e-Devlet Kapısı

Çevre ve Şehircilik BakanlığıÇevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (Ek-2 listesi) kapsamında Çevre Lisansı Verilmesi (Ambalaj TAT, Ambalaj /Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Bitkisel Atıkyağ Ara Depolama)

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka