e-Devlet Kapısı

Trabzon Büyükşehir BelediyesiMeclis Gündem Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye meclisinin gündemini oluşturacak maddeleri sorgulayabilirsiniz.

Meclis Gündem Bilgileri

Toplantı Tarihi
10/03/2023
Toplantı Saati
14:00:00
Toplantı Yeri
Encümen Salonu
Gündem Listesi
Gündem Numarası Gündem Maddesi İşlem
1 Yomra ilçesi Sancak Mahallesinde 1166 ada 1, 2 ve 5 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili müzakere. -
1 Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği ile ilgili müzakere. -
2 Çarşıbaşı ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi 612 ada 1 numaralı parseli kapsayan alanda hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili müzakere. -
2 Trabzon ili; Akçaabat ilçesi, Uğurlu Mahallesi 101 ada 91 nolu parsele kayıtlı 94.983,83 m² olan taşınmazın 2.000 m²lik kısmı ile Beşikdüzü ilçesi Ağaçlı Mahallesi 127 ada 11 nolu parsele kayıtlı 44.055,52 m² olan taşınmazın 4.000 m²lik kısmının mezarlık yeri olarak kullanılması için “Kamu Yatırımı Kararı” alınması ile ilgili müzakere. -
3 Şalpazarı ilçesi Çamkiriş Mahallesi Şalpazarı-İskenderli İl Yolu ek kamulaştırma kapsamında hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili müzakere. -
3 Trabzon ili; Maçka ilçesi, Akarsu Mahallesi 166 ada 29 nolu parsele kayıtlı taşınmazın 1.000 m²lik kısmı ile 166 ada 30 nolu parselin tamamının mezarlık yeri olarak kullanılması için “Kamu Yatırımı Kararı” alınması ile ilgili müzakere. -
4 Ortahisar ilçesi Bulak Mahallesi 147 ada 61 ve 62 numaralı parseli kapsayan alanda yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili müzakere. -
4 2023 yılı Gelir Tarifesinin 11. bölüm 51. maddesine mevcut ve yeni kurulacak taksi duraklarına ait geçiş ücretlerinin eklenmesi ile ilgili müzakere. -
5 2023 yılı Gelir Tarifesine İlk Yardım Eğitim Ücretlerinin ilave edilmesi ile ilgili müzakere. -
5 Ortahisar ilçesi Kamışlı Mahallesi 269 ada 141 numaralı parsele ilişkin Turizm Alanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili müzakere. -
6 Hisarkent Trabzon Projesi Cephe Yenileme Çalışması ile ilgili müzakere. -
6 Ortahisar ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4230 ada 8 ve 9 numaralı parselleri kapsayan alanda yapılan Turizm Alanı amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili müzakere. -
7 Ortahisar ilçesi Dolaylı Mahallesi 3565 ada 1 numaralı parseli kapsayan alanda yapılan Turizm Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi hakkında olduğu görüldü. -
8 Ortahisar ilçesi Yalıncak Mahallesi 141 ada 42, 43, 45, 78 ve 80 numaralı parsellerde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Ortahisar Belediye Meclisinin 03.02.2023 tarih ve 20 sayılı kararı ile ilgili müzakere. -
9 Ortahisar ilçesi Çağlayan Kentsel Dönüşüm Alanı içerisinde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifini içeren Ortahisar Belediye Meclisinin 03.02.2023 tarih ve 19 sayılı kararı ve bu düzenlemeye ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili müzakere. -
10 Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1866 ada 3 numaralı parselin bulunduğu alanda yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin Ortahisar Belediye Meclisinin 03.02.2023 tarih ve 21 sayılı kararı ile ilgili müzakere. -
11 Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi 184 ada 69 numaralı parselde yapılan Kentsel Tasarım Projesi tadilat teklifine ilişkin Akçaabat Belediye Meclisinin 06.12.2022 tarih ve 635 sayılı kararı ile ilgili müzakere. -
12 Akçaabat ilçesi Dörtyol/Karacakaya Mahallesi Ek Kamulaştırma ve Kapsam Daraltma Planına ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili müzakere. -
13 Beşikdüzü ilçesi Merkez ve Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili müzakere. -