e-Devlet Kapısı

Toroslar BelediyesiEncümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
29/03/2023
Toplantı Saati
15:23
Toplantı Yeri
-
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Karaisalı Mahallesi O33A17C3B pafta, 9248 ada 1 ve 5 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 9248 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
2 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Horozlu Mahallesi, 133 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
3 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy mahallesi, 217 ada, 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmınına A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve İçel Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 02.08.1990 tarih ve 4/3924 sayılı ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
4 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Karaisalı Mahallesi 9 ada 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 9 ada 1 nolu parselin A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
5 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca mahallesi, 197 ada, 3 nolu parselin A ( ), B( ), C ( ) ve D ( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
6 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 4516 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4516 nolu parselin A( ) ve B( )nolu parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
7 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca mahallesi, 186 ada, 6 nolu parselin A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
8 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 107 numaralı satış yerinin Sahip GÖKTAŞ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
9 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 533 numaralı satış yerinin Bedran TAŞTEKİN adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
10 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 384 numaralı satış yerinin Hüseyin KAR adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
11 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 605 numaralı satış yerinin Kadir KONUK adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
12 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 300 numaralı satış yerinin İrfan AKBULUT adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
13 487 numaralı satış yerinin tahsisinin Lokman KOLUMAN adına, 524 numaralı satış yerinin tahsisinin ise İbrahim ULUSAL adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
14 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 151 numaralı satış yerinin Mehmet KOÇAK adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
15 535 numaralı satış yerinin tahsisinin Ramazan SALCAN adına, 550 numaralı satış yerinin tahsisinin ise Yusuf SALCAN adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
16 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 452 ve 454 numaralı satış yerlerinin Zeynep ÖZHAN adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
17 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 110 numaralı satış yerinin Zahide ÖZDEMİR adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
18 Pazar yerlerinin kuruluş günü ve çalışma saatleri ile ilgili olarak belediye encümenimizce daha önce 11.08.2021/190 ve 02.11.2022/557 tarih ve sayılı kararlar alınmış, ancak pazarcı esnaflarının bazı mahallelerde müşteri olmadığı gerekçesiyle faaliyet yürütmek istememeleri ve Belediye Meclisinin 01.11.2022 tarih ve 74 sayılı kararıyla Demirtaş Mah. 77034 Sokak üzerinde yeni bir semt pazarı kurulması sebebiyle alınan kararların tekrar gözden geçirilerek güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
19 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 459 ada 2 numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın ise A( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
20 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 8 pafta, 459 ada 6 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A ( ) ve B( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazına 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
21 Rusatsız olarak 1165 m2 yüzölçümünde inşaatı yapan Mersin Özgün Cam Pvc Yapı Malzemeleri İnşaat Mobilya Gıda Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti hakkında 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesine göre, 526.827,02 TL idari para cezası verilerek, ruhsat alınması için 30 gün süre tanınması, verilen 30 gün süre sonunda ruhsat alınmadığının tespit edilmesi durumunda, 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre yıkım yıkım kararı alınmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
22 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Doruklu Mahallesi, 2296 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3(üç) kısma ifrazına ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
23 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi, 3910 ada 19, 20, 21, 22, 23 ve 25 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3910 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 3910 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
24 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 368 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 368 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
25 Toroslar Belediyesi sorumluluk sınırlarında bulunan muhtelif noktalara Tekstil/Giysi Atıklarının Yeniden Değerlendirilmesi Amacı ile Toplanması ve Taşınması işinin KDV Hariç 1000.000,00 TL. bedelle (1 yıllık) WH İnternational Geri Dönüşüm İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. adına Mücahit KEMALOĞLUna 3 yıl süreyle kiraya verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
27 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi, 188 ada 6 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının, ilişkin plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. ve 45. Maddesi ile Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne göre yapıldığının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
28 Kurdali Mahallesi 212. Cad. No:171/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Ahmad SAMRAya 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
29 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 673 numaralı satış yerinin Nizamettin MANTAŞ adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
30 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 381 numaralı satış yerinin Heşin ARICI adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
31 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 261 numaralı satış yerinin Reşit ARICI adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
32 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 396 numaralı satış yerinin Zerya GÜNEŞ adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
33 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 419 ve 421 numaralı satış yerlerinin Abdulbaki BUĞUTEKİN adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
34 Yalınayak Mahallesi 102009 Sokak No:2/Z01 Toroslar/MERSİN adresinde bulunan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş.ye Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/8 maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
35 Mersin ili, Toroslar İlçesi, Çukurova Mahallesi, 85117 Sokak adresinde bulunan tapunun tapunun 4731 ada, 5 nolu parselde kayıtlı; zemin+1 toplam 263,75 m2 yüzölçümünde ruhsatsız inşaat yapan Metin ERTAŞa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
36 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği (Çapar) Mahallesi adresinde bulunan tapunun 150 ada, 8 nolu parselde Beyasettin TOPÇU adına kayıtlı; 177,25 m2 yüzölçümündeki alana ruhsatsız inşaat yapan Beyasettin TOPÇUya yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
37 Mersin ili, 1. Etap Arpaçsakarlar ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planı 1. Kısımda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı olarak kabulü ve bu düzenleme sınırıyla belirlenen sahada yapılacak imar uygulamasına ön izin verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
38 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi 257 ada 6 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi gibi 257 ada 6 numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın D( ), E( ), F( ), G( ) ve H( ) nolu parseller olarak 5(beş) kısma ifrazına ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
39 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Karaisalı Mahallesi, 2 ada 2 ve 3 parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 2 ada 2 ve 3 numaralı parselin güneyinde A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 2 ada 2 ve 3 nolu parseller ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 2 ada 2 ve 3 numaralı parsel maliklerine satışına ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
40 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 2047 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi İl İdare Kurulunun 31.12.1992 tarih ve 4/4873 sayı ile onaylanan mevzii imar planlarında yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkine ilişkin kararın 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
41 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi O33A13D2A pafta, 9720 ada, 9 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
42 Ruhsatsız olarak zemin+2 toplam 1.354,24 m2 yüzölçümünde inşaatı yapan Veysel YEŞİL hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre 932.004,30.-TL. idari para cezasının verilmesi, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 218.655,59.- TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 932.004,30.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının ruhsata bağlanabilmesi için 30(otuz gün) süre tanınması, 30 gün süre sonunda ruhsat alınmadığının tespit edilmesi durumunda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre yıkım yıkım kararı alınmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
43 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 2397 parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 2397 numaralı parselin doğusunda A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 2397 nolu parsel ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 2397 numaralı parsel malikine satışına, satış işleminden sonra imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
44 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 2396 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 2396 numaralı parselin güneyinde A( ) ile gösterilen kısmına karşılık planda eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, Toroslar Belediyesi adına ihdasen tescili yapılan A( ) parselinin 2396 nolu parsel ile B ( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan B( ) nolu parseldeki Toroslar Belediyesi hissesinin 2396 numaralı parsel malikine satışının 3194 sayılı İmar Kanunun 15., 16. ve 17. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
45 Mersin İli Toroslar İlçesi Evcili Mahallesi, 7 pafta, 227, 228 numaralı parseller; 10 pafta, 229, 336, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 numaralı parseller; 37 pafta, 102 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 numaralı parseller; 10 pafta, 102 ada, 16, 17, 18, 19 numaralı parseller; N32C25C1B-C pafta, 102 ada, 20, 21, 22, 23 numaralı parseller; 37 pafta, 233 ada, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 numaralı parseller; 32 pafta, 233 ada, 1, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25, 26 numaralı parseller; 37 pafta, 235 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı parseller; 38 pafta, 254 ada, 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 numaralı parseller; N33-2C25C2A pafta, 387 ada, 1 numaralı parsel ile N33-2C25C2A pafta, 388 ada, 1 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 129 Nolu Evcili Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesi ve aynı kanunun 18. maddesine ait arazi ve arsa düzenlemeleri hakkında yönetmeliğin 25.maddesine göre parselasyon planının onaylanmasının kabulüneilişkin konunun görüşülmesi. -
46 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi, 4696 ada 13 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
