e-Devlet Kapısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıÇevre İzin Lisans Yönetmeliği (Ek-2 listesi) Geçici Faaliyet Belgesi Verilmesi (Hava Emisyon/Atıksu/Gürültü/Ambalaj TAT)

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • İnternet Bankacılığı