e-Devlet Kapısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (Ek-2 listesi) kapsamında Çevre Lisansı Uygunluk Yazısı Verilmesi (Bitkisel Atıkyağ Ara Depolama)

Henüz kimliğinizi doğrulamadınız...

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

  • e-Devlet Şifresi
  • Mobil İmza
  • Elektronik İmza
  • T.C. Kimlik Kartı
  • Banka