e-Devlet Kapısı

Hakkımızda

e-Devlet Kapısı, 2008 yılında erişime açılmış ve günden güne gelişimini sürdürerek binlerce kamu hizmetinin sunulduğu, yüzlerce kamu kurumunun entegre olduğu bir yapıya dönüşmüştür. Türkiye’nin dijital yüzü olarak bu platformda yer alan hizmetlerin artırılması, içeriklerinin genişletilmesi ve toplumun her kademesinden vatandaşlarımıza, kamu kurumlarına ve özel sektöre yönelik 7/24 hizmetlerin sunulmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Teknolojik gelişmelerle eş zamanlı olarak e-Devlet Kapısına yönelik yazılım ve donanım güncellemeleri sürekli yapılmakta, güvenlik ve kaliteden ödün vermeksizin alanında uzmanlaşmış personelle güncel, dinamik ve vatandaşların güvenini kazanmış bir platform olma yolunda ilerlemektedir. Kamu memnuniyet anketi verilerine göre e-Devlet Kapısından memnuniyet oranı 2020 yılında %95 olarak gerçekleşmiştir.

e-Devlet Kapısına giriş; e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı, İnternet Bankacılığı gibi kimlik doğrulama seçenekleri ile yapılabilmektedir.

Adaletten, sosyal güvenlik ve sigortaya, sağlıktan ulaştırmaya, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar geniş bir yelpazede hizmet sunumunun yapıldığı e-Devlet Kapısında en çok kullanılan hizmetlere de doğrudan erişim sağlanabilmektedir.

e-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlanırken geliştirilen mobil uygulama ile hizmetlere erişim mümkün hale gelmiştir. Kullanıcılara gönderilen mesajların yanı sıra internet ana sayfasında veya sosyal medya hesaplarında güncel birçok yenilik hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

e-Devlet Kapısı’nın kurulması ve yönetilmesi görevi T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, sistemin geliştirilmesi ve işletilmesi Türksat A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

e-Devlet Kapısı Tarihçe

Türkiye Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Projesi

1993

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi'nin kurulması (ULAKBİM)

1996

Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu (ETKK)

1997

KamuNET Üst Kurulu Genelgesi (1998/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi)

1998

Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Anaplanı'nın hazırlanması (TUEANA)

KamuNET Projesi Genelgesi (1999/34 sayılı Başbakanlık Genelgesi)

1999

e-Türkiye Genelgesi (2002/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi)

2002

e-Dönüşüm Türkiye Projesinin koordinasyonu, izlenmesi, yönlendirilmesi, kurumsal yapısı ve uygulama esasları (2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi)

e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planının uygulamaya konulması (2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi)

2003

e-Devlet Kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı (2006/10316 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

e-Devlet Kapısının kurulması, işletilmesi ve yönetilmesine ilişkin Genelge (2006/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi)

2006

e-Devlet Kapısı açıldı.

2008

Alo 160 e-Devlet Çağrı Merkezi hizmete başladı.

2009

Kimlik doğrulama hizmeti başladı.

İlk yerel yönetim entegrasyonu gerçekleştirildi.

2012

TS EN ISO 9241-151 (İnsan-sistem etkileşiminin ergonomisi) ve TSEK 194-TS ISO/IEC 40500:2012 (WCAG) (Web içeriği erişilebilirlik standartları ve kriteri) sertifikaları alındı.

2014

İnternet Bankacılığı ile giriş uygulaması açıldı.

2015

İşitme Engelli Çağrı Merkezi hizmete başladı.

e-Devlet Hizmetlerinin Yürütülmesine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlandı. (03.09.2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmi Gazete)

2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı (19.07.2016 tarihli ve 29775 sayılı Resmi Gazete - 2.Mükerrer)

2016

e-Devlet hizmetlerinin yönetilmesi görevi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na verildi. (10.07.2018 tarihli 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)

İş dünyasına yönelik tüzel kişi hizmetleri sunulmaya başlandı.

2018

e-Devlet Kapısı’nın yönetilmesi görevi T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’na verildi. (24.10.2019 tarihli 48 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi)

2019

İlk bütünleşik hizmet olarak “Araçlarım” hizmeti e-Devlet Kapısından sunulmaya başlandı.

2020

Çalışma Hayatım ve İkametgahım bütünleşik hizmetleri e-Devlet Kapısından sunulmaya başlandı.

2021
2022

İki Aşamalı Giriş İşlemi devreye alındı.

Bu sayfa en son tarihinde güncellenmiştir.