.Şye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
291 Akbelen Mah. Milli Mücahit Rıfat Uslu Cad. ile 84032 Sokağın kesiştiği köşe başında yaya kaldırımı ve yol üzerinde seyyar olarak çiçek, sebze fidesi, civciv, muhabbet kuşu ve tavuk satışı yaptığı tespit edilen Memet BAYKARAya Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 4/6fıkrasına aykırı hareket ettiğinden dolayı, Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
292 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 596 numaralı satış yerinin Okan TÜZÜN adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
293 Mersin İli, Toroslar İlçesi, tapunun Kaşlı Mahallesi adresinde bulunan tapunun Kaşlı 1231 parselde kayıtlı mülkiyeti Yasemin AKDEMİRe ait taşınmazın mevcut subasman haldeyken zemin katı 901 ve 192 m2, toplam 1093 m2lik inşaat yapan Yasemin AKDEMİRe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 678.857,99.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 158.834,76-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 678.857,99-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32. maddesine göre kaçak olarak yapılan 1093 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
294 Mersin İli Toroslar İlçesi, Arslanköy Mahallesi H. Ahmet Yıldıran Sokak No:2/2 adresinde bulunan tapunun Arslanköy Mahallesi, 209 ada, 1 parselde kayıtlı ruhsatsız 399,8 m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yapıhakkında zemin+1 toplam 399,8 m2lik 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden idari para cezası uygulanmayacağı ancak zemin+1 katlı toplam inşaat alanı399,8 m2lik bu yapının ruhsata bağlanması için3194 sayılı İmar Kanununun32.maddesine göre (30 gün) süre tanınmasının kabulüne ilişkin görüşülmesi. -
295 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 11285 ada 1 parsel ve çevresinde Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
296 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 11283 ada 1 parsel ve çevresinde Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
297 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 2761 ada 9 ve 10 numaralı parseller, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 2761 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
298 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi, 7966 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 7966 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 numaralı parselin doğusunda A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 7966 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 nolu parsel ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 7966 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 8 numaralı parsel malikine satışına, satış işleminden sonra imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
299 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bekiralanı Mahallesi 2113 ve 2114 nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
300 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 11283 ada 2; 11284 ada 1 ile 11285 ada 1 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 144 Nolu Arpaçsakarlar Mahallesi İmar Uygulamasının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
301 Mersin İli Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 28 pafta 2384 numaralı parseli kapsayan alanda masrafları tapu malikleri tarafından karşılanmak üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 145 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre parselasyon planının onaylanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
302 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değirmendere Mahallesi, 136 ada 164 numaralı parselin A( ), B( ) ve C( )nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
303 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Aladağ Mahallesi 202 ada 3 ve 5 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
304 Mersin, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 134, 135, 143 parsel ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekteki düzenleme alanı için hazırlanan sınır krokisinin Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
305 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 2 pafta 1862 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
306 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi, 513 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) ve 755 A( ) ve B( ) numaralı parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
307 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 2725 numaralı parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
308 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Hamzabeyli Mahallesi, 165 ada 8 nolu parselin 165 ada A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
309 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kerimler Mahallesi 132 ada 3 parsel ve 132 ada 6 nolu parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 132 ada 3 numaralı parsel maliki Mehmet ACER ve Abdurrahman ACERve 132 ada 6 numaralı parsel maliki Mehmet ACERin 12.06.2023 tarihli muvafakatnamesinde belirtildiği üzere 139 ada 3 numaralı parsel üzerinde (A) ile gösterilen 153,90 m² alanda 132 ada 6 numaralı parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
310 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi 67 ve 1388 nolu parsellerin işlem dosyasına ait harç ve ücretler 28.12.2023 tarih ve K-92622 nolu makbuz ile ödenmiş olup ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 1388 nolu parselin B( ) kısmının ormana terkine, ormana terkinden sonra kalan kısmın Köy yerleşik alan sınırları dışındaki C( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.hükmü gereğince ayrılmasına, ayırma işleminden sonra köy yerleşik alan içinde kalan C( ) kısmının 67 nolu parsel ile A( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise D( ) ve E( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
311 Mersin ili, Toroslar ilçesi,Yüksekoluk Mahallesi, 139 ada 6 nolu parselin 139 ada A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
312 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 590 numaralı satış yerinin Masum TURGAYadına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
313 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çağlarca Mahallesi, 101 ada 84 nolu parselin 165 ada A( ), B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
314 Satış yerlerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 429 ve 435 numaralı satış yerlerinin Necmettin YÜZDEMİR adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
315 İlçemiz Kurdali Mahallesi, 100021 Sokak, No:20 adresinde bulunan tapunun 1410 ada, 40-41 parselde kayıtlı; Bodrum katı 209 m2, Zemin katı 209 m2 ve 1. katı 229 m2 taplam 647 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Kemile BEKTAŞa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
316 Toroslar İlçesi, tapunun Doruklu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 2233 parselde kayıtlı mülkiyeti Ali YILDIRIMa ait taşınmazın Zemin Katı toplam 66,5 m2lik inşaat yapan Ali YILDIRIMa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 19.593,03.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 258,02.- TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 19.593,03.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) kaçak olarak yapılan 66,5 m2lik yapıya ruhsat alması için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
317 Mersin İli, Toroslar İlçesi Kayrakkeşlik Mahallesiadresinde bulunan tapunun Kayrakkeşlik Mahallesi, 153 ada, 12 parselde kayıtlı; Bodrum Katı 80 m2, Zemin Katı 103 m2 ve toplam 183 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Türker NARİNe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
318 Toroslar İlçesi sınırlarında Tekstil/Giysi Atıklarının yeniden değerlendirilmesi amacı ile toplanması ve taşınması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
319 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi201 ada 34 nolu parselin A ( ), B ( ) ve C ( ) nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
320 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 166 ada 1 nolu parselin 166 ada A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
321 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değirmendere Mahallesi 175 ada 7 nolu parselin A() ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
322 Evcili Mahallesi 146 ada 2 nolu parselin 146 ada A ( ) ve B ( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne göre ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6.Bölümünün 62. Maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
323 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; 2872 sayılı Çevre Kanunu, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine istinaden Toroslar Belediyesi Sınırlarında Sıfır Atık Sistemi İçin Atıkların Ayrı Toplanması, Geri Dönüşüme Kazandırılması Altyapısı İle Ödüllü Atık Toplama Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi İşinin 2886 Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/c maddesine göre (Açık Teklif Usulü) arttırma ihalesi kapsamında 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesineveihale ilanının basın ilan kurumunca belirlenecek yerel gazetelerde yayınlanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
325 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 141 ada 9 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre 2 kısma ifraz işleminin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
326 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi 158 ada 17 ve 18 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
327 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çağlarca Mahallesi, 115 ada 2 nolu parselin 105 ada A ( ) ve B ( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
328 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi , 10623 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 10623 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 10623 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
329 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi, 201 ada 35 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
330 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi 12030 ada 7 numaralı parselde bulunan Belediyemize ait 48.96 m² lik hissenin (tamamı 417.59 m²) Belediyemiz Değer Tespit Komisyonunun 24.07.2023 tarihli raporunda belirtildiği gibi m2 si 2.070,00 TL den olmak üzere 48,96x2.070,00=101.347,20 TL bedelle 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine istinaden parsel hissedarı olan Müslüm KARAKa satışının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
331 Mersin Gözne Mahallesi 12843 ada 1 parselde bulunan Belediyemize ait 174.20 m2lik hisse (tamamı 2.379.93 m2) Belediyemiz Değer Tespit Komisyonunun 24.07.2023 tarihli kıymet takdir raporunda belirtildiği gibi m2 si 2500,00 TL den olmak üzere 174.20x2500,00=435.500.00 TL bedelle 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine istinaden parsel hissedarı olan 87.10 m2 si Süleyman GÜNERİye, 87.10 m2 si Ahmet USLUya satışının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
332 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi 23 L III pafta 2797 ada 10 numaralı parselde bulunan Belediyemize ait 148.00 m² lik hissenin (tamamı 356.00 m²) Belediyemiz Değer Tespit Komisyonunun 24.07.2023 tarihli raporunda belirtildiği gibi m2 si 9.180,00 TL den olmak üzere 148.00x9.180,00=1.358.640.00 TL bedelle 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine istinaden parsel hissedarı olan Ali ÖZBAYa satışı ile ilgili olarak Encümenimiz tarafından, 24.07.2023 tarihli Değer Tespit Komisyonu Raporunun yeniden değerlendirilmesi kanaati oluştuğundan, dosyanın Müdürlüğüne iadesine karar verilmiştir. -
333 İlçemiz Kaşlı Mahallesi adresinde bulunan tapunun Kaşlı Mahallesi, 1231 parselde kayıtlı su basman durumundayken zemin katı 901 m2 ile 192 m2 toplam 1093 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Yasemin AKDEMİRe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
334 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi O33-A-01-C-3-A pafta 316 ada 6 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın B( ) ve C( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
335 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 1577 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
336 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 2267 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
337 İlçemiz Arslanköy Mahallesi, H. Ahmet Yıldıran Sokak, No:2/2 adresinde bulunan tapunun Arslanköy Mahallesi, 209 ada, 1 parselde kayıtlı; toplam 399,8 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Vural ERSOYe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
338 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi 23 L III pafta 2797 ada 10 numaralı parselde bulunan Belediyemize ait 148.00 m² lik hisse (tamamı 356.00 m²) Belediyemiz Değer Tespit Komisyonunun 08.08.2023 tarihinde tekrar değerleme yaptığı kıymet takdir raporunda belirtildiği gibi m2 si 12.000,00 TL den olmak üzere 148.00x12.000,00=1.776.000.00 TL bedelle 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine istinaden parsel hissedarı olan Ali ÖZBAYa satışının kabulüne. -
339 Belediyemiz sınırlarında Sıfır Atık Sistemi İçin Atıkların Ayrı Toplanması, Geri Dönüşüme Kazandırılması Altyapısı İle Ödüllü Atık Toplama Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
340 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 317 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü 317 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 317 ada A( ) nolu parselin ise 317 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
341 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 172 numaralı parselin A( ) ve B( )nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
342 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çandır Mahallesi, N33D23D3 pafta 307 ada 10 nolu parselin 307 ada A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. Bahse konu işlemin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
343 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi 274 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
344 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kaşlı Mahallesi, 1275 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin Beşinci Bölüm Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy Ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslar başlığı altında verilen 44. maddesi (Değişik:RG-2/9/1999-23804) İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan ve kamu eline geçmiş bir yola cephesinin bulunması şarttır. Parselden terk yoluyla yol oluşturulamaz. Çıkmaz sokaklara cephesi olan parseller ifraz edilemez. İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz hükmüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 45. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
345 Mersin, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 916 ve 977 parseller kapsamında, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekteki düzenleme alanı için hazırlanan sınır krokisinin ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
346 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yüksekoluk Mahallesi, O32-B-04-B-4 pafta, 114 ada 13 numaralı parselin A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
347 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kayrakeşlik Mahallesi 110 ada 3 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi, Mersin İl İdare Kurulunun 21.07.2004 tarih, 04/1763 sayılı kararı ile onaylanan mevzi imar planına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
348 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 0 ada 1501 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 0 ada 1501 numaralı parselin doğusunda A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 0 ada 1501 nolu parsel ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 0 ada 1501 numaralı parsel malikine satışına, satış işleminden sonra imar planlarına göre yola ve dereye giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
349 Bu nedenle, Mersin, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 1932 ve 2492 nolu parseller ve çevresi kapsamında, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekteki düzenleme alanı için hazırlanan sınır krokisinin ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
350 Turnuvada görev yapacak olan hakemlere ve federasyon görevlerine ödenmek üzere 75.000,00 TLnin, Güreş Federasyonuna ödenmek üzere ödül toplamının %5 i olan 10.100,00 TL federasyon harcının, turnuvada derece alan sporculara ödül olarak verilmek üzere toplam 202.000,00 TLnin belediyemiz bütçesinden ödenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
351 Sağlık Mahallesi 86019 Sokak No:52/A-54/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Hüsepoğlu Gıda Ltd. Ştiye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
352 Kurdali Mah. 212. Cad. No: 200 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Yusuf BOZBAĞa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
353 Turgut Türkalp Mah. 205. Cad. No: 24 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Mohamed ALİSMAİLe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
354 Akbelen Mah. Kuvayi Milliye Bulvarı no: 421 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Nimet SENDEye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
355 Selçuklar Mah. 90010 Sokak No: 53/1 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Servet BAYKARAya 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
356 Mersin İli, Toroslar İlçesi tapunun, Doruklu Mahallesi, 2233 parselde kayıtlı; Zemin Katı toplam 66,5 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Ali YILDIRIMa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
357 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çelebili Mahallesi, 163 numaralı parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
358 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Hamzabeyli Mahallesi, 165 ada 14 nolu parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
359 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 1092 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın B( ), C( ), D( ), E( ) ve F ( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, Gözne Belediye Meclisinin 07.06.1996 tarih, 06/4 sayılı kararı ile onaylanan mevzi imar planına ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
360 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi 340 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 340 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 340 ada A( ) nolu parselin ise 340 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
361 5393 sayılı Belediye Kanunu´nun 35. maddesine göre; 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü yapılacak olan encümen toplantısının, resmi tatile rastlaması nedeniyle sadece bu haftaya mahsus olmak üzere encümenin 29 Ağustos 2023 Salı günü saat:14.00de yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
362 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 440 numaralı satış yerinin Musa KURTLU adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
363 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 137 numaralı satış yerinin Serdar YAVUZ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
364 Kentimizde yayınlanan Hakimiyet gazetesinin 07/07/2023 tarih ve 22829 sayılı nüshasında 1 kez yayınlanmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17/a (Değişik pragraf:13.10.2022-7418/26 md.) maddesi hükümlerine göre 09.07.2023 tarihinde www.gulnarınsesi.com(İNT-000278)internet haber sitesinde de duyrulmuştur. Yapılacak işin niteliği, cinsi, miktarı: Toroslar İlçesi sınırlarında Tekstil/Giysi Atıklarının yeniden değerlendirilmesi amacı ile toplanması ve taşınması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
365 İlçemiz, Kepirli Mahallesi, Kepirli Sokak adresinde bulunan tapunun 1715 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi ait taşınmaz üzerine 147,80 m2 ebatlarında bahçe duvarı yapan Ali YILDIZ a3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 21.390,80.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 7.159,43.-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 21.390,80-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32. maddesine göre kaçak olarak yapılan 147,80 m2 ebatlarında bahçe duvarına ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
366 Mersin İli, Toroslar İlçesiKaşlı Mahallesi, 3 Ocak Caddesi, No:36 adresinde bulunan tapunun Kaşlı Köyü, 8527 ada, 16 parselde kayıtlı; Bodrum + Zemin + 2 katı toplam 400 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Bayram BUDAKa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
367 Tozkoparan Mahallesi 87014 Sokak üzerine faaliyet yürüten semt pazarında 601 numaralıpazar tezgahını işleten Celal ERCENK5957 sayılı kanunun 14/1-b Maddesine aykırı davrandığından dolayı 381,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
368 Tozkoparan Mah. 87007 Sokak ile 87014 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 555 nolu tezgah sahibi Haydar ARICIya 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
369 Tozkoparan Mah. 87007 Sokak ile 87014 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 622 nolu tezgah sahibi Feriha BOZa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
370 Çukurova Mahallesi 225. Cadde üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 225 nolu tezgah sahibi Mehmet Can ÇAĞLARa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
372 Tozkoparan Mah. 87007 Sokak ile 87014 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 643 nolu tezgah sahibi Ramazan DOĞANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
373 Tozkoparan Mah. 87007 Sokak ile 87014 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 614 nolu tezgah sahibi Hüseyin ÇOPURa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
374 Çukurova Mahallesi 225. Cadde üzerindefaaliyet yürüten kapalı semt pazarında 160 numaralıpazar tezgahını işleten Fadıl AKBOĞA5957 sayılı kanunun 14/1-b Maddesine aykırı davrandığından dolayı 381,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
375 Çukurova Mahallesi 225. Cadde üzerindefaaliyet yürüten kapalı semt pazarında 190 numaralıpazar tezgahını işleten Medet ÇELLİK5957 sayılı kanunun 14/1-b Maddesine aykırı davrandığından dolayı 381,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
376 Çukurova Mahallesi 225. Cadde üzerindefaaliyet yürüten kapalı semt pazarında 210 numaralıpazar tezgahını işleten Fahrettin AYDIN5957 sayılı kanunun 14/1-b Maddesine aykırı davrandığından dolayı 381,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
377 Çukurova Mahallesi 225. Cadde üzerinde faaliyet yürüten kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 163 nolu tezgah sahibi Davut TURANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
378 Yusuf Kılıç Mahallesi Aslan Sokak ile 83024 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 640 nolu tezgah sahibi Ramazan ŞEKERe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
379 Sağlık Mahallesi 86011 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 237 nolu tezgah sahibi Hasan ARICIya 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
380 Sağlık Mahallesi 86011 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 249 nolu tezgah sahibi Münir ARICIya 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
381 Yusuf Kılıç Mahallesi Aslan Sokak ile 83024 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 629 nolu tezgah sahibi Hatice DOĞANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
382 Yusuf Kılıç Mahallesi Aslan Sokak ile 83024 Sokak üzerindefaaliyet yürüten semt pazarında 628 numaralıpazar tezgahını işleten Abdulhakim KÖSEM5957 sayılı kanunun 14/1-b Maddesine aykırı davrandığından dolayı 381,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
383 Yusuf Kılıç Mahallesi Aslan Sokak ile 83024 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 552 nolu tezgah sahibi Adnan GÜNERe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
384 Yusuf Kılıç Mahallesi Aslan Sokak ile 83024 Sokak üzerindefaaliyet yürüten semt pazarında 617 numaralıpazar tezgahını işleten Nusrettin ARICI5957 sayılı kanunun 14/1-b Maddesine aykırı davrandığından dolayı 381,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
385 Yusuf Kılıç Mahallesi Aslan Sokak ile 83024 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 610 nolu tezgah sahibi İlyas ERDOĞANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
386 Yusuf Kılıç Mahallesi Aslan Sokak ile 83024 Sokak üzerindefaaliyet yürüten semt pazarında 579 numaralıpazar tezgahını işleten Fettah UYKULU5957 sayılı kanunun 14/1-b Maddesine aykırı davrandığından dolayı 381,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
387 Yusuf Kılıç Mahallesi Aslan Sokak ile 83024 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 567 nolu tezgah sahibi Reşit ÖZDEMİRe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığı ve 5957 sayılı Kanunun 14. maddesinin 3 fıkrasında; Bu maddede öngörülen idari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezaları her tekrar için iki katı olarak uygulanır hükmü gereği 1.498,00 TL para cezası yazılmasına, işyerinin ticari faaliyetten 15 gün yasaklanmasının(men) ilişkin konunun görüşülmesi. -
388 Sağlık Mahallesi 86011 Sokak üzerindefaaliyet yürüten semt pazarında 326 numaralıpazar tezgahını işleten Adil AKBULUT5957 sayılı kanunun 14/1-b Maddesine aykırı davrandığından dolayı 381,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
389 Yusuf Kılıç Mahallesi Aslan Sokak ile 83024 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 577 nolu tezgah sahibi Ercan SEVİMe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
390 Sağlık Mahallesi 86011 Sokak üzerindefaaliyet yürüten semt pazarında 267 numaralıpazar tezgahını işleten Mehmet GÜNEŞ5957 sayılı kanunun 14/1-b Maddesine aykırı davrandığından dolayı 381,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
391 Yusuf Kılıç Mahallesi Aslan Sokak ile 83024 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 573 nolu tezgah sahibi Berat DİREKe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
392 Sağlık Mahallesi 86011 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 277 nolu tezgah sahibi Nusret GÖNÜLDAŞa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
393 Sağlık Mahallesi 86011 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 276 nolu tezgah sahibi Süleyman ACARa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
394 Sağlık Mahallesi 86011 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 262 nolu tezgah sahibi Gurbet HERGÜLe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
395 Çukurova Mahallesi 225. Cadde üzerindefaaliyet yürüten kapalı semt pazarında 198 numaralıpazar tezgahını işleten Hediye AKKOYUN5957 sayılı kanunun 14/1-b Maddesine aykırı davrandığından dolayı 381,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
396 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 508 numaralı satış yerinin Cumali ETİZ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
397 Demirtaş 77034 Sokak No:15/A-1-2Toroslar/MERSİN adresinde bulunan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.ye Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5/30 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
398 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi pafta 196 ada 6 parsel ve 196 ada 19 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 196 ada 6 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 298.55 m² alanda 196 ada 6 parsel aleyhine 196 ada 19 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
399 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi, 203 ada 23 numaralı parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45 maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. Bahse konu işlemin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
400 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 23.N.1 pafta 4860 ada 1, 2 ve 3 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4860 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 4860 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
401 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 484 ada 7 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
402 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi, 23-L-II pafta 2750 ada 8 ve 9 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 2750 ada A ( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
403 Sağlık Mahallesi 86011 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 284 nolu tezgah sahibi Abdullah EKİNCİye 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
404 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çağlarca Mahallesi, 106 ada 44, 45, 46, ve 47 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
405 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yüksekoluk Mahallesi 144 ada 9 nolu parselin 144 ada A( ), B ( ), C ( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44 ve 45. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
406 Mersin ili, Toroslar İlçesi, Çopurlu Mahallesi 5. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 2. Kısım 11 ada ve çevresinde, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
407 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kaşlı Mahallesi, 9047 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünün 62. Maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
408 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arslanköy Mahallesi 104 ada 144 parsel ve 104 ada 106 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 104 ada 144 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 128.19 m² alanda 104 ada 106 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesine, 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
409 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Dalakdere Mahallesi, 706 numaralı parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. Bahse konu işlemin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
410 Halkkent Mahallesi Müfide İlhan Caddesi yanında bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 387 nolu tezgah sahibi Şahin ATAÇa5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
411 Halkkent Mah. Müfide İlhan Cad. üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 409 nolu tezgah sahibi Semra KURTLUya 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
412 Halkkent Mah. Müfide İlhan Cad. üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde;467 nolu tezgah sahibi Fatih YÜZDEMİRe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
413 Halkkent Mahallesi Müfide İlhan Caddesi yanında bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 396 nolu tezgah sahibi Mehmet Şirin GÜNEŞe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
414 Halkkent Mah. Müfide İlhan Cad. üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 415 nolu tezgah sahibi Abdulhamit SALHANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
415 Halkkent Mah. Müfide İlhan Cad. üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 454 nolu tezgah sahibi Zeynep ÖZHANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
416 Halkkent Mah. Müfide İlhan Cad. üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 448 nolu tezgah sahibi Nesih DEVEBOYNUya 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
417 Halkkent Mah. Müfide İlhan Cad. üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 413 nolu tezgah sahibi Levent SEVGİye 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
418 Halkkent Mah. Müfide İlhan Cad. üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 450 nolu tezgah sahibi Murat DEMİRe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
419 Halkkent Mah. Müfide İlhan Cad. üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 410 nolu tezgah sahibi Necmettin TALAYHANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
420 Halkkent Mah. Müfide İlhan Cad. üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 453 nolu tezgah sahibi Muzaffer İNALa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
421 Halkkent Mah. Müfide İlhan Cad. üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 397 nolu tezgah sahibi Nesullah UŞARa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
422 Halkkent Mahallesi Müfide İlhan Caddesi yanında bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 379 nolu tezgah sahibi Hüseyin KARa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
423 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 537 numaralı satış yerinin Mazlum AKTAY adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
424 Halkkent Mahallesi Müfide İlhan Caddesi yanında bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 394 nolu tezgah sahibi Mehmet KONUKa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
425 Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 149 nolu tezgah sahibi Abdurrazak ÇAĞLARa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
426 Halkkent Mah. Müfide İlhan Cad. üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 434 nolu tezgah sahibi Esat ÖĞRETMİŞe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
427 Halkkent Mahallesi Müfide İlhan Caddesi üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 447 nolu tezgah sahibi Abdurrahman BEYHANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
428 Halkkent Mahallesi Müfide İlhan Caddesi üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 425 nolu tezgah sahibi Ferman DEVEBOYNUna 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmei. -
429 Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan semt pazarında yapılan denetimlerde; 133 nolu tezgah sahibi Yusuf AYDINa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
430 Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan semt pazarında yapılan denetimlerde; 136 nolu tezgah sahibi Fatih PERÇUKa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
431 Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan semt pazarında yapılan denetimlerde; 132 nolu tezgah sahibi Ekrem KOÇAKa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
432 Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 120 nolu tezgah sahibi Bayram KOÇAKa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
433 Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 141 nolu tezgah sahibi Seyithan ÇAĞLARa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
434 Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 113 nolu tezgah sahibi İbrahim GÖKTAŞa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
435 Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 117 nolu tezgah sahibi Ömer GÜNERe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
436 Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 140 nolu tezgah sahibi Adnan EKİNCİye 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
437 Halkkent Mahallesi Müfide İlhan Caddesi üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 421 nolu tezgah sahibi Abdulbaki BUĞUTEKİNe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
438 Halkkent Mahallesi Müfide İlhan Caddesi üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 443 nolu tezgah sahibi Muhsin SALHANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
439 Halkkent Mahallesi Müfide İlhan Caddesi üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 427 nolu tezgah sahibi Seydi AÇILANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
440 Halkkent Mahallesi Müfide İlhan Caddesi üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 380 nolu tezgah sahibi Ali Ömer ÖZHANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
441 Halkkent Mahallesi Müfide İlhan Caddesi üzerinde bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 418 nolu tezgah sahibi Sadullah GÜÇe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
442 Halkkent Mahallesi Müfide İlhan Caddesi yanında bulunan kapalı semt pazarında yapılan denetimlerde; 381 nolu tezgah sahibi Heşin ARICIya 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
443 Zeki Ayan Mah. Kuvayi Milliye Bul. No:291/A Toroslar/Mersin adresinde bulunan Azat ÖZOĞULa Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5. maddesinin 32. Fıkrasına aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
444 İlçemiz Selçuklar Mahallesi, 212 Cadde, No:84 adresinde bulunan tapunun 4346 ada, 10 nolu parselde kayıtlı Ruhsatlı zemin+3 katlı yapının üzerine ruhsat ve eklerine aykırı olarak 80 m2toplam inşaatyapan Ali GÖDELEKe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 38.593,60.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 12.916,80- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 38.593,60-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
445 Mülkiyeti Belediyemize ait Arslanköy Mahallesi Atatürk Merkez Caddesi No:210/E, (Tapunun Arslanköy Mahallesi 273 ada, 1 parsel) adresinde bulunan 5 m² 1 Nolu ATM alanının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
446 Mülkiyeti Belediyemize ait Atlılar Mahallesi Atlılar Sokak No:71/A, (Tapunun Atlılar Mahallesi 204 ada, 9 parsel) adresinde bulunan 110 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
447 Mülkiyeti Belediyemize ait Buluklu Mahallesi Buluklu Caddesi No:14/A (Tapunun Buluklu Mahallesi 12 pafta, 537 parsel) adresinde bulunan 30 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
448 Mülkiyeti Belediyemize ait Değirmendere Mahallesi No:256/C (Tapunun Değirmendere Mahallesi 1 pafta, 135 ada, 34 parsel) adresinde bulunan 30 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
449 Mülkiyeti Belediyemize ait Demirtaş Mahallesi H. Okan Merzeci Bulvarı No:455/B adresinde bulunan 10 m² Büfenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
450 Mülkiyeti Belediyemize ait Gözne Mahallesi Elmalı Sokak No:1 (Tapunun Gözne Mahallesi 21 pafta, 1944 parsel) adresinde bulunan 60 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
451 Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelyayla Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No:9/B (Tapunun Evcili Mahallesi 193 ada, 62 parsel) adresinde bulunan 75 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
452 Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelyayla Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi No:9/D (Tapunun Evcili Mahallesi 193 ada, 62 parsel) adresinde bulunan 70,61 m² Dükkanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
453 : Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:78/B (Tapunun Evcili Mahallesi 40 pafta, 260 ada, 23 parsel) adresinde bulunan 40 m² Fırının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
454 Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:78/B (Tapunun Evcili Mahallesi 40 pafta, 260 ada, 23 parsel) adresinde bulunan 40 m² Fırının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
455 Mülkiyeti Belediyemize ait Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:78/B (Tapunun Evcili Mahallesi 40 pafta, 260 ada, 23 parsel) adresinde bulunan 40 m² Fırının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
456 : Mülkiyeti Belediyemize ait Musalı Mahallesi No:69/A (Tapunun Musalı Mahallesi 16 pafta, 1488 parsel) adresinde bulunan 90 m² Dükkan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
457 123233333333 -
458 Mülkiyeti Belediyemize ait Zeki Ayan Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi (Tapunun Toroslar Belediyesi Hizmet Binası önü) adresinde bulunan 5 m² 1 Nolu ATM Alanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
459 Mülkiyeti Belediyemize ait Zeki Ayan Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi (Tapunun Toroslar Belediyesi Hizmet Binası önü) adresinde bulunan 5 m² 2 Nolu ATM Alanı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/C Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi. -
460 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi 12929 ada 2 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12929 ada 2 numaralı parselin A ( ), B( ), C( ), D( ), ve E( ) numaralı parseller olarak 5(beş) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
461 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arslanköy Mahallesi 104 ada 144 parsel ve 104 ada 106 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 104 ada 144 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 128.19 m² alanda 104 ada 144 parsel aleyhine, 104 ada 106 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
462 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Aladağ Mahallesi 185 ada 14 parsel ve 185 ada 16 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 185 ada 14 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 34.71 m² alanda 185 ada 14 parsel aleyhine 185 ada 16 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
463 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 95 parsel ve 94 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 95 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 465.76 m² alanda 95 parsel aleyhine 94 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 95. ve 94. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
464 Hazırlanan 130 Nolu Belenkeşlik Mahallesi İmar Uygulaması İtiraz Dilekçesi İnceleme Raporunun kabulüne, ve bu raporda değerlendirilen dilekçedeki talebin reddine karar verilmiştir. -
465 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 301 numaralı satış yerinin Mehmet Sabır KURTAY adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
466 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 626 numaralı satış yerinin Ali METO adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
467 Yusuf Kılıç Mahallesi Aslan Sokak ile 83024 Sokak üzerine kurulan semt pazarında yapılan kontrolde; 636 nolu numaralı satış yerinde Kerem KAMALa 5957 sayılı kanunun 14/1-b Maddesine aykırı davrandığından dolayı 381 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
468 Belediye Başkanlığımızca Mustafa Kemal Mah. 98010 Sk. kenarına inşa edilen kapalı semt pazarında, Çağdaşkent Mah. Mimar Sinan Bul. kenarına inşa edilen kapalı semt pazarında ve Arpaçsakarlar Mah. 110090 Sokakta kurulmasına karar verilen semt pazarında faaliyet yürütmek isteyen vatandaşlarımızın başvurularının alınıp yönetmelik hükümlerine uygun olarak tahsis işlemlerinin yapılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
469 Belediye meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda Demirtaş Mah. 77034 Sokak üzerinde kurulan semt pazarında faaliyet yürütmek isteyen vatandaşlarımızın başvurularının alınıp yönetmelik hükümlerine uygun olarak tahsis işlemlerinin yapılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
470 Toroslar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığının, E-49468539-270.03.99-2167697 sayılı yazılarında, Işıktepe Mah. Işıktepe Sokak, NO: 72 adresinde bulunan Utopia Valley Turizm ve Gıda Ltd.Şti. ünvanlı iş yerinin, İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatında belirtilen çalışma saatlerine uyulmadığından dolayı; 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesinin (d) fıkrası uyarınca 7,393 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
471 Yapı Kontrol Müdürlüğünün 13.09.2023 tarih ve 138566 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucu, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çukurova Mahallesi, 85025 Sokak, No:65 adresinde bulunan tapunun 6948 ada, 22 parselde kayıtlı zemin katı 90 m2 2009 yılı öncesi yapıldığından para cezasından muaf olup; ruhsatsız olarak yapılan 15 m2lik inşaat yapan Hasan NALBANTa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 6.489,30.-TL. idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 1.816,50.-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 6.489,30.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32. maddesine göre kaçak olarak yapılan 15 m2 yapıya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
472 Yapı Kontrol Müdürlüğünün 13.09.2023 tarih ve 138560 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucu, Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arslanköy Mahallesi adresinde bulunan tapunun 209 ada, 1 parselde kayıtlı ruhsatsız toplam 187 m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yapıhakkında Bodrum+Zemin+1 katı toplam 187 m2lik 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden idari para cezası uygulanmayacağı ancak Bodrum+Zemin+1 katı toplam inşaat alanı187m2lik bu yapının ruhsata bağlanması için3194 sayılı İmar Kanununun32.maddesine göre (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
473 pazarlık -
474 Mersin İli Toroslar İlçesi Çopurlu Mahallesi 10 ada 5 ve 6 numaralı parseller; 11 ada 1, 3, 4 ve 5 numaralı parseller; 12 ada 1 ve 2 numaralı parseller ile 13 ada 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 163 Nolu Çopurlu Mahallesi İmar Uygulamasının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
475 Mersin ili Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 6589 ada 1, 2, 3 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 140 Numaralı Arpaçsakarlar Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğin 25. maddesine istinaden parselasyon planının onaylanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
476 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kerimler Mahallesi, 128 ada 1 numaralı parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
477 Söz konusu mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olan, ve aşağıda belirtilen parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) veya 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü (Arttırma) ihale ile satışlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli işlemlerin yapılması ve ihale ilanlarının yapılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
478 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 8624 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
479 Mersin ili, Arpaçsakarlar Mahallesi 9727 ve 10526 adalarda 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı olarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
480 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 197 ada 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 197 ada 5, 6, 7 ve 8 numaralı parsellerin 197 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
481 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi 12930 ada 1 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12930 ada 1 numaralı parselin A ( ), B( ) ve C( ) numaralı parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
482 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Hamzabeyli Mahallesi, 165 ada 9 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
483 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi, 10 pafta, 426 ve 427 nolu parsellerin (A) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan (A) numaralı parselin ise B( ), C( ) ve D( ) parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
484 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi 167 ada 27 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 167 ada 27 numaralı parselin A ( ), B( ) ve C( ) numaralı parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
485 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 6501 ada 5 ve 6 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 6501 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 6501 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
486 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 10417 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 10417 ada A ( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16.maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
487 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 1222 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
488 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 542 numaralı satış yerinin Gökhan ÇİÇEK adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
489 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 368 numaralı satış yerinin İbrahim ŞAHİN adına güncellenmesinin kabulüne. -
490 Encümenimizce yapılan İnceleme sonucunda; Toroslar Mah. 229. Cad. No:19/A Toroslar/Mersin adresinde bulunan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.ye Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5/30 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
491 Mevlana Mah. 213. Cad. No:86/A Toroslar/Mersin adresinde bulunan Şok Marketler Ticaret A.Şye Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5/30 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
492 Osmaniye Mah. Akbelen Bul. No:38/A Toroslar/Mersin adresinde bulunan Şok Marketler Ticaret A.Şye Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5/30 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
493 Soğucak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:170/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Cesur Kardeşler İnş. Mühendislik Mimarlık Gayrimenkul Harf. Nak. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Ştiye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 10 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
494 Korukent Mah. 96172 Sk. No:6 Toki İş Merkezi Toroslar/Mersin adresinde bulunan Mahmut ÖNER tarafından işletilen Kent Ekmek Fırını unvanlı işyerine Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin5/5 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
495 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi 12929 ada 3 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12929 ada 3 nolu parselin 12929 ada A ( ), B( ), C( ), D( ), E( ), F( ), G( ) ve H( ) nolu parseller olarak 8(sekiz) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
496 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yüksekoluk Mahallesi, O32-B-04-B-4 pafta 114 ada 13 numaralı parselin ifrazına ilişkin işlem dosyası Belediye Encümeninin 16.08.2023 tarih ve 383 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.Kabul edilen kararın ilk paragrafında 115 ada A( ) ve B( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazı talep edilmektedir. cümlesindeki 115 ada sehven yazılmış olup 114 ada A( ) ve B( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazı talep edilmektedir. şeklinde düzeltme kararının kabulüne. -
497 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 30, 34 pafta 2609 ve 2610 numaralı parselleri kapsayan alanda masrafları tapu malikleri tarafından karşılanmak üzere 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 124 Nolu Gözne Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre parselasyon planının onaylanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
498 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 10417 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 10417 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin 10417 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
499 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 6501 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin, 6501 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 6501 ada A( ) nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
500 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 1222 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
501 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Korucular Mahallesi, 104 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazına ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
502 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi, 24.M.3 pafta 3381 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
503 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye Mahallesi, 8621 ada 4 parselin kuzeyinde bulunan park ve yol olan kısımlar ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8621 ada 7 parsel olarak Toroslar Belediye Başkanlığı adına hiçbir suretle özel mülkiyete konu olmayacak şekilde Belediye Hizmet Alanı olarak ihdas edilen alan kadar planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16. ve 17. maddelerine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescilinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
504 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 0 Ada 3654 parsel ve çevresinde, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı olarak kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
505 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi 127 ada 138 parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 127 ada 138 nolu parselin Köy yerleşik alan sınırları dışındaki A( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.hükmü gereğince ayrılmasına, Ayırma işleminden sonra,138 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan B( ) kısmının C( ),D( ),E( ),F( ) ve G( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. Bahse konu işlemin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
506 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 12001 ada 3 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12001 ada 3 numaralı parselin A ( ), B( ) ve C( ) numaralı parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
507 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 12943 ada 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise 12943 ada B( ), C( ), D( ), E( ), F( ), G( ), H( ), I( ), İ( ), J( ), K( ), L( ) ve M( ) parseller olarak 13(onüç) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
508 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 12944 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise 12944 ada B( ), C( ), D( ), E( ), F( ), G( ), H( ), I( ), İ( ), J( ), K( ), L( ), M( ), N( ), O( ) ve Ö( ) parseller olarak 16(on altı) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
509 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bahçe Mahallesi 9553 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
510 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 4818 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4818 ada A ( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
511 Mersin İli Toroslar İlçesi Belenkeşlik Mahallesi 13 pafta 0 ada 871, 872, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 884, 913, 914, 1182, 1183, 1184, 1584, 1585, 1586 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 138 Nolu Belenkeşlik Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün)süre ile askıya çıkarılmasının kabulüne ilişkin konun un görüşülmesi. -
512 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, 123 ada 42 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5(beş) kısma ifrazının plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 45. ve 44. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. Bahse konu işlemin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2021 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
513 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi 203 parsel ve 202 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 203 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 137.61 m² alanda 202 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14 ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
514 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi 142 ada 19 ve 26 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise sınır düzeltmesi amacıyla B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
515 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, 101 ada 10 numaralı parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
516 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Musalı Mahallesi 1700 ve 1714 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise sınır düzeltmesi amacıyla B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
517 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Değirmendere Mahallesi, N33-D-16-C-1 pafta, 177 ada 2 numaralı parselin A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3 (üç)kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
518 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çandır mahallesi 307 ada 37 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi Köy yerleşik alan sınırları dışındaki A ( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.hükmü gereğince ayrılmasına, ayırma işleminden sonra, 307 ada 37 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının da B( ) parsel olarak ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. Ve 45.maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
519 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 159 ada 3 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) ve B( ) numaralı parsel olmak üzere 2 (iki) kısma ifrazının yapılıp yapılamayacağı hususunda Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.06.2023 tarih ve 17148 sayılı kurum görüşüne istinaden Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sorulmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
520 Belediye Encümenimizce alınan 23.12.2020/353 ve 23.12.2023/352 tarih ve sayılı kararların tekrar gözden geçirilerek iptal edilip edilmeyeceğinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
521 Çavuşlu Mahallesi Gözne Caddesi No:118/A Toroslar/MERSİN adresinde bulunan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.ye Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5/8 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
522 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 128 numaralı satış yerinin Salih TİMURTAŞ adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
523 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 510 numaralı satış yerinin Cumali ETİZ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
524 Çağdaşkent Mah. 229. Cad. C Blok No:8/1-A Toroslar/Mersin adresinde bulunan Şok Marketler Ticaret A.Şye Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5/30 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
525 Çağdaşkent Mah. Fatih Sultan Mehmet Bul. No:39/A-B Toroslar/Mersin adresinde bulunan Şok Marketler Ticaret A.Şye Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5/30 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
526 Demirtaş Mah. 77034 Sk. No:5/A Toroslar/Mersin adresinde bulunan Şok Marketler Ticaret A.Şye Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5/30 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
527 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 348 ada 1 parselde bulunan Belediyemize ait 101.00 m² (tamamı 2023.00 m²) hisse Belediyemiz Değer Tespit Komisyonunun 16.10.2023 tarihli kıymet takdir raporunda belirtildiği gibi m2 si 3.100,00 TL den olmak üzere 101.00x3.100,00=313.100.00 TL bedel ile Belenkeşlik Mahallesi 350 ada 1 parselde bulunan Belediyemize ait 393.00 m² (tamamı 3989.00 m²) hisse Belediyemiz Değer Tespit Komisyonunun 16.10.2023 tarihli kıymet takdir raporunda belirtildiği gibi m2 si 3.100,00 TL den olmak üzere 393.00x3.100,00=1.218.300.00 TL bedelle 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine istinaden parsel hissedarı olan Kadir HASANCAOĞLUna satışına ilişkin konunun görüşülmesi. -
528 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kayrakkeşli Mahallesi, Hacgediği Mevkii, No:14 adresindeki tapunun 538 parselinde kayıtlı ruhsat ve eklerine aykırı olarak 1.katı ve çatı katı toplam 227,50 m2 toplam inşaatyapan Melek DEMİRe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 47.840,98.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 9.184,98- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 47.840,98-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
529 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çopurlu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 110 ada, 1 parselde kayıtlı zemin katı toplam 120 m2 toplam inşaatyapan Derya NERGİZe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 80.546,41.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 19.375,20- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 80.546,41-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
530 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 255 numaralı satış yerinin Abdullah UĞUŞ adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
531 Yusuf Kılıç Mahallesi 83031 Sokak No:4 Toroslar / Mersin adresinde faaliyet gösteren Serkan KARABEYe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
532 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 167 numaralı satış yerinin Vedat KOÇAK adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
533 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 154 numaralı satış yerinin İbrahim ÇELİKBAŞ adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
534 Mülkiyeti belediyemize ait Arpaçsarlar Mahallesi 25 M IV pafta 11297 ada 1 nolu parselin (9.963,01 m2 arsa) satışa istekli çıkmadığından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43. maddesine göre idare yararı görüldüğü içinihalenin 15 gün içinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
535 Mülkiyeti belediyemize ait Arpaçsakarlar Mahallesi 25 M I pafta, 11303 ada 1 nolu parselin (13.350 m² - Arsa) satışına istekli çıkmadığından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43. maddesine göre idare yararı görüldüğü için ihalenin 15 gün içinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
536 Mülkiyeti belediyemize ait Arpaçsakarlar Mahallesi 25 M III pafta, 11328 ada 1 nolu parselin (8.937 m² - Arsa) satışına istekli çıkmadığından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43. maddesine göre idare yararı görüldüğü için ihalenin 15 gün içinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesine. -
537 Mülkiyeti belediyemize ait Arpaçsakarlar Mahallesi 25 M III pafta, 11332 ada 1 nolu parselin (6.748 m² - Arsa) satışına istekli çıkmadığından, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43. maddesine göre idare yararı görüldüğü için ihalenin 15 gün içinde pazarlıkla yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
538 Demirtaş Mah. 77081 Sokak No: 3 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Mesut GÜLMEZe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
539 Zeki Ayan Mahallesi 82037 Sokak No: 9/B-3 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Bülent ASLANTOSUNa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
540 Demirtaş Mah. 77017 Sokak No: 30/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Ahmet KAYANa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
541 Halkkent Mah. Oruç Reis Cad. 3015 Ada F Blok Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Nazif TOMAKa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
542 Kurdali Mah. 100030 Sokak No: 11/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Mohamad HAMMOUNDa1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
543 Yusuf Kılıç Mah. Kuvayı Milliye Cad. No:341/B Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Abdullah Akif TANa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
544 Yalınayak Mahallesi 102230 Sokak No: 11 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Tahir ÖNCÜye 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
545 Selçuklar Mahallesi 90050 Sokak No: 19 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Ali AHMADa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
546 Mevlana Mahallesi 101137 Sokak No: 13 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Yılmaz KAYAya 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
547 Demirtaş Mah. 77010 Sokak No: 9 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Hamdi İMAMOĞLUna 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
548 Mustafa Kemal Mahallesi 98020 Sokak No: 19 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Şahin AKGÜLe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
549 Selçuklu Mah. 90050 Sokak No: 23 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Mustafa TÜRKMENe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
550 Turunçlu Mah. 203. Cad. No: 44 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Melike İÇİNe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
551 Osmaniye Mah. 208. Cad. No:7/A Toroslar/Mersin adresinde bulunan Şok Marketler Ticaret A.Şye Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5/30 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
552 Hüseyin Okan Merzeci Mah. Karaisalı Cad. No:42/A-B Toroslar/Mersin adresinde bulunan Şok Marketler Ticaret A.Şye Toroslar Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 5/30 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
553 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 533 numaralı satış yerinin Hüseyin TAKAK adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
554 Yusuf Kılıç Mahallesi Aslan Sokak ile 83024 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 636 nolu tezgah sahibi Kerem KAMALa 5957 sayılı kanunun 13/1-j Maddesine aykırı davrandığı ve 5957 sayılı Kanunun 14. maddesinin 3 fıkrasında; Bu maddede öngörülen idari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezaları her tekrar için iki katı olarak uygulanır hükmü gereği 1.498,00 TL para cezası yazılmasına, satış yerinin 30 günfaaliyetten yasaklanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
555 Turnuvamız ile ilgili toplam ödenecek olan 61.065,00 TLolan görevli ücretlerinin belediyemiz bütçesinden karşılanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
556 Kabul edilen kararın ikinci paragrafında 8621 ada 4 parselin kuzeyinde bulunan park ve yol olan kısımlar ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8621 ada 7 parsel olarak Toroslar Belediye Başkanlığı adına hiçbir suretle özel mülkiyete konu olmayacak şekilde Belediye Hizmet Alanı olarak ihdas edilen alan kadar planda eşdeğer alan ayrılmış olup ifadesi sehven yazılmış olup 8621 ada 4 parselin kuzeyinde bulunan A( ) ile gösterilen alanın parktan ihdas edilerek Toroslar Belediye Başkanlığına tesciline, B( ) ile gösterilen alanın yoldan ihdas edilerek Toroslar Belediye Başkanlığı adına ihdasen tesciline ve ihdasen tescil edilen 8621 ada A( ) ve B( ) parsellerin 8621 ada C( ) parsel olarak tevhidi sonucunda bahse konu 8621 ada C( ) parselin Belediye Hizmet Alanı olarak Toroslar Belediye Başkanlığına hiçbir suretle özel mülkiyete konu olmayacak şekilde tescili işleminde planda ihdas edilen alan kadar eşdeğer alan ayrılmış olup şeklinde düzeltilmesine ilişkin konun görüşülmesi. -
557 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi adresinde bulunan tapunun 4395 parselde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerinede kayıtlı toplam 88,20 m2 toplam inşaatyapan İbrahim EKŞİye 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 53.652,42.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 5.694,19- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 53.652,42-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
558 Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Aladağ Mahallesi 202 ada 9 numaralı parselin A( ), B( ) C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
559 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi, 166 ada 22 nolu parselin (A) ve (B) nolu parsel olarak ifrazının Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü nün 12.10.2023 tarih ve 143065 sayılı görüşü, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünün 62.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
560 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çandır Mahallesi, 271 ada 4; 272 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12; 273 ada 1; 275 ada 1, 12; 278 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 24; 280 ada 8, 9, 16; 281 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6; 329 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 340 ada 1, 2, 3; 341 ada 1, 2, 3, 4; 342 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6; 343 ada 1, 2 ,3, 4, 5, 6; 344 ada 1, 9; 346 ada 1; 11749 ada 1; 11954 ada 7 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 99 Nolu Çandır Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
561 Mersin ili, 1. Etap Arpaçsakarlar ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planı 9383 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parselleri kapsayan alanda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
562 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 131 ada 1 ve 2 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 131 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 131 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
563 Mersin ili, Toroslar ilçesi, 2. Etap Arpaçsakarlar ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planında Mersin ili, 2. Etap Arpaçsakarlar ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planında, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
564 Mersin İli Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 9383 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 164 Nolu Arpaçsakarlar Mahallesi İmar Uygulamasının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
565 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Aladağ Mahallesi 199 ada 3 numaralı parselin A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
566 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 617 numaralı satış yerinin Abdulhamit SUNA adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
567 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 440 numaralı satış yerinin Ayvaz BUĞUTEKİN adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
568 Tozkoparan Mah. 209. Cadde ile 87045 Sokağın kesiştiği yol içerisine, pazarcı esnaflarından 298 nolu tahsis sahibi İlhan AKBULUTa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
569 Selçuklar Mahallesi 212. Cad. No: 200/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Yusuf ALTUNKALEMe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
570 Mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olan, ekli listede yazılı bulunan parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine istinaden Açık Teklif Usulü (Arttırma) veya 35/a maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü (Arttırma) ile satışlarına ilişkin konunun görüşülmesi. -
571 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43. maddesine göre idare yararı görüldüğü için 15 gün içerisinde pazarlıkla yapılmasına karar verilen 4 adet gayrimenkulün pazarlık usulü ile satışına ait dosyaların görüşülmesi için Encümenin 09.11.2023 Perşembe günü saat:16.30da toplanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
572 Arpaçsakarlar Mahallesi 25 M IV pafta, 11297 ada 1 nolu parselin (9.963,01 m² - Arsa) satışına ilişkin konunun görüşülmesi. -
573 Arpaçsakarlar Mahallesi 25 M I pafta, 11303 ada 1 nolu parselin (13.350 m2-Arsa) satışına ilişkin konunun görüşülmesi. -
574 Arpaçsakarlar Mahallesi 25 M III pafta, 11328 ada 1 nolu parselin (8.937 m2-Arsa) satışı ile ilgili dosyanın görüşülmesi için Komisyonumuz 09.11.2023 Perşembe günü saat 16:30da toplanmış olup söz konusu pna ilişkin konunun görüşülmesi. -
575 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yavca Mahallesi 108 ada 78 numaralı parselin A( ), B( ) C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin kararın görüşülmesi. -
576 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 120 ada 22 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 120 ada 22 nolu parselin 120 ada A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
577 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arslanköy Mahallesi 104 ada 144 parsel ve 104 ada 106 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 104 ada 144 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 101.53 m² alanda 104 ada 106 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
578 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Hamzabeyli Mahallesi 165 ada 30, 31, 32 ve 33 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 4(dört) kısma sınır düzeltmesi amacıyla ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
579 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 6586 ada 8 ve 9 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 6586 ada 8 ve 9 numaralı parsellerin 6586 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
580 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 10813 ada 2, 3, 4 ve 8 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 10813 ada 2, 3, 4 ve 8 numaralı parsellerin 10813 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
581 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yüksekoluk Mahallesi 146 ada 39 numaralı parselin A( ), B( ) C( ) ve D( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
582 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yüksekoluk Mahallesi 160 ada 29 numaralı parselin A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
583 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 155 ada 7 ve 8 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 155 ada A ( ) numaralı parsel olarak tevhidine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
585 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 479 numaralı satış yerinin Ayhan SAVAŞ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
586 Mersin İli, Toroslar İlçesi Selçuklar Mahallesi, 212. Cadde, No:84 adresinde bulunan tapunun 4346 ada, 10 parselde kayıtlı; Zemin+3 katın üzerine ruhsat ve eklerine aykırı olarak 80 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Ali GÖDELEKe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
587 Mersin İli, Toroslar İlçesi Çukurova Mahallesi, 85025 Sokak, No:65 adresinde bulunan tapunun 6948 ada, 22 parselde kayıtlı; Zemin Katı toplam 90 m2lik binaya ek olarak 15 m2 toplam 105 m2 yüzölçümünde inşaat yapan Hasan NALBANTa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
588 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çandır Mahallesi 260 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 4(dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
589 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çandır Mahallesi 259 ada 12 ve 13 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise B( ) ve C( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
590 İlçemiz Kepirli Mahallesi, Kepirli Sokak adresinde bulunan tapunun 1715 parselde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmaz üzerine ruhsatsız olarak toplam 147,80 m2 yüzölçümünde bahçe duvarı yapan Ali YILDIZa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
591 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arslanköy Mahallesi adresinde bulunan tapunun 249 ada, 15 nolu parselde kayıtlı hissedarlardan izin alınmadanBodrum+Zemin+1 katı toplam 187 m2 yüzölçümünde yapı Rüstem KURTa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
592 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 1437 ve 1438 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise B( ) ve C( ) parseller olarak sınır düzeltmesi amacıyla 2(iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
593 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 4743 ada 10 ve 11 nolu parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4743 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 4743 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
594 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 132 ada 18 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 132 ada 18 nolu parselin A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
595 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 1241 ada 8, 9, 10 ve 12 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 1241 ada A ( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
596 Toroslar İlçesi Kepirli mahallesi 12929 ada 3 nolu parselin ifrazına ilişkin işlem dosyası Belediye Encümeninin 04.10.2023 tarih ve 543 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.Kabul edilen kararda ‘ Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi 12929 ada 3 nolu parselin işlem dosyasına ait harç ve ücretler 03.10.2023 tarih ve CE-57345 nolu makbuz ile ödenmiş olup ilgi yazıda, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12929 ada 22 nolu parselin A ( ), B( ), C( ), D( ), E( ), F( ), G( ) ve H( ) nolu parseller olarak 8(sekiz) kısma ifrazı talep edilmektedir. cümlesi sehven yanlış yazılmış olup cümlenin ‘ Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi 12929 ada 3 nolu parselin işlem dosyasına ait harç ve ücretler 03.10.2023 tarih ve CE-57345 nolu makbuz ile ödenmiş olup ilgi yazıda, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12929 ada 3 nolu parselin A ( ), B( ), C( ), D( ), E( ), F( ), G( ) ve H( ) nolu parseller olarak 8(sekiz) kısma ifrazı talep edilmektedir şeklinde düzeltilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
597 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Musalı Mahallesi, 1617 numaralı parselin A( ) B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. Bahse konu işlemin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
598 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değnek Mahallesi, 125 ada 18 numaralı parselin A( ), B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
599 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi 108 ada 69 ve 77 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden F( )nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan F( )nolu parselin ise A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5(beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
600 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değnek mahallesi 117 ada 29 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi Köy yerleşik alan sınırları dışındaki A ( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.hükmü gereğince ayrılmasına, ayırma işleminden sonra,117 ada 29 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının da B( ),C( ),D( ) ve E( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
601 Mersin İli Toroslar İlçesi Buluklu Mahallesi 5 pafta 0 ada 155 parsel, Arpaçsakarlar Mahallesi O33-A-13-D-2-A pafta 164 ada 1, 2; O33-A-13-D-2-C pafta 6590 ada 2, 12,13 parsel O33-A13-D-2-D pafta 164 ada 3 parsel, 6590 ada 14 parsel, O33-A-13-D-2-A pafta 6590 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, O33-A-13-A-3-D pafta 9244 ada 1, 2 parsel; Resulköy Mahallesi 7-10 pafta 1055; O33-A13-D-2 pafta 0 ada 1335, 1336, 1337; 7 pafta 0 ada 725, 1388,; 9 pafta 0 ada 456, 457, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 10 pafta 0 ada 458, 470, 471, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 754, 755, 1268, 732, 733, 1277 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 1. Etap 132 Nolu Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
602 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değnek Mahallesi, 113 ada 1 numaralı parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
603 Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi ((1) Semt ve üretici pazarlarındaki satış yerleri tahsis yoluyla işletilir. … Satış yerlerinin işletilmesine yönelik işlemler, belediye encümeni kararı ile yapılır) Hükmü gereğince ekli listede adı, soyadı ve tezgah sayıları yazılı kişilerin tahsis işlemlerin yapılabilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
604 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 323 ve 659 numaralı satış yerinin Vesile GENÇ adınagüncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
605 Belediye Encümeni 19.06.2013 tarih ve 243 sayılı kararıyla, pazar yerlerinde satışına izin verilen gıda ve ihtiyaç maddelerinin listesini kabul etmiş, ancak geçen süre zarfında ürün çeşitliliğinin artması ve vatandaşlarımızın taleplerinde oluşan değişimler sebebiyle alınan encümen kararının güncellenmesi ihtiyaç haline gelmiştir. Bu sebeple; Pazaryerleri Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesinin 1. fıkrası gereği yazımıza ekli listede bulunan gıda ve ihtiyaç maddeleri listesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
606 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 378 numaralı satış yerinin Barış NAS adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
607 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 386 numaralı satış yerinin Maşallah KAR adına ve tezgah faaliyet türünün de Gıda Satışı (Bakkaliye) olarakgüncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
608 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 388 numaralı satış yerinin Abdurrahman BEYHAN adına ve tezgah faaliyet türünün de Sebze-Meyve Satışı olarak güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
609 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 390 numaralı satış yerinin Ali GENÇ adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
610 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 463 ve 465 numaralı satış yerlerinin Zeynep ÖZHAN adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
611 Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesi ((1) Semt ve üretici pazarlarındaki satış yerleri tahsis yoluyla işletilir. … Satış yerlerinin işletilmesine yönelik işlemler, belediye encümeni kararı ile yapılır) Hükmü gereğince ekli listede adı, soyadı ve tezgah sayıları yazılı kişilerin tahsis işlemlerinin yapılabilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
612 Toroslar ilçesi, Bahçe Mahallesi, 3141 ada 1 nolu parseldeyer alacak yapının Ticari- Depolama kullanım amaçlı, toplam yapı inşaat alanı ek vaziyet planında belirtildiği şekli ile 2 Blok ( her blok 9.25 m2) toplamda 196.50 m2, kat adedi 2 ve bina yüksekliği 7.50 metre olacak şekilde 10 yıl süre ile muvakkat yapı yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
613 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bahçe Mahallesi, 1308 ada 1 noluparselde yer alacak yapının Ticari- Depolama kullanım amaçlı, toplam yapı inşaat alanı ek vaziyet planında belirtildiği şekli ile 2 Blok ( her blok 9.25 m2) toplamda 196.50 m2, kat adedi 2 ve bina yüksekliği 7.50 metre olacak şekilde 10 yıl süre ile muvakkat yapı yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
614 Mersin ili, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 4897 ve 4900 adaları kapsayan sınırları ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
615 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 3. Kısımda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
616 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 2. Kısımda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
617 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi, 108 ada 175 numaralı parselin A( ) ve B( )nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
618 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 10817 ada 9 ve 10 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 10817 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 10817 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
619 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 893 numaralı parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
620 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Dalakdere Mahallesi 216 parsel ve 274 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSU nun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 216 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 176.72 m² alanda 274 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
621 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Tırtar Mahallesi, 127 ada 219 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. Bahse konu işlemin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne yapıldığına ilişkin konunun görüşülmesi. -