e-Devlet Kapısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı31.12.2000 Tarihinden Önce Üzerinde Yapılaşma Olan Taşınmazların Satış Amaçlı Olarak İlgili Belediyelere Devredilmesine İlişkin Taleplerin Alınması

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka