e-Devlet Kapısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre İzin Lisans Yönetmeliği (Ek-2 listesi) Geçici Faaliyet Belgesi Verilmesi (Bitkisel Atıkyağ Ara Depolama)

İçerik

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka