e-Devlet Kapısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıBulgaristan’dan Zorunlu Göçe Tabi Tutulan ve Daha Sonra Türk Vatandaşlığına Alınanlardan, Konut veya Arsa Sahibi Olmak Üzere Başvuruda Bulunanlarca Kurulan Kooperatiflere Hazineye Ait Arazi ve Arsa Satışının Yapılmasına İlişkin Taleplerin Alınması

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı