e-Devlet Kapısı

Diyarbakır Büyükşehir BelediyesiNikâh Salonu Durum Sorgulama

Bu hizmeti kullanarak belediyeye ait olan nikah salonlarının durumunu sorgulayabilirsiniz.
Sorgulama Formu
Bu alan "Tarih Seç" özelliği ile ya da GG/AA/YYYY biçiminde doldurulmalıdır.