Yasal Bildirim

e-Devlet Kapısı'ndan verilen içerik odaklı hizmetler yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, bu hizmetlerin sahiplerine yönlendirmeyi esas almaktadır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan bu hizmetlerden doğabilecek hukuksal sonuçlar ve buradaki bilgilerin bütünlük ve doğruluk garantisi hizmetin sahibi olan tarafa aittir ve hiçbir şekilde e-Devlet Kapısı bu konulardan ötürü sorumlu tutulamaz.

Genel Şartlar

e-Devlet Kapısı'nı kullanan kişilerin hizmet alma amaçlı adres, e-posta, telefon, faks, demografik bilgiler veya T.C. Kimlik Numarası gibi kendi kişisel bilgilerini vermeleri halinde bu bilgiler mevzuatın belirttiği durumlar oluşmadığı ya da kişilerin onayı alınmadan açıklanmayacak olup, en yüksek güvenlik ve gizlilik teknolojileri ve standartları ile muhafaza edilecektir. Kişilerin onayı ve izni alınması halinde bu bilgiler e-Devlet Kapısından verilen hizmetlerin geliştirilmesi ve kişilere daha iyi hizmet verilmesi amacıyla yapılacak kullanımlarda yönlendirici bilgi olarak kullanılabilecektir.

e-Devlet Kapısı'nın tasarımını oluşturan materyaller, teknolojiler ve verdiği hizmetlerde sunduğu bilgiler ve bunların kullanımı, referans verilmesi, alıntı yapılması ve üzerinde değişiklik yapılarak kullanılması ile ilgili lisans ve telif hakları e-Devlet Kapısı'na aittir. Hiçbir organizasyon ya da kişi, e-Devlet Kapısı'nda kullanılmış, sunulmuş veya kullanılan, sunulan parçaların ya da tamamının e-Devlet Kapısı'ndan yazılı izin alınmadığı müddetçe dağıtamaz, kiralayamaz, çoğaltamaz; alt lisans kullandıramaz, değiştiremez ticari ya da ticari olmayan amaçlarla kullanamaz. Yapılacak alıntılara e-Devlet Kapısı'nın kaynak gösterilmesi koşuluyla müsaade edilebilir.

e-Devlet hizmetlerinin kullanılması sırasında kişilerin ve kurumların karşılaşabileceği teknik aksaklıklardan (cihaz, hat ve iletişim nedenli vb) ötürü hizmeti alınamamasından, e-Devlet Kapısı sorumlu tutulamaz.

Kişilerin e-Devlet Kapısı üzerinden alacakları hizmetlerin kullanımı sırasında kendilerine tahsis edilen şifrenin kullanımını esnasında takip etmesi beklenen adımlar yazılı talimatlar olarak kabul edilecektir. Kişilere tahsis edilen bu şifrelerin unutulması, kaybedilmesi, yanlış bir şifre kullanması ve/veya belirtilen teslim bilgilerinin hatalı belirtilmesi durumunda ve/veya e-Devlet Kapısı ihtiyaç duyulması halinde işlemi sonlandırma, durdurma, kişi hesabını askıya alma/dondurma, şifreyi sahiplerine haber vermeksizin iptal etme ve/veya değiştirme hakkına sahiptir. Burada bahsi geçen durumlardan kaynaklanabilecek maddi zarar ve kayıplardan ve gecikmelerden e-Devlet Kapısı sorumlu tutulamaz.

Şifrelerin alınması esnasında kişilerin taahhütname imzalamasıyla, e-Devlet Kapısı tarafından anlatılan ve belirtilen güvenlik önlemlerine uymayı, güncellemeyi ve uygulamayı istemedikleri takdirde, e-Devlet Kapısı'nın sunduğu uygulamaların, hizmetlerin görsel, fonksiyonel özelliklerinde kısıtlamalara gidilebileceği hususları kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

e-Devlet Kapısı tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma, erişim ve e-Devlet Kapısı üzerinden sunulacak hizmetlerle ilgili kişilerin kendileri ve reşit olmayan ve/veya vesayet altında bulundurduğu kişilerin, e-Devlet Kapısının cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Kişilerin kendisi ve velisi konumundaki bireylerin e-Devlet Kapısı'nı kullanması esnasındaki sorumlukları onlara aittir.


Sorumluluğun Sınırı

e-Devlet Kapısı'nın kullanılması esnasında karşılaşılabilecek hata, eksiklik, bilgisayar sistemlerine zarar vermeye yönelik herhangi bir yazılım (virüs), kusur; yönetimsel, konuşlandırmadan kaynaklı gecikmelerden ve/veya sistem, bağlantı arızası sonunca görülebilecek doğrudan ya da dolaylı ziyan, zarar veya masraflarda da dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan e-Devlet Kapısı, ve/veya çalışanları, bu tip olasılıklardan haberdar olsun ya da olmasın sorumlu tutulamazlar.

e-Devlet Kapısı'ndan sunulan hizmet ve uygulamalardaki bilgiler ve içerikler hizmetlerin sahibi olan kamu kurumu tarafından sağlanmakta olup, burada verilen hizmetlerin yeterlilikleri, doğrulukları, eksiksiz oldukları e-Devlet Kapısı tarafindan garanti edilemez ve bu hizmetlerdeki hatalar ve eksiklikler ya da gecikmeler ve aksaklıklardan ötürü e-Devlet Kapısı'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaca uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti verilmemektedir.

e-Devlet Kapısı üzerinden kamu kurumlarının internet sitelerine verilen bağlantılar ve de diğer internet sitelerine verilen bağlantıların kullanılmasıyla alınan riskler kullanıcılara aittir. Bu bağlantıların yönlendirildiği alandaki bilgilerin doğruluğu, sitelerde verilen bağlantıların nitelikleri e-Devlet Kapısı tarafından araştırılıp, doğruluğu ve güvenilirliği hakkında bir yargıda bulunulmamıştır.

e-Devlet Kapısı, kendi internet sitesinde yayınladığı hizmetler ve bu hizmetleri oluşturan uygulamalar, sayfalar, bilgiler, görsel ve yazısal içerikler üzerinden değişiklik yapma ve teknik sorunlardan ötürü, hizmetleri geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

Bu sayfa en son tarihinde güncellenmiştir.