e-Devlet Kapısı

Çevre ve Şehircilik BakanlığıKiralama İlanları - İhaleye Çıkanlar

Taşınmaz Bilgileri

Taşınmaz Numarası
27020102658
Pafta / Ada / Parsel
17 / - / 1373
İmar Durumu
İmarsız
İmar Özellik Adı
-
İmar Tarihi
-
Uygun Süre
3 Yıl
Kiralama Yasal Dayanağı
-
Kira Ana Cinsi
Tarımsal Nitelikli Alanlar
Kira Ayrıntı Cinsi
-
Kiralama Amacı
-
Taşınmaz Yüz Ölçümü
24864.00
Hazine Hissesi
24864.00
Uygun Toplam Bedeli
7500.00 TL
Geçici Teminat Bedeli
1875.00 TL
Uygun Görülen Yüz Ölçümü
24864.00
İhale Tarihi ve Saati
- 14:00