47 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 308 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın C( ), D( ), E( ) ve F ( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, Mersin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisince 09.03.2006 tarih, 59 sayılı kararı ile onaylanan mevzi imar planına ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
48 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 3914 ada 18, 19, 20 ve 27 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 3914 ada 18, 19, 20 ve 27 numaralı parsellerin 3194 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
49 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çapar Mahallesi 129 ada 3 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
50 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 1328 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi İl İdare Kurulunun 02.11.1989 tarih ve 4/5061 sayı ile onaylanan mevzii imar planlarında yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin görüşülmesi. -
51 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kerimler Mahallesi, 171 ada 11 nolu parselin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.01.2023 tarih ve 15821 sayılı kararı ve ekte A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünün 62. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
52 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 2 pafta 79 parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A ( ), B ( ), C ( ), D ( ) ve E ( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Belediye Encümenimizin 31.03.3021 tarih ve 87 sayılı kararına ek olarak plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. Maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifrazının sonucunda yola cepheli parseller oluşturulduğu ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve 169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
53 Mersin ili, 1. Etap Arpaçsakarlar ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planı 2. Kısımda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırıolarak kabulü ve bu düzenleme sınırıyla belirlenen sahada yapılacak imar uygulamasına ön izin verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
54 Ruhsatsız olarak tek katlı 448,80 m2 yüzölçümünde yapıyı yapan Lütfi BULUT hakkında, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesine göre 194.159,87.-TL. idari para cezasının verilmesi, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 54.349,68.- TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 194.159,87.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının ruhsata bağlanabilmesi için 30(otuz gün) süre tanınması, verilen 30 gün süre sonunda ruhsat alınmadığının tespit edilmesi durumunda, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine göre yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
55 Mersin ili, Arpaçsakarlar Mahallesi 140 ada 8 parsel ve yakın çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
56 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arrpaçsakarlar Mahallesi 9722 ada 3 ve 8 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 9722 ada 3 ve 8 numaralı parsellerin 9722 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
57 Mersin İli Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 176 ada 1 ; 177 ada 1 ; 4433 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ; 4434 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ; 4435 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ; 4436 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ; 4437 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ; 4462 ada 18 ; 4463 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 ; 4464 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ; 10839 ada 1 ve 11286 ada 1 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 131 Nolu Korukent Mahallesi İmar Uygulamasının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
58 Mersin İli Toroslar İlçesi Buluklu Mahallesi 5 pafta 0 ada 155 parsel, Arpaçsakarlar Mahallesi O33-A-13-D-2-A pafta 164 ada 1, 2; O33-A-13-D-2-C pafta 6590 ada 2, 12,13 parsel O33-A13-D-2-D pafta 164 ada 3 parsel, 6590 ada 14 parsel, O33-A-13-D-2-A pafta 6590 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, O33-A-13-A-3-D pafta 9244 ada 1, 2 parsel; Resulköy Mahallesi 7-10 pafta 1055; O33-A13-D-2 pafta 0 ada 1335, 1336, 1337; 7 pafta 0 ada 725, 1388,; 9 pafta 0 ada 456, 457, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 10 pafta 0 ada 458, 470, 471, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 754, 755, 1268, 732, 733, 1277 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 1. Etap 132 Nolu Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
59 Hazırlanan itiraz dilekçesi inceleme raporunun kabulüne ve bu raporda değerlendirilen dilekçedeki talebin reddine ilişkin konunun görüşülmesi. -
60 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi, 198 ada 86 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
61 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi , 341 ada 5 ve 6 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi gibi 341 ada 5 ve 6 numaralı parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın A( ) , B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
62 İlçemiz Buluklu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 7067 ada, 10 nolu parselde kayıtlı zemin+2 kat toplam 991 m2 inşaatyapan Hamit TURANa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 711.514,27-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
63 İlçemiz Kurdali Mahallesi, 100111 Sokak, No:2 adresinde bulunan tapunun 4787 ada, 1 nolu parselde kayıtlı zemin+1 kat toplam 281,25 m2 inşaatyapan Necmettin İNCEye3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 170.141,08-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
64 İlçemiz Çavuşlu Mahallesi, 89079 Sokak, No:6 adresinde adresinde bulunan tapunun 10782 ada, 3 parselde kayıtlı zemin+1 kat toplam 236,38 m2 inşaatyapan Mesut TEKDEMİRe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 149.364,90-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımının kabulüne. -
65 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi, 99008 Sokak adresinde bulunan tapunun 104 ada, 43 nolu parselde kayıtlı 1165 m2 inşaat yapan Mersin Özgün Cam Pvc Yapı Malzemeleri İnşaat Mobilya Gıda Sanayi ve Tic.Ltd.Şti ne yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
66 Akbelen Mahallesi 84054 Sokak ile Ziya Paşa Caddesi üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 124 numaralı pazar tezgahını işleten Salih TİMURTAŞa 5957 sayılı kanunun 14/1-c Maddesine aykırı davrandığından dolayı 1.547,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
67 Turgut Türkalp Mah. 79042 Sokak No:13 Toroslar / MERSİNadresinde bulunan Muhittin KULAKSIZaToroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/3 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
68 Tapunun Belenkeşlik Mahallesi, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 2616, 2706 numaralı parseller; 11940 ada, 7 numaralı parsel; 11941 ada, 7 numaralı parsel ile 11942 ada, 1 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan 130 nolu Belenkeşlik İmar Uygulaması Parselasyon Planının ek karar olarak alınmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
69 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Musalı Mahallesi, 292 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
70 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çağlarca mahallesi, 101 ada 77 ve 78 nolu parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan A ( ) nolu parselin ise B( ), C ( ) ve D ( ) nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
71 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 366 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 366 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin 366 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
72 Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Bahçe Mahallesi, 3142 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
73 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 4587 ada 1 ve 9 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 4587 ada 1 ve 9 numaralı parsellerin 4587 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
74 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 364 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 364 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin 364 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
75 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 365 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 365 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin 365 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
76 Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırı olarak kabulü ve bu düzenleme.sınırıyla belirlenen sahada yapılacak imar uygulamasına ön izin verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
77 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 196 ada 12 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
78 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yüksekoluk Mahallesi, 138 ada 12 nolu parselin A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
79 İlçemiz Tozkoparan Mahallesi, 87086 Sokak, No:3 adresinde bulunan tapunun 4880 ada, 1 nolu parselde zemin katı 125,96 m2, 1.katı 154 m2 toplam 279,96 m2 inşaatyapan Ömer HARMANCIya 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 163.830,33.-TL. para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
80 03 Nisan 2007 gün ve 26482 tarihli Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 500 adet Çöp Konteyneri temininde kullanılmak üzere 2.500.000 TL nakdi yardım talep edilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
81 İlçemiz Çopurlu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 8667 ada, 20 parselde kayıtlı toplam 1.354,24 m2 alana inşaat yapan Veysel YEŞİLe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
82 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 118 numaralı satış yerinin Cemil GÖKTAŞ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
83 Selçuklar Mahallesi 212. Cad. No:200 Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Recep BOZBAĞa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
84 Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 576 nolu tahsis sahibi Nadir AKBULUTa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749.000 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
85 Sağlık Mahallesi 86032 Sokak No: 5/A Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Ali İNANa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
86 Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 567 nolu tahsis sahibi Reşit ÖZDEMİRe 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749.000 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
87 Turgut Türkalp Mahallesi Akbelen Bul. No:23/C Toroslar / MERSİN adresinde bulunan Mustafa AYa Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/3 maddesine aykırı davrandığından Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
88 Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 591 nolu tahsis sahibi Abdullah KAYHANa 5957 sayılı kanunun 4/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749.000 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
89 Mevlana Mahallesi Gazi Osman Paşa Cad. No:31/A Toroslar/ Mersin adresinde bulunan Yeni Mağazacılık A.Ş.ye Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/3 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
90 Halkkent Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 556 nolu tezgah sahibi Süleyman ACARa 5957 sayılı kanunun 4/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749.000 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
91 Güneykent Mahallesi 94030 Sokak No:17/9 Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Hatice ÖZDEMİRe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
92 Demirtaş Mahallesi 203. Cad. No:115/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Yaşar ÇAKIRa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
93 Toroslar Mahallesi 92121 Sokak No:1/D Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Abdulcebbar KARABEĞe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına, işyerininticari faaliyetten yasaklanmasının (men)kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
