e-Devlet Kapısı

DEVLET TEŞKİLATI MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (DETSİS)

Başbakanlık koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilat yapılarının kod temelinde bir merkezde toplanması amacıyla 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Devlet Teşkilatı Veri Tabanı’nın (DTVT) altyapısı oluşturulmuştur.

2011/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile DTVT’de yer alan her bir kurum ve birim tanımlaması doğrudan elektronik ortama yansıtılmış; her bir kurum ve birim için oluşturulan tekil ve değişmez nitelikteki kurum kimlik kodları üzerinden sistemde yer alan veriler ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmıştır.

2014 yılında veri tabanlı tutulan devlet teşkilat yapısı, kurum ve birimlerin kategori, statü ve türlere göre sınıflandırılmasıyla birlikte Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) adıyla yeni bir yapıya dönüşmüştür.

2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile birimlerin haberleşme kodu yerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Numarası ile tanımlanacağı hükme bağlanmış ve DETSİS, tüm resmi yazışmaların ana unsurlarından biri haline gelmiştir.

e-Devlet Kapısı ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlanırken geliştirilen mobil uygulama ile hizmetlere erişim mümkün hale gelmiştir. Kullanıcılara gönderilen mesajların yanı sıra internet ana sayfasında veya sosyal medya hesaplarında güncel birçok yenilik hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır.

10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527’nci maddesinde yer alan “Devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilat birimlerinin elektronik ortamda tanımlanmasına ve paylaşılmasına yönelik çalışmaları koordine etmek” hükmü kapsamında DETSİS, Cumhurbaşkanlığına bağlı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı (CBDDO) tarafından yönetilmeye başlanmıştır.

DETSİS, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılan bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı diğer sistemler ile birlikte çalışarak başta elektronik yazışma ve e-Devlet Kapısı olmak üzere, Dijital Türkiye platformlarına bütünleşik bir veri altyapısı sağlamaktadır.

Teknolojik gelişmeler doğrultusunda, CBDDO tarafından DETSİS’in yeni sistem yazılımı çalışmaları 2022 yılında tamamlanmış ve DETSİS yeni yüzüyle www.detsis.gov.tr adresi üzerinden uygulamaya alınmıştır.

Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi web sayfası

Bu sayfa en son tarihinde güncellenmiştir.