e-Devlet Kapısı

Toroslar BelediyesiEncümen Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye encümeninin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Encümen Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
27/03/2024
Toplantı Saati
14:42
Toplantı Yeri
-
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Arpaçsakarlar Mahallesi, 11279 ada 1 nolu parselin (29.538 m² - Arsa) satışı ile ile ilgili dosyanın görüşülmesi için Komisyonumuz 04.01.2024 Perşembe günü saat 10:00datoplanmış olup söz konusu parselin satışına istekli çıkmadığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
2 aaaaaaa -
3 aaaaaaaaaaaaa -
4 Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı F Blok No: 93/B Toroslar/ Mersin adresinde bulunan Mustafa GÜNEŞe Toroslar Belediye Başkanlığı, Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 5/3 maddesine aykırı davrandığından Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 1.295,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
5 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 129 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 129 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
6 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, O33-A-13-D-2-A pafta 9719 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 9719 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
7 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 662 ada 8 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
8 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Alanyalı Mahallesi 108 ada 11, 99 ve 100 nolu parsellerin (A) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan (A) numaralı parselin ise B( ) ve C( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
9 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çağlarca Mahallesi, 120 ada 43 nolu parselin 120 ada A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddesine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
10 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 198 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 198 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 198 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
11 Mersin İli Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 9727 ada 2, 3, 4, 5 numaralı parseller ile 10526 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 170 Nolu Arpaçsakarlar Mahallesi İmar Uygulamasının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
12 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye Mahallesi, 1116 ada 12 ve 13 parsellerin doğusunda Mersinli Ahmet Bulvarına cephe ekli krokide A( ) ve C( ) ile gösterilen yol olan kısımlar yoldan ihdas edilerek Toroslar Belediye Başkanlığı adına ihdasen tesciline ve B( ) ile gösterilen park olan kısmın parktan ihdas edilerek Toroslar Belediye Başkanlığı adına ihdasen tesciline ve ihdasen tescil edilen A( ), B( ) ve C( ) parsellerin D( ) parsel olarak tevhidi sonucunda oluşan bahse konu D( ) parselin Belediye Hizmet Alanı olarak Toroslar Belediye Başkanlığı adına hiçbir suretle özel mülkiyete konu olmayacak şekilde tescili işleminde planda ihdas edilen alanlar kadar imar planında eşdeğer alan ayrılmış olup 2644 sayılı tapu kanununun 21. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15, 16. ve 17. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
13 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çopurlu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 110 ada, 1 nolu parselde kayıtlı mülkiyeti Derya NERGİZe aitmevcut zemin katı ruhsatsız olarak toplam 120 m2 yüzölçümünde yapıyı yapan Derya NERGİZe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
14 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 953 numaralı satış yerinin Yusuf ERDOĞAN adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
15 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 847 numaralı satış yerinin Fehmi ADIGÜZEL adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
16 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 142 numaralı satış yerinin Murat DEMİR adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
17 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 152 numaralı satış yerinin Halit AFŞİN adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
18 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 487 ve 812 numaralı satış yerlerinin Yücel KARADAĞ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
19 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 762 numaralı satış yerinin Emre GÖKTAŞ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
20 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 654 numaralı satış yerinin Onur ÖNER adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
21 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 915 numaralı satış yerinin Muhammet BEYHAN adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
22 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 617 numaralı satış yerinin Hasan SUNA adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
23 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çandır Mahallesi 267 ada 1 ve 2 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3194 sayılı imar kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden A( ) nolu parsel olarak tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
24 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 8255 ada 2 ve 3 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 8255 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
25 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi, 166 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
26 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 7968 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
27 Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda DOP miktarında ve dosyanın teknik incelenmesi sonucunda herhangi bir hatanın bulunmadığına ilişkin konunun görüşülmesi. -
28 Mersin, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 2. Etap 167 Nolu İmar Uygulaması kapsamında, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekteki düzenleme alanı için hazırlanan sınır krokisinin ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
29 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 4895 ada 10, 11 ve 12 parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4895 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 4895 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
30 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi, 111 ada 26 numaralı parselin A( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
31 Mersin ili, Toroslar İlçesi, Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi 23.K.I ve 23.K.II paftalar, 7104 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller ile 7105 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı parselleri kapsayan, sınırları ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekli Düzenleme Sınır Krokisinde belirtilen sınırın, Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
32 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 223 ada 121 ve 122 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak, Toroslar İlçe Tarım Müdürlüğünün 23.01.2024 tarih ve 21575 sayılı görüşünde de belirtildiği gibi tarla olması koşuluyla tevhidinin Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünün 62. maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
33 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye Mahallesi 4507 ada 8 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
34 Temizlik İşleri Müdürlüğünün ilgi sayılı yazısına istinaden bütçesine 46.33.46.35.00.05.01.00.05.06.01.04.01 Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil) ödenek tertibinin eklenerek bu tertibe yazı ekindeki tabloda belirtilen harcama kalemine aktarma yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
35 Kamyonetin alınabilmesi için T cetvelinin oluşturulması amacıyla gerekli kararın alınabilmesiiçin 2024 mali yılı bütçesinin T cetveline eklenmesinin kabulüne,Belediye Meclis toplantısında görüşülmesi içinevrakın Belediye Başkanlığına sunulmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
36 Mersin İli, Toroslar İlçesi, 207 CADDE, 87089 Sokak, No:102 adresinde bulunan tapunun 4884 ada, 16-17 parsellerde kayıtlı ruhsatsız 400 m2 inşaat yapan Abdullah BİLENe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 182.736,01.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 58.128,00- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 182.736,01-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
37 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 9439 ada 12 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
38 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Dalakdere Mahallesi 101 ve 278 nolu parsellerin (A) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan (A) numaralı parselin ise B( ) ve C( ) parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
39 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi 12927 ada 1 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12927 ada 1 nolu parselin 12927 ada A ( ), B ( ) ve C ( ) nolu parseller olarak 3 (üç) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
40 Mersin İli Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 116 ada 2, 4, 5, 6, 7 ; 118 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 124 ada 3, 4, 5; 181 ada 1 ; 183 ada 1 ; 4951 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; 8244 ada 1, 2, 3, 4 ; Yalınayak Mahallesi 4480 ada 6, 7, 8, 11, 12 ; 5799 ada 1 ; 5800 ada 1, 2, 4 ; 8105 ada 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19 ; 8110 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ; 8111 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 8115 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6; 8259 ada 7; 8261 ada 1, 2, 3 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 149 Numaralı Arpaçsakarlar Mahallesi Parselasyon Planının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19.maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
41 Mersin İli Toroslar İlçesi Çavuşlu Mahallesi 23.K.I ve 23.K.II paftalar, 7104 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı parseller ile 7105 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 171 Nolu Çavuşlu Mahallesi İmar Uygulamasının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
42 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Mahallesi 3911 ada 16 ve 17 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 3911 ada A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
43 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Belenkeşlik Mahallesi 1539 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
44 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 964 numaralı satış yerinin Kadir İNAN adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
45 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 894 numaralı satış yerinin Nedim KAMAL adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
46 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 470 numaralı satış yerinin Gürgin AKASYA adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
47 Kaşlı Mahallesi 108006 Sokak No: 10 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Servet YILMAZa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 2.052,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
48 Yusuf Kılıç Mahallesi 83031 Sokak No: 4 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Serkan KARABEYe 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 2.052,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
49 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi,uygulama sonrası hibe edilen (bağış) kapsamında alınan parsellerin hangi şartlarda D.O.Pda kullanıp kullanılmayacağı hususunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına görüş sunulmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
50 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Musalı Mahallesi, 1347 nolu parselin A( ), B( ) ve C( ) nolu parseller olarak 3(üç) kısma ifrazının plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. Bahse konu işlemin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne yapıldığının görüşülerek karar alınmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
51 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çelebili Mahallesi 137 parsel ve 235 numaralı parsellerin LİSANSLI HARİTA KADASTRO BÜROSUnun hazırlamış olduğu değişiklik tasarımında beyan ettiği ve 137 parsel üzerinde (A) ile gösterilen 160.76 m² alanda 235 parsel lehine geçit hakkının tesis edilmesinin 3194 sayılı İmar Kanununun 14. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
52 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi adresinde bulunan tapunun 1784 parselde mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın üzerine zemin kat 280 m2 ile 143 m2 toplam 423 m2 inşaat yapan Yusuf KARAKURTayapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
53 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi adresinde bulunan tapunun 1776 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazineye ait taşınmazın üzerine zemin kat 72 m2 inşaat yapan Ayfer KOÇ YIKILMAZayapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
54 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yeniköy Mahallesi adresinde bulunan tapunun 181 ada, 7 parselinde kayıtlı ruhsatsız zemin kat 117 m2 ve 1. katı 117 m2 toplam 234 m2 inşaat yapan Mustafa BOZKULAKa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 208.549,17.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 19.531,98- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 208.549,17-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
55 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği(Çapar) Mahallesi adresinde bulunan tapunun 509 ada, 12 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taşınmazın üzerine kayıtlı ruhsatsız bodrum 21 m2 ve zemin kat 61,50 m2 toplam 82,50 m2 inşaat yapan Duran YÜKSELa3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 71.403,49.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 320,10- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 71.403,49-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
56 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 81032 sokak adresinde bulunan tapunun 4843 ada, 4 nolu parselde kayıtlı ruhsatsız bodrum 108 m2 inşaat yapan İsmihan ŞİMŞEKe3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 107.521,10.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 20,282,40- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 107.521,10-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
57 İlçemiz Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101061 Sokak, No:4 adresinde bulunan tapunun 9074 ada, 9 nolu parselinde kayıtlı arsa üzerine zemin katı 130 m2lik mevcut binanın 17/12/2009 tarihinden önce yapıldığı Belediyemiz emlak kayıtlarından da anlaşılmakta olup buna istinaden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşleri doğrultusunda 130 m2lik yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden idari para cezası uygulanmayacağı, yapılmakta olan aynı parsel içerisinde 80 m2 ruhsatsız olarak inşaat yapan Talip ÖZLÜye 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 77.975,66.-TL. idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 13.354,40.-TL. tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 77.975,66.-TL. idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) 32.maddesine göre kaçak olarak yapılan zemin+1 kat= 210 m2 binaya ruhsat alması için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
58 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Halkkent Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı, No:7/C adresinde bulunan tapunun 2980 ada, 1 parselde kayıtlı ruhsat ve eklerine aykırı olarak 240 m2 eklenti yapan Rıdvan EKİNCİye3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 146.975,70.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 60,096,00- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 146.975,70-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
59 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 10127 Sokak, No:4 adresinde bulunan tapunun 7272 ada, 12 parselinde kayıtlı ruhsatsızzemin katı 204 m2, 1.katı 247 m2, 2.katı 247 m2, 3.katı 247 m2 ve toplam 945 m2 inşaat yapan Raşide YALÇINa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 1.005.902,92.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 157,748,85- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 1.005.902,92-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
60 Yusuf Kılıç Mahallesi 83031 Sokak No: 4/A Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Ahmet DAĞLIya 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 2.052,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)ine ilişkin konunun görüşülmesi. -
61 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 553 numaralı satış yerinin Ali Sembol NERGİZ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
62 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 863 numaralı satış yerinin Abdulmenaf TURHAN adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
63 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 870 numaralı satış yerinin Gülüzar YILDIZ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
64 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kerimler Mahallesi 130 ada 9, 10 ve 16 nolu parsellerin (A) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan (A) numaralı parselin ise B( ), C( ), D( ) ve E( ) parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
65 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yalınayak Mahallesi 8112 ada 9, 10, 11, 12 ve 13 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) nolu parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
66 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 12318 ada 3 nolu parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12318 ada 3 nolu parselin A ( ), B( ), C( ), D( ), E( ), F( ), G( ) ve H( ) nolu parseller olarak 8 (sekiz) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
67 Mersin ili Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 11402 ada 5 ve 6 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 11402 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne. -
68 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 466 ve 468 numaralı satış yerlerinin Muhammet Ali YILMAZ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
69 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 198 ve 200 numaralı satış yerlerinin Haşim ERBEK adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
70 Satış yerlerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi şartıyla, 967 numaralı satış yerinin 3 metrekarelik kısmının Mehmet Şirin ERBEK adına tahsisli 968 nolu satış yerine eklenerek, işgaliye tahakkuklarının buna göre yeniden güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
71 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 455 numaralı satış yerinin Musa TAŞKIN adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
72 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği(Çapar) Mahallesi, Aktaş Caddesi adresinde bulunan tapunun Çapar Mahallesi, 286 ada, 13 parselde kayıtlı ruhsatsız 72 m2 inşaat yapan Abdullah ÇİÇEKÇİOĞLUna 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 48.110,26.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 9,014,40- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 48.110,26-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
73 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çağdaşkent Mahallesi, 93044 Sokak, No:7 adresinde bulunan tapunun 3978 ada, 32 parselde kayıtlı zemin kat 130 m2, 1. kat 130 m2, 2. kat 130 m2 ve toplam 390 m2 inşaat yapan Nevriz ÇABUKayapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
74 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, 98047 Sokak, No:14 adresinde bulunan tapunun 3196 ada, 1 parselinde kayıtlı hissedarlardan izin alınmadan zemin kat 106,25 m2, 1. kat 106,25 m2, 2. kat 106,25 m2 3. kat 106,25 m2 4. kat 106,25 toplam 531,25 m2 inşaat yapan Atil KABAyayapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
75 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Resulköy Mahallesi adresinde bulunan tapunun Resulköy Mahallesi, 666 parselde kayıtlı ruhsatsız 96 m2 inşaat yapan Taner ORAKÇIya 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 73.152,45.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 776,64.- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 73.152,45-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
76 Söz konusu karar 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince alınmış olduğundan iptal edilmesinin uygun olmadığına karar verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
77 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi , N33D22D4A pafta, 359 ada, 12 ve 13 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 359 ada, 12 ve 13 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 359 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
78 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye Mahallesi, 1123 ada, 1 ve 13 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 1123 ada, 1 ve 13 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 1123 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
79 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye Mahallesi 4505 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
80 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı Mahallesi, 174 ada, 3 ve 4 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 174 ada, 3 ve 4 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 174 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
82 Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı F Blok No: 93/B Toroslar/ Mersin adresinde bulunan Mustafa GÜNEŞe Toroslar Belediye Başkanlığı, Emir ve Yasakları Yönetmeliğinin 5/3 maddesine aykırı davrandığındanKabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 2.052,00 TL para cezası yazılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
83 Çopurlu Mahallesi Merkez_7 Sokak No: 119/3 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Mehmet Ali AVCIya 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden 21.176,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men)e ilişkin konunun görüşülmesi. -
84 Söz konusu karar 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince alınmış olduğundan iptal edilmesinin uygun olmadığına karar verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
85 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Güzelyayla Mahallesi adresinde bulunan tapunun 260 ada, 28 parselde kayıtlı ruhsatsız 18 m2 inşaat yapan Muharrem EŞe 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 16.605,64.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 2.065,86.- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 16.605,64-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
86 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği Mahallesi adresinde bulunan tapunun 286 ada, 13 parselde kayıtlı hissedarlardan izin alınmadanzemin katı 88 m2, 1.katı 88 m2 ve 2.katı 88 m2 toplam 264 m2 inşaat yapan Raziye ALTUĞLUya 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 267.627,98.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 33.052,80.- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 267.627,98-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
87 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kaşlı Mahallesi, 107030 Sokak, No:6 adresinde bulunan tapunun 7155 ada, 14 parselde kayıtlı 183 m2 bahçe duvarı yapan Sedat BOZKURT ve Mehmet ATMACAya 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 129.916,84.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 30.548,19.- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 129.916,84-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
88 Mersin ili, Akdeniz ilçesi, İhsaniye Mahallesi 536 ada 345 ve 346 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü 536 ada 345 ve 346 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 536 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
89 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 12319 ada 1 nolu parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 12319 ada 1 nolu parselin A ( ), B( ), C( ), D( ), E( ), F( ), G( ), H( ), K( ), L( ) ve M( ) nolu parseller olarak 11 (on bir) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
90 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye Mahallesi 5047 ada 9 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısımların kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
91 Geri dönüşüm imar uygulaması ve geri dönüşümün yapıldığı kadastral parselleri kapsayan, sınırları ekli tahdit krokisinde belirtilen alanda yeniden imar uygulaması yapılmasına ön izin verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
92 Mersin Kahveciler Esnaf Odasının 24.01.2024 tarih ve 2024/4 sayılı yazıları doğrultusunda Ramazan ayı münasebetiyle Kahvehaneler, kıraathaneler, İnternet SalonlarıÇay Ocaklarınınsahur vaktine kadar Ramazan ayı süresince açık olmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
93 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 974 numaralı satış yerinin İsmail AKIN adına ve faaliyet türünün de sebze meyve satışı olarak güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
94 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 904 numaralı satış yerinin İlhan AKAGÜNDÜZ adına güncellenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
95 Mersin İli, Toroslar İlçesi,Buluklu Mahallesi adresinde bulunan tapunun 5376 ada, 6 parselde kayıtlı Hissedarından izin alınmadan 132 m2 inşaat yapan Recep CABAya 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 137.721,05.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 27.541,80.- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 137.721,05-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
96 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi adresinde bulunan tapunun 1775 parselde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazineye ait taşınmazın üzerine zemin kat +1 kat toplam 193,10 m2 bina yapan Aynur ERSOYayapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
97 Mersin, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 1. Etap 2. Kısım 133 Nolu Nolu İmar Uygulaması kapsamında, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekteki düzenleme alanı için hazırlanan sınır krokisinin ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
98 Mersin, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 1788 parsel ve çevresi İmar Uygulaması kapsamında, belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılacak olan imar uygulamasında, ekteki düzenleme alanı için hazırlanan sınır krokisinin ‘Düzenleme Sınırına ilişkin konunun görüşülmesi. -
99 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Gözne Mahallesi 23 pafta, 12843 ada 1 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ), B( ), C( ), D( ), E( ) ve F( ) parseller olarak 6 (altı) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
100 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Evcili Mahallesi 351 ada 1 nolu parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 351 ada 1 nolu parselin A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
101 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çandır Mahallesi 278 ada 19 numaralı parselin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi imar planlarına göre yola giden kısmının kamuya bedelsiz terkinden sonra kalan kısmın A( ) ve B( ) parseller olarak 2(iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. Maddelerine, Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne, Mersin İl Genel Meclisinin 14.11.2013 tarih, 1959 sayılı kararı ile onaylanan mevzi imar planına ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45.maddelerine ilişkin konunun görüşülmesi. -
102 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Yavca Mahallesi 113 ada 9 ve 15 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi A( ) numaralı parsel olarak tevhidine ilişkin kararın Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 6. Bölümünün 62. maddesine, ilişkin konunun görüşülmesi. -
103 Mersin ili Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 4953 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 4953 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
104 Mersin İli Toroslar İlçesi Çandır Mahallesi 225 ada 9 ve 10 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 172 Nolu Çandır Mahallesi İmar Uygulamasının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
105 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Bekiralanı mahallesi 214 ada 4 numaralı parsel üzerinde Ç.E.A.Ş. lehine olan irtifak hakkının terkini işlemine esas, eskisi Bekiralanı mahallesi 100 numaralı parselin ifrazından oluşan 214 ada ve 215 ada arasında, ekteki işlem dosyasında A( ) harfi ile gösterilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında (yol) olarak işaretlenmiş olan kısmın 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. maddesi ve Türk Medeni Kanunun 999. maddesine istinaden ihdas edilerek yol vasfıyla Belediyemiz adına tescil edilmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
106 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çopurlu Mahallesi, 1367 parsel ile 1351 parselde kayıtlı mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların üzerine toplam 657,75 m2lik inşaat yapan Kemal ÖZTÜRKeyapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
107 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çukurova Mahallesi, 85234 Sokak, No:6 adresinde bulunan tapunun 151 ada, 1 parselinde kayıtlı 729 m2 inşaat yapan İskender ÇELİKe yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
108 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çukurova Mahallesi, 85147 Sokak, No:3 adresinde bulunan tapunun 155 ada, 7 parselinde kayıtlı 432 m2 inşaat yapan Feyzullah İNALKAÇa yapı ruhsatı alması için30 gün süre verilmiş, ancak bu süre içerisinde ruhsat almadığı tespit edilmiş olup; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereğince yıkımına ilişkin konunun görüşülmesi. -
109 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Ayvagediği Mahallesi adresinde bulunan tapunun 154 ada, 8 parselde kayıtlı ruhsatsız zemin kat 253 m2 inşaat yapan Adalet DOĞANa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 236.040,34.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 31.675,60.- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 236.040,34-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
110 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tozkoparan Mahallesi adresinde bulunan tapunun 5833 ada, 39 parselde kayıtlı ruhsatsız zemin kat 145,90 m2, 1.kat 145,90 m2, 2.kat 145,90 m2 ve 3.kat 145,90 m2 toplam 583,60 m2 inşaat yapan Mehmet KOÇa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 633.099,52.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 109.308,28.- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 633.099,52-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
111 Hazırlanan itiraz dilekçesi inceleme raporunun kabulüne ve bu raporda değerlendirilen dilekçelerdeki talebin reddine ilişkin konunun görüşülmesi. -
112 Mersin ili, Toroslar ilçesi, İhsaniye Mahallesi, 693 ada 10 ve 11 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 693 ada 10 ve 11 numaralı parsellerin A( ) nolu parsel olarak tevhidi, tevhiden oluşan 693 ada A( ) nolu parselin imar planlarına göre yola giden kısımlarının kamuya bedelsiz terkinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
113 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Kepirli Mahallesi 167 ada 20 nolu parselin ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 167 ada 20 nolu parselin A ( ) ve B( ) nolu parseller olarak 2 (iki) kısma ifrazının 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
114 Mersin ili, Toroslar ilçesi, YeniköyMahallesi, 206 ada 7 nolu parselin A( ) B( ) C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4(dört) kısma ifrazına ilişkin plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. Bahse konu işlemin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı çıkmaz sokak görüşüne yapıldığının görüşülerek karar alınmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
115 Encümenimizce yapılan inceleme sonucunda; bahsi geçen parsellerin mahalle ve pafta ayrımlarının yapılmadığı, bu nedenle ileride telafisi mümkün olmayan hatalara sebebiyet verilmemesi için dosyanın yeniden incelerek encümene gönderilmesine karar verildi. -
116 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Osmaniye Mahallesi, 1558 ada 4 ve 5 numaralı parsellerin, ekli işlem dosyasında görüldüğü gibi 1558 ada A( ) numaralı parsel olarak tevhidinin 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
117 Mersin İli Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi 6589 ada 1, 2 ve 3 numaralı parselleri kapsayan alanda Belediyemiz tarafından, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan 140 Nolu Arpaçsakarlar Mahallesi İmar Uygulamasının kabulüne, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. maddesine göre onaylanması ve Mersin Büyükşehir Belediye Encümeninin onayından sonra hak sahiplerine ilan niteliğinde bir ay (30 gün) süre ileaskıya çıkarılmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
118 Mersin ili, Toroslar ilçesi, KorucularMahallesi, 638numaralı parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4 (dört) kısma ifrazının Mersin İli 1/100000 Ölçekli İl Çevre Düzeni planının 8.2.3 bölümüne ve plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5.Bölümünün 44. ve 45. maddelerine istinaden kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
119 Arslanköy Mahallesi 119. Cad. (Gazi) No: 21-23 Toroslar / MERSİN adresinde faaliyet gösteren Noyan YILDIRANa 1608 sayılı Kanunun 1. maddesi hükmü gereği Kabahatler Kanununun 32. maddesineistinaden 2.052,00 TL para cezası yazılmasına, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması için tebliğ tarihinden 20 gün süre verilmesine, süre sonunda Ruhsat almadığı takdirde yeniden encümene gelmeksizin işyerinin ticari faaliyetten yasaklanmasının (men) kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
120 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 475 numaralı satış yerinin Musa TAŞKIN adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -
121 Satış yerinin geriye dönük borçlarının ödenmesi, Belediye Meclisi tarafından belirlenen tezgah devir ücretinin yatırılması ve gerekli olan evrakların (Oda Kaydı, Vergi Levhası, Resim, vs.) hazırlanarak zabıta müdürlüğüne teslim edilmesi şartıyla, 591 numaralı satış yerinin Ramazan AKAGÜNDÜZ adına güncellenmesinin kabulüne ilişkin konun görüşülmesi. -
122 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 101127 Sokak, No:4 adresinde bulunan tapunun 7272 ada, 12 parselde kayıtlı ruhsatsız zemin kat 204 m2, 1.katı 247 m2, 2.katı 247 m2, 3.katı 247 m2 ve toplam 945 m2 inşaat yapan Raşide YALÇINa 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesi gereğince 1.005.902,92.-TL idari para cezası yazılmasına, (42.maddenin ç bendi uyarınca eklenen 157.748,85.- TL tutarındaki idari para cezası, aykırılığın tebliğinden itibaren 1 ay(30 gün) içinde giderilmesi ve yapının mevzuata uygun hale getirilmesi durumunda tahsil edilmeyecek, 30 gün süre sonunda mevzuata uygun hale getirilmediğinin tespit edilmesi halinde, 1.005.902,92-TL idari para cezasının tamamı tahsil edilecektir.) karar konusu yapının tamamının ruhsata bağlanabilmesi için (30 gün) süre verilmesinin kabulüne. -
123 Mersin ili, Toroslar ilçesi, Darısekisi Mahallesi, 468 nolu parselin A( ), B( ), C( ) ve D( ) nolu parseller olarak 4(dört) kısma ifrazının, plansız alanlar imar yönetmeliğinin 5. Bölümünün 44. ve 45. maddesine göre parselden terk suretiyle yol ve çıkmaz sokak üretilmeden, yapılan ifraz işlemi sonucunda yola cepheli parseller oluşturulmuştur. Bahse konu işlemin Mersin Büyükşehir Belediyesinin 19.12.2019 tarih ve E.169956 sayılı görüşüne istinaden görüşülerek karar alınmasının kabulüne ilişkin konunun görüşülmesi. -