94 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 520 ada 6,7,8,15,16 ve 17 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 520 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidine, tevhiden oluşan 520 ada A( ) nolu parselin ise 520 ada B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 4(dört) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
95 Mersin ili Toroslar ilçesi Resulköy Mahallesi 9 pafta 0 ada 406; Arpaçsakarlar Mahallesi 104 ada 1, 2, 3, 4 ve 5, 105 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, 106 ada 1, 2, 3 ve 4, 107 ada 1, 2, 3, 7 ve 8, 148 ada 9, 148 ada 11, 153 ada 16, 204 ada 1, 2, 3 ve 4, 205 ada 1, 2525 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11, 2529 ada 1 ve 2, 7277 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11, 9169 ada 1, 2, 3, 4 ve 7, 9170 ada 1, 2, 3, 4, 7, 8 ve 9, 9171 ada 1 ve 2, 10115 ada 5, 10116 ada 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15, 10447 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ve 60, 10448 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15, 10449 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parselleri kısmen veya tamamen kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 1. Etap 133 Nolu Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
96 Buluklu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 7044 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 297 m2, 1.katı 297 m2, 2. katı 297 m2, 3.katı 278 m2 ve 4.katı 278 m2 toplam 1447 m2inşaatyapan Leyla KAYAya 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 1.115.405,57.-TL para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
97 Çukurova Mahallesi, 85237 Sokak, No:2 adresinde bulunan tapunun 10688 ada, 1 parselde kayıtlı toplam 448,80m2 inşaatyapan Lütfi BULUTa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
98 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Selçuklar Mahallesi 90083 Sokak, adresinde bulunan tapunun 6116 ada, 8 parselde kayıtlı zemin katı 94 m2, toplam 94 m2 inşaatyapan Feyat GÜCÜYETERe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 61.577,53-TL para cezası yazılmasına, kaçak olarak yapılan inşaata ruhsat alması için bir aylık (30 gün) süre verilmesine 30 gün süre sonunda ruhsat almadığı tespit edilmesi durumunda 32. maddesine göre yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
99 Mersin, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi 215-216-225 parsel ve çevresinde, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekteki düzenleme alanı için hazırlanan sınır krokisinin ‘Düzenleme Sınırı na ilişkin konunun görüşülmesi. -
100 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 7107 ada 2,3 ve 5 numaralı parsellerin, 7107 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 7107 ada A( ) nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
101 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 14 pafta 122 ada 6 ve 7 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 122 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
102 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi O33A02D4A pafta 366 ada 3 ve 4 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 366 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
103 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi 164 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 164 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
104 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi 226 ada 4 numaralı parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 226 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
105 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Değnek Mahallesi N32C18C2D pafta 119 ada 45 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü 119 ada 45 nolu parselin Köy yerleşik alan sınırları dışındaki F( ) kısmının İmar kanunun 27.maddesinde belirtilen Köy yerleşik alan sınırının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı 5403 sayılı kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir. hükmü gereğince ayrılmasına, Ayırma işleminden sonra,119 ada 45 nolu parselin köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmının ise 119 ada A( ), B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
106 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, O33A01B4A pafta 203 ada 1 nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine İl Genel Meclisinin 05.10.2013 tarih ve 1782 sayılı kararı ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve 16. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
107 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Karaisalı Mahallesi 12189 ada 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi söz konusu parselin doğusunda A( ) ile gösterilen kısmına karşılık eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesine istinaden Toroslar Belediyesi adına ihdasen tesciline, ihdasen tescili yapılan A( ) parsel ile 12189 ada 1 nolu parselin B( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 12189 ada B( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanunun İmar Kanunun 15,16. ve 17. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
110 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101085 Sokak, No:7adresinde bulunan tapunun 8792 ada, 19 nolu parselde kayıtlıarsa üzerinezemin+1 katı 330 m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığıBelediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusundayapıhakkında 330 m2lik yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden idari para cezası uygulanmayacağı, yapılmakta olan aynı parsel içerisinde 440 m2 ruhsatsız olarak inşaat yapan Şakir İLKHANa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 306.050,83.-TL. idari para cezası yazılmasına, 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan zemin+4 kat= 770 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
111 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101082 Sokak, No:10 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 8792 ada, 18 nolu parselde kayıtlı arsa üzerinemevcut zemin+1 katın 250 m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yapıhakkında 250 m2lik yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden idari para cezası uygulanmayacağı, yapılmakta olan aynı parsel içerisinde 126 m2 ruhsatsız olarak inşaat yapan Ayşe ÇOBANa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 80.505,19.-TL. idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 16.275,42.-TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 80.505,19.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan zemin+2 kat=376 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
112 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 10182 Sokak, No:6 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 8792 ada, 16 nolu parselde kayıtlı arsa üzerine mevcut zemin+1 katın 265 m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yapıhakkında 265 m2lik yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden idari para cezası uygulanmayacağı, yapılmakta olan aynı parsel içerisinde 150 m2 ruhsatsız olarak inşaat yapan Tahirhan BALBUDAKa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 95.839,51.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 19.375,50.-TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 95.839,51.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan zemin+2 kat=415 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
113 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101082 Sokak, No:3 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 4291 ada, 12 nolu parselde kayıtlı arsa üzerine mevcut zemin+1 katın 275 m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yapıhakkında 275 m2lik yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden idari para cezası uygulanmayacağı, yapılmakta olan aynı parsel içerisinde 280 m2 ruhsatsız olarak inşaat yapan Maşuk KALABOYa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 178.900,42-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 36.167,60.-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 178.900,42-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan zemin+3 kat=555 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
114 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101080 Sokak, No:8 adresinde bulunan tapunun Yalınayak Mahallesi, 8792 ada, 14 nolu parselde kayıtlı toplam 150 m2 inşaatyapan Niyazi YAĞMURa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 95.839,51.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 19.375,50-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 95.839,51-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32. maddesine göre kaçak olarak yapılan 150 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
115 Korukent Mahallesi 243. Cad. K Blok No: 24/Z06 Toroslar/ Mersin adresinde bulunan Emin BİTKİNe Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesinin 5/13 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
116 Turgut Türkalp Mahallesi 79027 Sokak üzerinde faaliyet yürüten semt pazarında yapılan denetimlerde; 591 nolu tezgah sahibi Abdullah KAYHANa 5957 sayılı kanunun 14/1-a Maddesine aykırı davrandığından dolayı 749.000 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
117 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 229 numaralı satış yerinin Seyfettin ERDAL adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
118 Mersin Kahveciler Esnaf Odasının 01.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı yazıları doğrultusunda Ramazan ayı münasebetiyle Kahvehaneler, Kıraathaneler, İnternet SalonlarıÇay Ocaklarınınsahur vaktine kadar açık olmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
119 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 135 ada 4 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
120 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 4489 ada 19 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
121 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi, 203 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
122 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 237 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 237 ada 1 nolu parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2( iki) kısma ifrazı ve 237 ada 2, 3 ve 4 nolu parsellerin 237 ada C ( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan C( ) numaralı parselin ise D( ), E( ), F( ), G( ) ve H( ) nolu parseller olarak 5 (beş) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
123 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 2358 ve 2359 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü 2358 ve 2359 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan A( ) nolu parselin ise B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
124 Tapunun Mersin İli Toroslar İlçesi Buluklu Mahallesi 5 pafta 0 ada 155 parsel, Arpaçsakarlar Mahallesi O33-A-13-D-2-A pafta 164 ada 1, 2; O33-A-13-D-2-C pafta 6590 ada 1, 2, 12, 13 parsel O33-A-13-D-2-D pafta 164 ada 3 parsel, 6590 ada 14 parsel, O33-A-13-D-2-A pafta 6590 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, O33-A-13-A-3-D pafta 9244 ada 1, 2 parsel; Resulköy Mahallesi 7-10 pafta 1055; O33-A-13-D-2 pafta 0 ada 1335, 1336, 1337; 7 pafta 0 ada 725, 1388,; 9 pafta 0 ada 456, 457, 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 473, 10 pafta 0 ada 458, 470, 471, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 754, 755, 1268, 732, 733, 1277, O33- A-13-D-1-C pafta167 ada 4, 8 O33-A-13-D-2-D pafta 5, 15, 16, 21 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan 1. Etap 132 nolu Arpaçsakarlar İmar Uygulaması Parselasyon Planına ek karar olarak alınmasına ilişkin konun görüşülmesi. -
125 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yeniköy Mahallesi 219 ada 1 ve 2 nolu 7 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 219 ada A( ) nolu parselin ise 219 ada B( ) ve C( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
126 Tapunun Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 3 pafta 5 nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine Mersin İl Özel İdaresi İl Genel Meclisinin 09.01.2009 tarih ve 67 sayılı kararı ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve 16. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
127 Mersin ili, Toroslar İlçesi, Çopurlu Mahallesi 5. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Kısımda, Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
128 Mersin İli, Toroslar Kurdali Mahallesi, 100054 Sokak, No:21 adresinde bulunan tapunun Çavuşlu Mahallesi, 6656 ada, 12 nolu parselde kayıtlı toplam 192m2 inşaatyapan Hediye AKSINa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 122.674.57-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 24.800,64.- TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 122.674,57.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32. maddesine göre kaçak olarak yapılan 192 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
129 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kurdali Mahallesi, 100006 Sokak, No:5 adresinde bulunan tapunun Osmaniye Mahallesi, 1403 ada, 28 nolu parselde kayıtlı toplam 121,50 m2 inşaatyapan Sevgi AKDEMİRe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 83.823,59.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 15.694,15-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 83.823,59-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32. maddesine göre kaçak olarak yapılan 121,50 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
130 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kurdali Mahallesi, 100006 Sokak, No:5 adresinde bulunan tapunun Osmaniye Mahallesi, 1403 ada, 28 nolu parselde kayıtlı toplam 121,50 m2 inşaat yapan Sevgi AKDEMİRe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 83.823,59.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 15.694,15-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 83.823,59-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32. maddesine göre kaçak olarak yapılan 121,50 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
131 İlçemiz Çavuşlu Mahallesi, 89079 Sokak, No:6 adresinde bulunan tapunun 10782 ada, 3 nolu parselde kayıtlı toplam 236,28 m2 inşaatyapan Mesut TEKDEMİRe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
132 İlçemiz Kurdali Mahallesi, 100111 Sokak, No:2 adresinde bulunan tapunun 4787 ada, 1 nolu parselde kayıtlı toplam 281,25 m2 inşaatyapan Necmettin İNCEe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
133 İlçemiz Buluklu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 7067 ada, 10 nolu parselde kayıtlı toplam 991 m2 inşaatyapan Hamit TURANa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
134 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 02.08.2022 tarihli ve 4228007 sayılı yazısında; çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi gayeleri dâhilinde daha önce Bakan Olurları alınan kamu kurum kuruluşlar ile yerel yönetimlere ait tesis edilen yardımların iptal edildiği belirtilerek bahse konu yardımların 08.06.2022 tarih ve 31860 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destek İle İş Birliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında Türkiye Çevre Ajansı tarafından değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destek İle İş Birliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirmede Sıfır Atık Yönetim Sisteminin iyileştirilmesine, geliştirilmesine ve desteklenmesine katkı sağlamaya yönelik olarak Türkiye Çevre Ajansının 25.08.2022 Tarih ve 237 Sayılı Makam Oluruna istinaden 1.500.000 TL (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) nakdi yardım talep edilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
135 2872 sayılı Çevre Kanunu, 02/04/2015 tarih ve 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği ile 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine istinaden, Toroslar İlçesi Sınırları İçinde Tekstil/Giysi Atıklarının Yeniden Değerlendirilmesi Amacı İle Toplanması ve Taşınması İşinin 2886 Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri ve 35/c maddesine göre (Açık Teklif Usulü) arttırma ihale ile 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesine veihale ilanının basın ilan kurumunca belirlenecek yerel gazetelerde yayınlanmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
136 İlçemiz Demirtaş Mahallesi, 77030 Sokak, No:89adresinde bulunan tapunun 7266 ada, 42 parselde kayıtlı toplam 115,50 m2 inşaatyapan Seyfettin YAVUZa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 72.864,34.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 13.987,05.- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 72.864,34.-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
137 İlçemiz Demirtaş Mahallesi, 77097 Sokak, NO:4 adresinde bulunan tapunun 1272 ada, 6 nolu parselde zemin katı 120 m2, 1.katı 164,72 m2 ve 2.katı 164,72 m2 toplam 449,44 m2 inşaat yapan Musa YILDIZa yapı ruhsatı alması için 30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
138 Selçuklar Mahallesi, Çiftçiler Caddesi, No:161 adresinde bulunan tapunun 6141 ada, 6 nolu parselde zemin+2 toplam 825 m2 inşaatyapan İsmail TÜRKERİye yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
139 Kurdali Mahallesi 10022 Sokak No: 1 Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Recep BOZBAĞa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
140 Çavuşlu Mahallesi Gözne Cad. No:251/A Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Mert İLHANa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
141 Çavuşlu Mahallesi Gözne Cad. No:212/A Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Ali İMATa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
142 Kurdali Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bul. No:247/B Toroslar / MERSİNadresinde faaliyet gösteren Abdullatif SANCAKa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 581,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
143 Mithat Toroğlu Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi No:201 Toroslar/ Mersin adresinde bulunan Ekrem USLUya Toroslar Belediye Başkanlığı, Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 5/3 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görülmesi. -
144 Karaisalı Mah. Karaisalı Cad. No:127/A Toroslar / Mersin adresinde bulunan Akın BOZa ait işyerinde Açıkta Alkol Sunumu yaptığından dolayı; 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesinin (d) fıkrası uyarınca 7,393.00 TL para cezası yazılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -