e-Devlet Kapısı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetim Kuruluşu Yetkilendirilme Başvurusu ve Bilgi Güncelleme Talebi

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka