Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
04/01/2017
Toplantı Saati
-
Toplantı Yeri
-
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesi hükümlerine göre, Milliyetçi Hareket Partisine ait meclis üyeleri arasından 3 üyenin, Adalet ve Kalkınma Partisine ait meclis üyeleri arasından 1 üyenin, beşinci üyenin hangi partiden temsil edileceğinin ise, hesaplanan oranları eşit çıkan Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında çekilen kur’a sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi belirlenmiştir. Denetim Komisyonuna yapılan gizli oylama sonucunda Ergün ÖZDEMİR, Ahmet KILIÇ, Mustafa ÇAKIR, İsmet HASANCAOĞLU ve Ramazan TOPAL´ın seçilmelerine ilişkin konununun görüşülmesi. -
2 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi hükümlerine göre, belediye meclisimizin 2017 yılı için aylık tatilin Ağustos ayı olarak belirlenmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
3 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/m ve 48 inci maddesi hükümlerine göre; Stratej Geliştirme Müdürlüğünün kurulması, Belediyemiz Teşkilat Şemasına eklenmesi ve “Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”nin belirlenmesine ilişkin teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
4 Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Müdürlüğünün alt birimlerinin revize edilmesi, Belediyemiz Teşkilat Şemasına eklenmesi ve “Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik”lerinin güncellenmesine ilişkin teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havalesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
5 5393 sayılı Belediye Kanunun belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin b bendinin (ek fıkra.12/11/2012-6360/17.md; değişik:12/07/2013-6495/100md.) hükümlerine göre; Mersin Toroslar Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan ve amatör olarak faaliyette bulunan Toroslar Belediye Spor Kulübüne belediyemiz bütçesinden 100.000,00 TL nakdi yardım yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -
6 5393 sayılı Belediye kanununun 68/d ve (e) maddesine göre; belediyemizin 2017 yılındaki finansman ihtiyacının borçlanma yoluyla giderilmesi için 7.000.000,00 TL´ye kadar ticari bankalardan borçlanmasına her türlü sözleşmeyi imzalaması için Belediye Başkanı Hamit TUNA ya yetki verilmesine ilişkin konunun görüşülmesi. -
7 Mülkiyeti Belediyemize ait olan Çavuşlu Mahallesi 24 L III pafta 72 ada 18 nolu parseldeki (tamamı 8.159 m²) 8.155,60 m² hissenin 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) bendine, 75. maddenin (d) bendine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 47. maddesine istinaden okul yapımında kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisine ilişkin konunun görüşülmesi. -
10 Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 23 M IV pafta, 3884 ada, 3 no’lu parsel için UİP-238,62 Plan İşlem Numaralı plan değişikliğine ilişkin konunun görüşülmesi -
11 Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği´nin 6. maddesi hükümlerine göre; Şubat/2017 ayında yapılacak olan meclis toplantısının 6 Şubat 2017 Pazartesi günü saat 14.00´de yapılmasına ilişkin konunun görüşülmesi. -