e-Devlet Kapısı

Sanayi ve Teknoloji BakanlığıOSB’lerce Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsis Edilen Parsel Bedellerinin Bakanlığımızdan Kullandırılan Kredilerden Mahsup Edilme İşlemi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı