e-Devlet Kapısı

Orman Genel Müdürlüğü Orman Sayılan Alanlarda Maden Arama, İşletme, Tesis Ve Altyapı Tesis İzni Talebi İçin Orman Bölge Müdürlüğüne Yapılan Müracaat Sonucunda Bölge Müdürlüğünce İşletme Müdürlüğü Personelinden Kurulan Heyet Tarafından İzin Raporunun Tanzimi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka