e-Devlet Kapısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıÖzelleştirme Uygulamaları Sebebiyle 657 sayılı Kanunun 4B maddesi Kapsamında Sözleşmeli Personel Atama Kurası Sonucu Sorgulama

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı