Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Bu hizmeti kullanarak, ilgili kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakları doğrulayabilirsiniz.
Doğrulama Formu
Doğrulama yapılacak evrağın doğrulama kodunu giriniz.
Doğrulama yapılacak evrağın sayısını giriniz. (Örn:XXX-XXX-E.1003092 sayısı için 1003092 girilmelidir.)