e-Devlet Kapısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Tahsisli Hazine Taşınmazlarının Tahsisinin Kaldırılmasına İlişkin Taleplerin Alınması

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka