e-Devlet Kapısı

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı.