e-Devlet Kapısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin EK-1 Listesinde yer alan projeler ile taşra teşkilatlarının "ÇED Gereklidir Kararı" verdiği projelere ilişkin ÇED sürecinin yürütülmesi

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka