e-Devlet Kapısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı EB (Karma, İhtisas ve Münferit) Atıksu Arıtma Tesisi Üstyapı Uygulama Projelerinin Onaylanması

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka