TS EN ISO 9241-151 ve TSEK 194-TS ISO/IEC 40500:2012 (WCAG) Standartları

e-Devlet Kapısı aracılığıyla sunulan bilgi ve hizmetlerin mümkün olan en geniş kitleye sunulabilmesi ve erişilebilirliğinin tüm vatandaşlarımızı kapsayabilmesi en önemli hedeflerimizden biridir. Tüm vatandaşlarımızın e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetlere daha kolay, hızlı ve kaliteli erişimlerinin sağlanmasının yanı sıra dört temel engelli grubu (görsel, işitsel, fiziksel ve zihinsel), yaşlı bireyler ve diğer sebepler ile web içeriğine erişim güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın da bu hizmetlere erişiminin sağlanması büyük önem arz etmektedir.

Bu amaç ile, e-Devlet Kapısı sistemi dâhilindeki tüm bileşenler ilgili uluslararası kabul görmüş teknik standartlara azami ölçüde uyum gösterecek şekilde tasarlanmaktadır. e-Devlet Kapısının kullanılabilirlik ve erişilebilirlik testleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Bilgisayar Etkileşimi Araştırma Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilmiş ve testler başarı ile sonuçlanmıştır.

e-Devlet Kapısı’nın kullanılabilirlik ve erişilebilirlik açısından yeterliliği, ilk defa 12.03.2014 tarihinde Türk Standardları Enstitüsü Bilişim Teknolojileri Komisyonu tarafından onaylanmış ve e-Devlet Kapısı ISO 9241-151 ve ISO/IEC 40500 sertifikalarını almaya hak kazanmıştır. Bu standartlar ile ilgili Türkiye'deki ilk belgelendirme e-Devlet Kapısı için yapılmıştır. ISO 9241-151 sertifikası, yeni yapılan tasarım ile 22.12.2017 tarihinde yenilenmiştir.TS EN ISO 9241-151 İnsan - Sistem Etkileşiminin Ergonomisi

Bu standart tüm kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilen arayüzlerin geliştirilmesi için bir rehber özelliği taşımaktadır. Bu standardı uygulamanın amacı bir internet sitesinin belirtilen koşulları ne kadar sağladığını saptamak ve bu sonuçlar ışığında kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesidir. Bu standart, üst düzey tasarım kararları, tasarım stratejisi, içerik tasarımı, site içinde gezinme, arama yapma ve içerik sunumu konularında yol gösterici bir dokümandır. Kullanıcıların alışık olduğu davranış kalıpları göz önüne alınarak daha etkin ve verimli bir kullanım amaçlanmaktadır.


TS ISO/IEC 40500:2012 Web İçeriği Erişilebilirlik Standartları ve Kriteri

Web içeriği kullanılabilirlik kriteri, Web içeriğinin engelli insanlar için nasıl daha kullanılabilir yapılabileceğini açıklamaktadır. Kullanılabilirlik, görsel, işitsel, fiziksel, konuşmayla ilgili, bilişsel, dille ilgili, öğrenmeyle ilgili ve nörolojik engelleri içeren geniş bir yelpazedeki engelleri kapsamaktadır. Bu kriter, geniş bir yelpazedeki hususları kapsamakla birlikte, engellerin tipi, derecesi ve bileşimi bakımından tüm engellilerin ihtiyaçlarına yönelik değildir. Bu kriter aynı zamanda, Web içeriğini yaşlanmaya bağlı olarak yetenekleri değişen yaşlı bireyler için daha kullanılabilir hale getirmekte ve genel olarak çoğu yerde kullanıcılar için kullanılabilirliği arttırmaktadır.


İlgili Bağlantılar

Bu sayfa en son tarihinde güncellenmiştir.