e-Devlet Kapısı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetim Kuruluşunu Temsile Yetkili Kişi Değiştirme Başvurusu

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka