e-Devlet Kapısı

Çevre ve Şehircilik BakanlığıKiralama İlanları - İhaleye Çıkanlar

Taşınmaz Bilgileri

İl
Kayseri
İlçe
İncesu
Taşınmaz Numarası
38080104845
Pafta / Ada / Parsel
K34C17A / 187 / 1
İmar Durumu
İmarsız
İmar Özellik Adı
-
İmar Tarihi
-
Uygun Süre
5 Yıl
Kiralama Yasal Dayanağı
2886 / 45
Kira Ana Cinsi
Tarımsal Nitelikli Alanlar
Kira Ayrıntı Cinsi
2886 / 45
Kiralama Amacı
-
Taşınmaz Yüz Ölçümü
2463.36
Hazine Hissesi
2463.36
Uygun Toplam Bedeli
370.00 TL
Geçici Teminat Bedeli
74.00 TL
Uygun Görülen Yüz Ölçümü
2463.36
İhale Tarihi ve Saati
- 15:20