e-Devlet Kapısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇED Yönetmeliği'nin EK-1'de Yer Alan , Ek-2'de Yer Alıp Taşra Teşkilatınca "ÇED Gereklidir Kararı" Verilen ve Ek-2 Madde 41'de Yer Alan "Kurulu gücü 1-10MWm olan hidroelektrik enerji santralleri" Projelerine İlişkin ÇED Sürecinin Yürütülmesi

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı