e-Devlet Kapısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıSit Alanlarında Kalan Özel Mülkiyete Konu Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesine İlişkin Taleplerin Alınması

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı