e-Devlet Kapısı

Arnavutköy BelediyesiAskıdaki İmar Planı Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediye sınırları içerisinde yer alan askıya alınmış imar planlarını sorgulayabilirsiniz.
Askıdaki İmar Planı Listesi
Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi Açıklama İlçe Mahalle İşlem
25/07/2022 23/08/2022 Hadımköy Merkez Bölgesi 1. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Muhtelif Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliğine Yapılan İtiraza İlişkin Plan Notu Değişikliği Arnavutköy HADIMKÖY Detay
08/09/2022 07/10/2022 UİP-34319606 plan işlem numaralı Arnavutköy İlçesi, Balaban Köyü İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Yapılaşma Koşulları Kapsamında Yapılan Uygulama İmar Planı Plan Kararı Değişikliği Arnavutköy BALABAN Detay
11/08/2022 09/09/2022 UİP-34000126 plan işlem numaralı “Arnavutköy İlçesi, Muhtelif Alanların Trafo Alanına Alınmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2022 tarih ve 85 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 18.01.2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nca onaylanmıştır. Söz konusu plan değişiklikleri 11.08.2022 tarihinden itibaren 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. Arnavutköy ARNAVUTKÖY Detay
28/11/2022 27/12/2022 Arnavutköy İlçesi, Ömerli-Deliklikaya Bölgesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Muhtelif Alanlara İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Arnavutköy ÖMERLİ Detay
17/11/2022 16/12/2022 Arnavutköy İlçesi, Durusu I. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Yapılaşma Koşulları Kapsamında Yapılan Uygulama İmar Planı Plan Kararı Değişikliği Arnavutköy DURUSU Detay
28/11/2022 27/12/2022 Arnavutköy İlçesi, Durusu II. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Yapılaşma Koşulları Kapsamında Yapılan Uygulama İmar Planı Plan Kararı Değişikliği Arnavutköy DURUSU Detay
09/12/2022 09/01/2023 Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy 57, 58, 59, 60, 67, 68, 69, 15033 ve 19457 Parsellere, 0/Park ile Tescil Harici Alana İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Arnavutköy ARNAVUTKÖY Detay
26/12/2022 24/01/2023 ARNAVUTKÖY İLÇESİ, YEŞİLBAYIR 202 ADA 187 PARSELİN BİR KISMINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Arnavutköy YEŞİLBAYIR Detay
25/07/2022 23/08/2022 Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında F21d08c4a, F21d08d3b, F21d08d3c Paftalarında, Muhtelif Parselleri Kapsayan Yol Alanına İlişkin Plan Değişikliği Arnavutköy HADIMKÖY Detay
17/02/2021 18/03/2021 UİP-34139316 Plan İşlem Numaralı Arnavutköy İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Berfin Sokağın Bir Kısmına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.11.2020 tarih ve 1221 sayılı Kararı ile uygun bulunarak 24.11.2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış olup, plan değişikliği sisteme işlenmiştir Arnavutköy ARNAVUTKÖY Detay
25/07/2022 23/08/2022 DELİKLİKAYA 159 ADA 8 VE 27 PARSELLERE, 163 ADA 1 VE 4 PARSELLERİN BİR KISMINA VE 168 ADA 18, 19 VE 20 PARSELLERİN BİR KISMINA VE TESCİL DIŞI ALANA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Arnavutköy DELİKLİKAYA Detay
28/06/2021 27/07/2021 14.06.2010 ONAYLI 1/1000 ÖLÇEKLİ ARNAVUTKÖY MERKEZ VE ÇEVRESİ UYGULAMA İMAR PLANINDAKİ TEVHİD VE İFRAZ İŞLEMLERİNE AİT PLAN NOTU DEĞİŞİKLİĞİ, Arnavutköy ARNAVUTKÖY Detay
12/04/2021 11/05/2021 HADIMKÖY MERKEZ BÖLGESİ 1. ETAP 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA MUHTELİF PARSELLERE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Arnavutköy HADIMKÖY Detay
22/10/2021 22/11/2021 UİP-34430117 plan işlem numaralı Arnavutköy İlçesi, Şirindere ve Çevresine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.06.2021 tarih ve 419 kararı ile uygun bulunarak 20.06.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmış olup plan değişikliği sisteme işlenmiştir. Söz konusu plan değişikliği 22.10.2020 tarihinde mesai başlangıcında Arnavutköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü askı panosunda askıya çıkarılmış olup 22.11.2020 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilecektir. Arnavutköy BOĞAZKÖY Detay
11/10/2021 09/11/2021 Belediyemizce hazırlanan Arnavutköy İlçesi, Türkköşe Deresi ve Çevresine İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı (NİP-34512115) ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı (UİP-34317394) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 08.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. 08.10.2021 tasdik tarihli söz konusu revizyon planlar, 11.10.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. Arnavutköy TAŞOLUK Detay
06/06/2022 05/07/2022 Arnavutköy İlçesi, Hadımköy 361 Ada 6 Parselin Bir Kısmına ve Ömerli 299 Ada 16 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Arnavutköy ARNAVUTKÖY Detay
23/12/2021 21/01/2022 UİP-34166815 Plan İşlem Numaralı Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Merkez Ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planındaki Bolluca 464 Ada 1 Parsele Bitişik Tescil Dışı Alanının Bir Kısmına Ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Arnavutköy BOLLUCA Detay
20/06/2022 20/07/2022 Arnavutköy İlçesi, Taşoluk 6671 ada, 3 ve 4 parsellere ilişkin UİP-34089296 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği Arnavutköy TAŞOLUK Detay
15/06/2022 15/07/2022 UİP-34118724 Plan İşlem numaralı Arnavutköy İlçesi, Taşoluk 5762 ada 1-2-3 parseller ve 451 parselin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Arnavutköy TAŞOLUK Detay
26/12/2022 23/01/2023 Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Mahallesi 825 Parselin Bir Kısmına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Arnavutköy ARNAVUTKÖY Detay
27/11/2020 28/12/2020 Arnavutköy İlçesi, Ömerli Mahallesi 780, 781 Ve 882 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Arnavutköy ÖMERLİ Detay
17/02/2021 18/03/2021 Arnavutköy İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Berfin Sokağın Bir Kısmına İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Arnavutköy ARNAVUTKÖY Detay
25/07/2022 23/08/2022 Hadımköy 306 Ada 2 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Arnavutköy HADIMKÖY Detay
25/07/2022 23/08/2022 Hadımköy Sanayi Bölgesi II. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Muhtelif Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği Arnavutköy ÖMERLİ Detay
25/07/2022 23/08/2022 Hadımköy Merkez Bölgesi I. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında F21d08c4a, F21d08d3b, F21d08d3c Paftalarında, Muhtelif Parselleri Kapsayan Yol Alanına İlişkin Plan Değişikliği Arnavutköy HADIMKÖY Detay
15/02/2021 16/03/2021 , Hadımköy Yeşilbayır Bölgesi Uygulama İmar Planında BOTAŞ Boru Hatlarına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Arnavutköy YEŞİLBAYIR Detay
20/06/2022 19/07/2022 ARNAVUTKÖY İLÇESİ, ARNAVUTKÖY 15303 PARSEL VE TESCİL DIŞI ALANIN BİR KISMINA AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Arnavutköy ARNAVUTKÖY Detay
30/10/2020 30/11/2020 ARNAVUTKÖY İLÇESİ, YEŞİLBAYIR 125 ADA 3, 4, 6, 7 PARSELLER, 126 ADA 2 VE 3 PARSELLER, 156 ADA 1 VE 5 PARSELLERİN BİR KISMI, 780 PARSELİN TAMAMI VE TESCİL DIŞI ALANLARA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Arnavutköy YEŞİLBAYIR Detay
09/01/2023 07/02/2023 14.06.2010 Onaylı 1/1000 Ölçekli Arnavutköy Merkez Ve Çevresi Uygulama İmar Planındaki Tevhid Ve İfraz İşlemlerine Ait Plan Notu Değişikliğine Yapılan İtiraza İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Arnavutköy ARNAVUTKÖY Detay
30/10/2020 30/11/2020 Arnavutköy İlçesi, Arnavutköy Merkez Ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İçindeki Boğazköy 4661 Ada 13 Parsel Ve Arnavutköy 422 Parselin, Boğazköy 559 Parselin, Boğazköy 4676 Ada 1 Parselin Ve Tescil Dışı Alanının Bir Kısmına Ait UİP: 1497,90 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Arnavutköy ARNAVUTKÖY Detay